background preloader

Favoriter - språk

Facebook Twitter

Språk
Languages
Sprachen
Langues

eBooks. Malinsklipp PLANERING I ÄMNE SVENSKA. Malinsklipp Allvetande berättarröst. Welcome to Open Library. Project Runeberg. Archive.org - Free Books : Download & Streaming : eBooks and Texts. British Council. Gurra Imiterar - Nordiska språken / Gurra makes an impression of Nordic languages. Suédois essayer de parler à danoise - Danoise essayer à parler suédois 1.

Danish language. Tyska 8: Imperativ. BBC World Service. Roald Dahl - Matilda Audiobook Online Free. Om läsning, del 4: Barn lär sig läsa på olika sätt – Johan Kants blogg. Är läsningen ett medfött fenomen eller en kulturprodukt?

Om läsning, del 4: Barn lär sig läsa på olika sätt – Johan Kants blogg

I mitt förra blogginlägg om läsning skrev jag lite om vetenskaplighet. Anledningen till det är att jag ofta brukar få några knivhugg i ryggen om att jag ”bara tycker”, men att det inte finns vetenskapliga belägg för det jag säger. Vetenskaplighet handlar om logik, ordning och reda i tänkandet samt att man redovisar vilka tankar man bygger resonemang och belägg på. Det ska vara ordning och reda på grundläggande vetenskapsmetodik. Fröken Frändéns fransklektioner. Recent updates. Hvor går gransen? 55 statusopdateringer om det danske sprogs umådelige rummelighed by Jørn Lund. Teman för höstkursen är gränser, begränsningar, tolerans, möjligheter, kulturella likheter och olikheter, nordiska språk och nordisk litteratur.

I dagens globala värld, där människorna ofta reser och flyttar från ett land och språkområde till ett annat, kan gränserna öppna nya möjligheter eller stänga dörrar. I programmet ingår intressanta föreläsningar samt utflykter till Unesco världsarvet Sveaborg och Ateneum, Finlands nationalgalleri. Programmet* findes her: Tilmelding: Les druides. Langues celtiques. The Tree of Languages Illustrated in a Big, Beautiful Infographic. Minoritetsspråk. Nordiska språk. Samiska - Skolbok. Det samiska språket är släkt med finskan, men så pass olikt att en same och en finne inte förstår varandra.

Samiska - Skolbok

Samiskan är uppdelad i flera olika dialekter som dessutom är så olika varandra att samer som bor långt ifrån varandra inte förstår varandra. Det samiska språket är mycket påverkat av samernas traditionella levnadssätt och är mycket rikt på ord som rör naturen och renskötseln. I renskötseln är samiskan väldigt användbart eftersom det har hundratals ord som rör just renar som inte finns i svenskan eller finskan.

I samernas område ligger snön på marken hälften av året så det finns naturligtvis också en mängd ord för att beskriva snö. Danska - Skolbok. H C Andersen, en av Danmarks mes kända författare Danskan är ett nordiskt språk som är starkt påverkat av ”plattyskan”, en tysk dialekt som talas i norra Tyskland längs gränslandet mellan Danmark och Tyskland.

Danska - Skolbok

Danska talas, förutom i Danmark, också i Sydslesvig, det tyska område rakt söder om Danmark, som var danskt fram till år 1864. Danskan och norskan är dessutom så lika varandra att bokmål i skriven form nästan är identisk med danskan, mycket beroende på den union Danmark och Norge var i fram till 1814. Från Köpenhamn styrs inte bara Jylland, Själland och de andra öarna i det vi oftast tycker är Danmark. Sedan många hundra år ansvarar danska regeringen även för Färöarna och Grönland. Finska och meänkieli - Skolbok. Finska dialekter (engelsk text) Finskan räknas inte som et nordiskt språk, utan som ett språk man talar i Norden.

Finska och meänkieli - Skolbok

Finskan har nämligen andra rötter och ett annat språkträd än de germanska språken: svenskan, norskan, danskan, färöiskan och isländskan. Norska - Skolbok. Historian bakom norskan Språkfördelning bokmål och nynorsk I Norge finns två olika språk: bokmål och nynorsk.

Norska - Skolbok

De två språken liknar varandra mycket, men många ord stavas och böjs olika. Bokmål används främst av dem som bor i Oslo och i de större städerna, medan nynorsk är koncentrerat till glesbygderna — till fjorddalarna i väster och till fjällbygderna. Isländska - Skolbok. Historia Isländsk handstil.

Isländska - Skolbok

Island uptäcktes av vikingar på mitten av 800-talet och var en självständig stat från 900-talet till år 1262, då landet hamnade under norskt styre och därefter tillsammans med Norge under danskt styre. Största delen av de som först flyttade till Island kom från den norska västkusten och grunden till dagens isländska är norskan från 800-900 talet. Man känner rätt väl till det isländska folkets födelsehistoria eftersom böcker skrivna på 1100- och 1200-talet bevarats till våra dagar.

Språk i Norden. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Språk i Norden

Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Det är väldigt roligt att jobba med det kunskapskravet tycker jag. Nu finns det så många sidor på nätet man kan ta hjälp av och få stöttning och inspiration av. Färöiska - Skolbok. Precis som Island koloniserades Färöarna under 800-talet e.kr.

Färöiska - Skolbok

Det var främst sjömän från Västnorge som bosatte sig på den karga ögruppen och det språk dessa nybyggare talade är fortfarande likt det språk man talar på Färöarna i nutid. Färöiskan är så likt isländskan att en färöing och en islänning förstår varandra på samma sätt som en svensk och en dansk gör. Undervisning i nordiska språk. Grannspråk: övningar i danska och norska Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet.

Undervisning i nordiska språk

Flera av dem passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass. Många av övningarna kan genomföras under en lektion på 60 minuter. Nordeniskolen. Sydsvenskans danska räknetal. Rörelse för Nordens språk. Nordiske språk. Små nordiska faktaböcker. 100 nord.