background preloader

Youtubeklipp

Facebook Twitter

Time To Reassess? – The Correct Way To Use Formative Assessment. In education, there is a tendency to look for the ‘next big thing’ – which would make sense if we were already doing all the things known to improve student achievement.

Time To Reassess? – The Correct Way To Use Formative Assessment

But as long as there are things we know would improve student learning that are not routine practice in our classrooms, we should stop worrying about the next big thing and instead focus on doing the last big thing properly. The knowing-doing gap Jeffrey Pfeffer, a management guru, calls this the ‘knowing-doing gap’. Vinnarfilmen – Guldäpplet 2015. Texten härunder är den text som är med i filmen och det jag vill beskriva är vad som driver mig i mitt arbete i skolan.

Vinnarfilmen – Guldäpplet 2015

Det är väldigt svårt att hålla det till runt 3 minuter och jag hoppas att jag inte förenklat för mycket och att ni förstår hur jag tänker. Vem gillar väl inte att få jobba hårt och fokuserat? Emma Watson speaks at UN Women He for She Launch.