background preloader

Spill som kan brukes i ulike fag

Facebook Twitter

Northern Ireland Curriculum STEMWorks > Minecraft. Remote Play Together. Top 10 Free Online Learning Games Websites. Kids need entertainment & they get bored very often if they are not involved in activities.

Top 10 Free Online Learning Games Websites

If parents can’t give more time to kids, then they must allow kids to play good educational video games on websites to keep kids busy during holidays. Also kids start to loose what they have learnt during long vacations so it is better to provide educational video games that can let them revise what they have learnt at school. During summers & winters vacations when the temperature is extreme hot or cold, then it is better to engage kids in activities at home so that they do not get ill.

Parents think that video games waste time & kids that play more video games are weak in studies but this is not true because reports suggest that kids grow mentally with video games & it can help them in multiple skills like building, multitasking, communications & even more. You can read my other post which provides more details: 10 benefits of playing video games 10 Free Online Educational Games Websites Mr. The Sims 4 Tilgjengelig nå - En offisiell EA-side. Minecraft: Education Edition.

Www.statped.no. Spillet kan brukes i arbeidet med flere av kompetansemålene i LK 20 etter 4. og 7. trinn.

www.statped.no

Norsk Kompetansemål i norsk etter 4. trinnbeskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter Kompetansemål i norsk etter 7. trinnbeskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål. Eksempel: La elevene skrive sin egen fantasihistorie etter spillet, eller la dem gjenfortelle historien som fortelles i spillet. Mer om spill på temasiden Spill i skolen Les mer om spill som utgangspunkt for diskusjon og faglige samtaler Les mer om spill som litteratur og tekstproduksjon Kunst og håndverk Kompetansemål i kunst og håndverk etter 4. trinngjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter.

I kunst og håndverk kan det brukes som modelltegning og inspirasjonstegning. Life is Strange. Den tydelige fortellingen i spillet gjør at det egner seg godt å bruke som et alternativ til skriftlig tekst i fagene engelsk og norsk.

Life is Strange

Spillet kan derfor være et godt alternativ for elever som trenger en annen tilnærming til tekst. Spillet egner seg for eksempel godt i undervisning som skal ta for seg språklige virkemidler, tekstanalyse og formidling. Historien tar utgangspunkt i ungdomskultur, kriminalitet, seksualitet, relasjoner og vennskap. Tematikken er derfor aktuell inn mot flere kompetansemål i samfunnsfag og KRLE. Vedoque - Educational games and other learning software. Wartgames - Thousands of FREE Interactive Educational Games & Activities for Kids & Teachers & Free Essays, Reports, Powerpoints & More. Vedoque - Educational games and other learning software. 10 Video Games That Teach. In recent decades, video games have no longer been just games to be played on the computer, other platforms have already been embraced by consumers.

10 Video Games That Teach

This includes consoles like Xbox 360, handhelds like Nintendo Gameboy and DS, arcade gaming like, web browsers like in Facebook, mobile gaming through smartphones with iOS, Android and Windows operating systems and of course the more complex virtual reality (VR) platform which involves devices that are mounted on the head and body of the player. Multi-platform games have also been a trend in recent years. All of these platforms provide players with a variety of ways to enjoy, learn and interact with other players. Video games used were originally used to entertain children, young adults, and even adults. The advent of more platforms paved the way to incorporate educational concepts in video games, injecting fun with the aid of technology in subjects that used to be taught conventionally in schools or at home. Brainversity. Stadia is a cloud gaming service developed and operated by Google.

Eksempler på pedagogisk bruk av dataspill – Wikibøker. Eksempler fra ulike fag[rediger] Denne siden legger vekt på å beskrive gratis spill som man kan spille online.

Eksempler på pedagogisk bruk av dataspill – Wikibøker

Nedlastning av spill og betaling for spille setter klare begrensninger for i hvilken grad lærere kan bruke dette i undervisningen. Når man skal bruke spill i undervisningen må de være inkludert i en didaktiske tenkning. Lærere må også ha kompetanse til å kunne gjøre dette. Programmene erstatter ikke læreren, men det kan være en nyttig ressurs. Tverrfaglige spillsider[rediger] Gruble (flytende overgang mellom tester og pedagogiske spill?)

Dataspill i norskfaget[rediger] Grammatikkspill? Forlagssider med grammatikktester? Det finnes mange forskjellige spillsider i norskfaget. Ligner mye på tradisjonelle oppgaver. Dataspill i samfunnsfaget[rediger] Food Force. Learning Games and Apps for Kids.