background preloader

כלים דיגיטליים ושימושיהם בחינוך

Facebook Twitter

Emaze - Online Presentation Software – Create Amazing Presentations. כלים קטנים גדולים: הכלים הנבחרים לשנת 2014. מורים משתפים בחוויות מהשטח. שימוש בבלוג למורים. Digital Citizenship: It’s More Than a Poster! פדגוגיה עדכנית בעברית. The A-Z of Teaching Trends and Technology (2014) תוספים בגוגל דרייב. Universal Design for Learning Infographic. K12 Infographics This infographic presents the basic principles of Universal Design for Learning (UDL), along with a variety of online resources to assist educators in implementing UDL in the classroom.

Universal Design for Learning Infographic

Via: www.tlc-mtss.com Embed This Education Infographic on your Site or Blog! Blendspace - Create lessons with digital content in 5 minutes. מציאות מרובדת (רבודה) 57 Learning Technology Tools One Middle School Teacher Depends On. 57 Learning Technology Tools One Middle School Teacher Depends On by edshelf With all the websites, mobile apps, and desktop programs available to teachers out there, it can be exasperating to know how to use them.

57 Learning Technology Tools One Middle School Teacher Depends On

Most busy teachers simply ask colleagues in their department or the teacher’s lounge. Or the resident technology integrator, if your school is lucky enough to have one. But what if you have already tried those avenues? כלים ויזואלים להצגת אתרים. ספרים דיגיטליים. כלי גוגל. גאדגים שימושיים. בלוג דידקטי. להורדת המאמר הקדמה הבלוג נתפס לרוב כמדיום אישי, במידה רבה בלתי פורמלי, המאפשר לכותב להביע את עצמו בדרכו ולפתוח את הבלוג לעיונם של אחרים, במידה שהכותב חפץ בכך.

בלוג דידקטי

מבחינה זו הוא דומה מאד ליומן אישי. הבלוג הדידקטי, הוא בלוג הממוקם בתוך אתר מודל, המאפשר שימוש באופן שבו המרצה, הלומדים והעמיתים בקורס חולקים מרחב אישי, או משותף באמצעות מתן הנחיות וביצוען, תיעוד מהלכים המתרחשים בשיעור ושאילת שאלות במהלך השיעור ובין השיעורים. הבלוג משמש הן כאמצעי תיעוד לחשיפה ולשיתוף בתהליכים ובשיקולי דעת הן לצורכי הערכה. סקירת ספרות השימוש בבלוג ככלי המקדם למידה הוא תחום מחקר הנמצא בשלבי התפתחות (Martindale & (Wiley, 2005. הבלוג הוא כלי גמיש המאפשר כתיבה חופשית, בדומה ליומן. אחד החסרים בספרות המחקר הוא היעדר מחקר המתייחס לתרומת הבלוג בהקשר לנעשה בשיעורים, כגון, באיזו מידה הבלוג מסייע להבנת חומרים הנלמדים בשיעור? כיצד התהליך מתרחש הבלוג משמש, במרבית שיעוריי, ככלי דידקטי הן לביצוע הנחיות, הן לשיתוף בידע של עמיתים. סיכום הבלוג הדידקטי שייך לקבוצת הפעילויות המתעדות ומארגנות ידע. יתרונו הגדול של הכלי הוא בגמישותו. מקורות. ‫מורה לחיים La Historia de Ron Clark‬‎

חשיבה מסדר גבוה. 23 Ways To Use The iPad In The 21st Century PBL Classroom By Workflow. 23 Ways To Use The iPad In The 21st Century PBL Classroom by TeachThought Staff The iPad is not magic, and as many educators have found integrating them meaningfully is by no means a just-add-water proposition.

23 Ways To Use The iPad In The 21st Century PBL Classroom By Workflow

The same applies to Project-Based Learning. Project-Based Learning is a method of giving learners access to curriculum in authentic ways that promote collaboration, design, imagination, and innovation while also allowing for more natural integration of digital and social media. Below we’ve offered 23 ways that the iPad can be used in your classroom.

סיור וירטואלי. 6 Must Watch Videos on 21st Education. Flexible Learning Paths. 12 Principles Of Mobile Learning. 12 Principles Of Mobile Learning by Terry Heick Ed note: This post has been updated and republished from a 2012 post.

12 Principles Of Mobile Learning

21. Collaborative Tool Uses and Applications. ‫פורום לימודי - ד"ר גילה קורץ‬‎ כלים טכנולוגיים כדרך ליצירת למידה משמעותית: הבטחות צריך לקיים. שלום חברים, הבטחתי להעביר מספר נקודות אל הכתב (לא תקציר מלא !)

כלים טכנולוגיים כדרך ליצירת למידה משמעותית: הבטחות צריך לקיים

ולהוסיף מספר דברים עליהם לא דיברנו אך עניינו אתכם. במידה ושכחתי משהו או שתהיו מעוניינים בתוספות, מוזמנים ליצור קשר. המשך גלישה נעימה :) כפי שראינו בקטע מתוך הקליפ, תלמידים מבקשים מאיתנו להפוך רלוונטיים יותר לחייהם, לסייע להם להתכונן לחיים של אחרי בית הספר. כדי שתלמיד יחוש שהלמידה היא משמעותית ורלוונטית עבורו, חשוב להגדיר לו מהן מטרות הלמידה הספציפית (ובמילים פשוטות: מה יצא לו מזה….), ניתן להפוך את התלמיד לפעיל (בין היתר באמצעות מישחוק). מאחר ועולמנו הופך יותר ויותר דיגיטלי, אחת הדרכים בהם נוכל לעשות זאת, היא באמצעות ניצול הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו. אך לפני שמדברים על מה צריך להתחיל לעשות, אמרנו שראוי לציין גם מה כדאי להפסיק… כמו כל יחידת לימוד, גם יחידת לימוד דיגיטלית מתחילה בבחירת נושא וקביעת מטרות פדגוגיות. האם הושגו המטרות הפדגוגיות, האם היחידה מאתגרת ומעודדת למידה והאם הכלים בהם נעשה שימוש מסייעים להליך הלמידה. למידה משמעותית אינה נובעת מכלי, אלא מאופן השימוש בו !

לסיום, אחזור על המנטרה: זקוקים לעזרה / עצה ? קשור. פורום לימודי - ד"ר גילה קורץ. Motivating Teens with Mobile Devices. יחידות לימוד מתוקשבות , מערך שיעור 2013. הרציונאל תלמידים רבים כבר חיים במציאות של עולם דיגיטלי ותכנים דיגיטליים, והגבלת והלמידה לסביבת לימוד מסורתית המבוססת על ספרי לימוד עשויה לצמצם את ההתעניינות והסקרנות הטבעית שלהם .

יחידות לימוד מתוקשבות , מערך שיעור 2013

ולכן , החל להתפתח מושג הIU , המוכר כיום כ- INTEGRATED UNIT , מדובר על תפיסה דינאמית יותר להכנת חומרי הלמידה לצורך אתגור התלמידים. בניגוד ליחידות לימוד רגילות המבוססות על חומרים טקסטואליים , יחידות הלימוד המתוקשבות האינטגרטיביות (IU ) מייצגות תפיסה מרחבית של הלמידה . יחידות הלימוד המתוקשבות מבוססות בראש ובראשונה על קישוריות גבוהה לסוגי חומרים משלימים , הן ברמת היפרטקסט והן ברמת קישוריות בין מושגים למאגרי מידע ממוחשבים. הקישוריות היא הן למונחים ולעובדות בתוך מסמכי העבודה עצמם ( או הטקסטים המשמשים לצורכי למידה ) והן למסמכים חיצוניים ומקורות מידע במרחב האינטרנט האדיר. יחידות הלימוד המתוקשבות מחייבות סוג אחר של תכנון לימודים שהוא גמיש יותר ופחות לינארי ומאפשר תנועה וסקרנות של התלמיד בין מרחבי נושא.

ספירו גילה במחקריו בשנות ה- 90 כי רכישת ידע פעיל מחייבת הבנייה מחודשת שלו בצורה גמישה ע"י הלומד . חשיבה מסתעפת. Educational Technology and Mobile Learning: Great Polling Tools for Teachers ( No Sign-up Required ) So you are looking for some polling tools to use in your classroom but worried about the privacy issues of your students in regard to the information submitted in the registration process. well you don't have to worry any more I have curate a list of some great web tools to create instant polls without the need for any registration.

Educational Technology and Mobile Learning: Great Polling Tools for Teachers ( No Sign-up Required )

Why polling in the classroom? Here are some of the benefits of using web-based polling in the c;assroom: Check for understanding and comprehension of what is being taughtGet real-time student feedback on learningUse them for brainstorming Review assigned readingsPoll students on their opinions on a classroom event, project..etcUse polls as discussion promptsUse anonymous voting to see what students think about your teaching strategy, what they like, don't like..etc You can be more creative and come up with other ways to use polling with your students.One big advantage of polling besides what I said above is that it increases students engagement .

How To Use Free Online Resources In A Flipped Classroom Infographic. Resources and Downloads for Differentiated Instruction. Tips for downloading: PDF files can be viewed on a wide variety of platforms -- both as a browser plug-in or a stand-alone application -- with Adobe's free Acrobat Reader program.

Resources and Downloads for Differentiated Instruction

Click here to download the latest version of Adobe Reader. Click on any title link below to view or download that file. Resources On This Page: Lesson Plans & Rubric - Reteach and Enrich Sample materials used to teach, assess, reteach, and enrich one week's fifth grade math objective: differentiating prime and composite numbers. Ipad apps.