background preloader

Förskoleklass

Facebook Twitter

ASL-tipsblogg Malmö: Bokstavsträning med penna på ”ägg-papper” Annika och Peter på Munkhätteskolan använder sig av Erica Lövgrens modell för att i åk 2 träna in handskrivna bokstäver.

ASL-tipsblogg Malmö: Bokstavsträning med penna på ”ägg-papper”

Se Med datorn som skrivverktyg - språk, motorik och bokstavsformer, s 113-131 (2009). Bokstäverna är uppdelade i fyra grupper efter den grundform och rörelsemönster de har:motsolar - c a å ä u d q g o ö ehöga bokstäver - l k f traka medsolar - i r n m h b j pdiagonala bokstäver - x v w y zbokstaven s Det gör att barnen lär sig forma alla små bokstäver med penna på bara fyra veckor – istället för en hel termin! Annika visar arbetsblad som de kallar ”ägg-papper”. Det var specialpedagogen på skolan som tipsade om rutorna med ägg-formen som utgångspunkt för bokstavsformerna.

Annica och Peter har nu utformat egna övningspapper med Lövgrens bokstavsgrupper på ägg-papper. ASL – att skriva sig till läsning – avsnitt 29. Att skriva sig till läsning är en metod som bygger på tanken att det är lättare att lära sig skriva än att lära sig läsa.

ASL – att skriva sig till läsning – avsnitt 29

Läsning handlar om att knäcka koden, att förstå vad texten berättar för oss. Så när eleven får en text framför sig måste hen koda av varje bokstav, ord och mening vilket kräver en hög minnesbelastning. Men att istället knäcka koden genom att själva äga berättelsen och välja vilka bokstäver som ska förmedla den menar de är ett enklare och snabbare sätt. Från vänster: Kerstin Hollsten, Monica Eriksson och Maria Skog I dagens avsnitt möter vi lärarna Kerstin Hollsten och Maria Skog på Kronoparksskolan och IT-pedagog Monica Eriksson i ett samtal om hur de och ett nätverk av andra lärare i Karlstad börjat arbeta med metoden.

Du hittar alla våra avsnitt här på www.pedagogvarmland.se/utvecklingspodden eller på skola.karlstad.se/utvecklingspodden. Förutspå och skriva på dator i F-klass. Under några fredagar har jag fått låna en grupp med 14 förskoleklassbarn i taget.

Förutspå och skriva på dator i F-klass

Tidigare har jag berättat om hur vi läste ur Lyckostjärnans inledande kapitel, som vi gemensamt samtalade om och använde oss av olika lässtrategier. Till varje kapitel i Lyckostjärnan finns det en samtalsbild i A3-format, som man kan arbeta med på ett språkutvecklande sätt. Bilderna kan man även kan få tillgång till digitalt och visa på smartboard. Denna gång ville jag även introducera ASL, att skriva sig till läsning via datorn. Vi inledde tillsammans med läsfixaren cowboyen att sammanfatta vad vi läst och samtalat om förra gången utifrån det första kapitlet. Under de senaste veckorna har förskoleklassen arbetat en del med att förutspå vad böcker kommer att handla om. Jag visade min film om spågumman.

Sedan lade jag ut alla samtalsbilder på golvet och berättade att de skulle få hitta på vad de andra kapitlen i Lyckostjärnan kommer att handla om. Arbetsordning: 1. 2. 3. 4. 5. Ordbilder och läsläxa. Just nu arbetar vi med ordbilder.

Ordbilder och läsläxa

Vi presenterar några nya varje måndag och sedan arbetar eleverna med dessa under veckan. Det finns kuvert med ordbilder och kort med olika motiv. Eleverna bildar meningar och skriver sedan av i sin skrivbok, då lägger de mest energi på att ljuda ordet som finns på bilden. För de elever som ännu upplever ljudandet som kämpigt får mer ork när de ser att de kan fokusera på ett ord åt gången. ASL I vårt arbete med ASL (att skriva sig till läsning) ser jag hur de som gärna använder sig av spökskrift skriver in en del av ordbilderna som vi arbetat med.

Läsläxa På måndagar får de elever som behöver stöd att komma igång med läsningen en läsebok baserad på de ord som vi gått igenom. Förslag på hur informationen om läsläxan kan se ut:Läxa tredje läseboken. Språklekar, språkverktyg. Vi har samlat språkstimulerande lekar i en databas dit du kan logga in!

Språklekar, språkverktyg

Lekarna riktar sig till barn från ett år och uppåt. Genom lek kan du stimulera barnets språkutveckling. Lekarna passar bra för dig som vill ha nya ideér på språkstimulerande lekar och aktiviteter, till exempel i skolan, på dagis, eftis eller hemma om du vill stöda ditt barns språkutveckling. Materialet i lekdatabasen baserar sig på material som tidigare skapats inom språkprojekt på Folkhälsan. Lekarna och materialen i lekdatabasen är möjliga att skriva ut i en utskriftsvänlig version.

Lekdatabasen Gå till lekdatabasen. Fler tips och lekar Språkstimulerande material som du kan ladda ner som pdf-filer: Länksamlingar Vi har delat upp länkarna i olika kategorier: Tipsa oss gärna Vi tar gärna emot fler förslag på lekar till vår databas! InPrint_2_8. Ordförråd. Ordförrådet är en viktig del av läsförmågan och läsförståelsen.

Ordförråd

Men uppgiften att utveckla ett ordförråd skiljer sig från t.ex. uppgiften i att lära sig läsa, i och med att ordförrådet fortsätter växa, breddas och fördjupas genom hela livet. Att utveckla ett ordförråd är egentligen en enorm uppgift. En del uppskattningar visar att barn i skolan lär sig kring 3000 ord under endast ett år. Det är självfallet omöjligt att direkt undervisa så många ord, utan de allra flesta orden lärs in indirekt. Därmed kommer ordinlärningen också att vara beroende av barnets förmåga att ta till sig ord och barnets läsintresse. Att lära sig och kunna ord Att lära sig ord kräver metalingvistisk kunskap, som är en del av metakognitionen. Ord lärs in i många steg och ordkunskap finns också på flera olika nivåer.

Kartläggning av ordförrådet. Förskolans läroplan.