background preloader

De nordiska språken

Facebook Twitter

Nordiska språk - undervisning - ämnesutveckling. "Språk öppnar dörrar", brukar man säga.

Nordiska språk - undervisning - ämnesutveckling

Språkkunskaper kan ge möjligheter till utbildning, arbete och kulturella upplevelser. När det gäller de nordiska språken handlar det inte i första hand om att lära sig prata norska eller danska, utan att lära sig förstå och kommunicera med personer som talar och skriver på ett annat nordiskt språk. Nordiska språk är grannspråk Nordiska språk är benämningen på de nordgermanska språken danska, svenska, norska, isländska och färöiska.

Norska, danska och svenska brukar också kallas skandinaviska språk och när man talar om nordisk språkförståelse eller grannspråksförståelse handlar det oftast om förståelsen mellan dessa språk. Vi har förstås också många andra språk i Norden, till exempel grannspråken i det sammanhängande samiska språkområdet i Norge, Finland och Sverige och andra minoritetsspråk samt nordiska teckenspråk. Nordiska språk i styrdokumenten Det nordiska perspektivet syns även på kursplanenivå. Resurser för ökad förståelse. Kolla, jämför och lyssna till Nordiska språk! Bildteman. Nordiska språk. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Nordiska språk

Lgr 11 s.230 Vi har jobbat med nordiska språk i samband med att vi har jobbat med Norden i geografi. Det är väldigt roligt att jobba med det kunskapskravet tycker jag. Nu finns det så många sidor på nätet man kan ta hjälp av och få stöttning och inspiration av. Vi började med ”språkträdet” och tittat på hur språken hänger samman.

Vi lyssnade på olika språk, jämförde ord och letade likheter och skillnader. Minoritetsspråk De språk som är nationella minoritetsspråk i Sverige är finska, meänkieli, samiska, jiddissch, och romani. På språkrådets sida, som texten ovan kommer ifrån, kan man läsa mer om språken. NIS. Nordiska språk. Grannsprak_webb. Språk — Nordiskt samarbete. Språkgemenskapen är en av de saker som binder ihop det nordiska samarbetet.

Språk — Nordiskt samarbete

Danska, norska och svenska är så nära besläktade att man med en förhållandevis liten insats kan lära sig att förstå alla språk om man behärskar ett av dem. Nästan 80 procent av Nordens invånare har danska, norska eller svenska som modersmål. Detta är naturligtvis en fördel i många sammanhang, men det är viktigt att minnas att de nordiska länderna rymmer en språklig mångfald vid sidan av de skandinaviska språken. Omkring 20 procent talar finska, och därtill talas det en lång rad minoritetsspråk. De flesta av Nordens språk hör till tre språkfamiljer: Till den nordgermanska "nordiska" grenen av de indoeuropeiska språken hör danska, färöiska, isländska, norska och svenska. I den finsk-samiska grenen av de finno-ugriska språken är finska det mest talade språket i Norden.

Grönländska eller "Kalaallisut" hör till inuit-grenen av de eskimå-aleutiska språken och talas i Grönland. Danska är officiellt språk. Norden i Skolen er Nordens nye digitale undervisningsplatform, som skal give ... Finska. Danska dialekter. Hvordan taler man i Skæve, Højer og Ibsker?

Danska dialekter

Bliv meget klogere på vores nye dialektkort. Dialektkortet er et danmarkskort med lydprøver. Her kan du høre lydklip med talesprog fra hele Danmark, mens du følger med i udskrifterne. Du kan også søge efter forskellige dialekttræk og se, hvor i landet de optræder. Dialektkortene og omkring halvdelen af dialektprøverne stammer fra en nu nedlagt hjemmeside under Statsbiblioteket i Århus, der var udarbejdet af Viggo Sørensen Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning og af Finn Køster, AfD.

Teksterne er udvalgt og transskriberet af Bent Jul Nielsen (KU), Finn Køster (KU), Karen Margrethe Pedersen (KU) og Viggo Sørensen (AU). Norska dialekter. Det nordiska barnboksbiblioteket. Små nordiska faktaböcker. Tradusa. Bildetema Danska-finska-bokmål-nynorsk-svenska. Nordic Kitchen. Välkommen till Nordiska MatordlistanTrots att de nordiska språken ibland påminner om varandra så är det inte så lätt att gissa sig till vad de olika örterna, fiskarna eller grönsakerna heter på de olika språken.

Nordic Kitchen

Med hjälp av Nordiska Matordlistan kan du hitta översättning av matord till alla de nordiska språken samt engelska. Du kan också botanisera bland spännande nordiska recept direkt här på hemsidan. Vi har gjort det enkelt för dig – det är bara att slå upp det ord du vill översätta! Har du ett recept som du vill dela med dig av? Hör av dig! Vet du att du kan även få översättningar som SMS? Gurra Imiterar - Nordiska språken / Gurra makes an impression of Nordic languages. Norsk film - Tuffa killar. Tuffa killar – ny film som strömmande i mediakatalogen Har gått som skolbio under hösten 2014 Modulf mobbas ständigt och jämt av värstingarna i plugget, men själv tar han slagen med en klackspark och betraktar det som ett nödvändigt ont för att skydda sina klasskamrater från trakasserier.

Norsk film - Tuffa killar

Han ser rentav på sig själv som en slags superhjälte. Men när han träffar Lise, en frispråkig tjej med stora glasögon och rosa flätor som vägrar att tolerera mobbning, går de två samman för att omkullkasta den stenhårda skolhierarkin. Hitta handledning till filmen här Relaterade Vi är bäst! Vecka 11 visas filmen Vi är bäst som skolbio Stockholm 1982. I "spelfilm" Kalle Kran På onsdag 10 september är det förskolebio – Kalle Kran Kalle Kran jobbar högt över stan. I "pedagogisk film" Pojkarna. Moderna spökhistorier - finska : Spela spelet.