background preloader

Ops2016

Facebook Twitter

Kaikki kuvaa EDU. "Monipuolinen ja helppo tapa lisätä osallisuutta sekä oman oppimisen omistajuutta.

Kaikki kuvaa EDU

Se konkretisoi välittömästi sen, mitä ollaan juuri nyt opettelemassa. Jokainen pääsee itse tekemään, miettimään, pohtimaan ja keskustelemaan. Lisää yhdessä tekemistä. " "Kamerakynän pedagogiikka osallistaa ja sitouttaa lapsia oppimiseen, antaa mahdollisuutta keskustella ja sanallistaa oppimista, motivoi lapsia" "Tähän mennessä paras verkkokoulutus, johon olen osallistunut. " "Sopisi jokaiselle opettajalle, joka tuskailee mobiililaitteiden monimutkaisuudesta -> opetuskäytön ei tarvitse olla tämän kummempaa. " "Videolinkeissä oli paljon konkreettisia ideoita, kuinka menetelmää voi hyödyntää opetuksessa. Ops2016.

Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus - ilmiöpohjainen oppiminen ohjaus opetus. OPS2016 & arviointi - Google Slides. Pureudu perusopetukseen by Nitroid. Monilukutaito ops. Kuusi ajatteluhattua. Formatiivinen arviointi opettajan työvälineenä oivaltamisen ja onnistumisen ilon lisäämiseen. Positiivisempi versio sosiogrammi. Best Websites for Teaching & Learning 2015. Mitä opettajan lähettämällä Wilma-viestillä saa tehdä.

Netissä on pöhisty, tällä kertaa opettajien vanhemmille lähettämien viestien viestisalaisuudesta.

Mitä opettajan lähettämällä Wilma-viestillä saa tehdä

Mitä niillä vanhempien saamilla viesteillä saa tehdä? Vastaus lukee sivulla 97 Opettajan tekijänoikeusoppaassa (Toikkanen & Oksanen, 2011), josta tässä tiivistelmä. Wilma on someaaltoja aiheuttavan kouluviestintäjärjestelmän lisäksi myös vuonna 2005 oikeita aaltoja luonut tuhoisa hurrikaani. Wilma-tiimi voisi laatia järjestelmälleen logon tämän pohjalta. Kuva: NASA, PD. Tähän kysymykseen ei ole yksinkertaista vastausta, koska asiaan vaikuttaa ainakin viisi eri sääntöä. Sosiogrammi. Osallista ja innosta, kehottaa Kirsti Lonka opettajia. Hämeenlinnan lyseon juhlasalissa istuttiin juuri niissä asetelmissa, joista Kirsti Lonka ei pidä.

Osallista ja innosta, kehottaa Kirsti Lonka opettajia

Salin ainoa aktiivinen toimija on tiedon jakaja ja muut kuuntelevat passiivisena. – Uuden oppimisen tulisi olla yhdessä tekemistä, ei tiedon siirtämistä, Lonka muistuttaa. Ei vois vähempää kiinnostaa Erityisesti pojat, jotka pelaavat paljon sekä ns. kunnon nörtit kyynistyvät ja tylsistyvät koulussa. Lonka aloittaa kertomalla tuttua tarinaa kouluviihtyvyydestä. Perinteisesti koulua on käyty velvollisuudentunnosta. Positiivinen pedagogiikka. Olen positiivisen pedagogiikan väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa ja erityisluokanopettaja pienryhmässä alakoulussa.

Positiivinen pedagogiikka

Olen kiinnostunut ihmisen luonteenvahvuuksista ja niiden mielettömästä potentiaalista hyvän ja onnellisen elämän mahdollistajina. Haluan olla tutkimukseni kautta kehittämässä opetusta, jossa keskiössä on myönteisen ilmapiirin syntyminen ja merkitykselliset kohtaamiset arjessa. Näen opettajan roolin ennen kaikkea innostajana, joka ilon ja luottamuksen kautta voi saada lapsen sydämen sykkimään elämälle ja koululle. Minua motivoi erityisesti onnistumisten ja kukoistuksen kulttuurin syntyminen ja sen valtava eteenpäin vievä voima, joka säteilee eri elämän osa-alueille. Haluan nähdä tulevaisuuden koulun, jossa kiinnitetään yhä enemmän huomiota lasten vahvuuksiin ja vaalitaan sitä, mikä on kunnossa ja toimivaa.Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa vahvuusopetuksen puolesta!

Kaisa Vuorinen. OPEN LEIKKIKOULU. Popup koulu. Entäpä jos oppilaat, opettajat, vanhemmat ja koulun lähialueen asukkaat opettaisivat toisilleen hallitsemiaan tietoja ja taitoja?

Popup koulu

PopUp-koulu on yhteisöllisen oppimisen toimintamalli, jossa opettamaan pääsevät jostain asiasta innostuneet tai jonkin tiedon tai taidon hallitsevat koululaiset, opettajat, vanhemmat sekä muut kaupunkilaiset. PopUp-koulu on oppijoiden osaamista ja osallisuutta hyödyntävä pedagoginen menetelmä, joka laajenee luokkahuoneesta koulun tai kaupunginosan oppimiskarnevaaliksi. PopUp-koulu toimii myös ammatillisten yhteisöjen osaamisen kehittämisessä ja asiantuntijuuden jakamisessa, esimerkiksi opettajien täydennyskoulutuksessa. Yksilöllinen opo - mielekästä ohjausta: Yksilöllisen oppimisen menetelmä. Mikä on yksilöllisen oppimisen menetelmä ja miksi minun pitäisi olla siitä kiinnostunut?

Yksilöllinen opo - mielekästä ohjausta: Yksilöllisen oppimisen menetelmä

Pekka Peuran kehittämän yksilöllisen oppimisen menetelmän (YOM) ideana on se, että samassa tilassa olevat oppilaat voivat edetä eri tahtia oppiaineen opiskelussa. Ihannetapauksessa jokainen oppilas etenee itselleen parhaiten sopivaa vauhtia: jos aihe tuntuu vaikealta, voi oppilas kuluttaa sen opiskeluun pidemmän ajan; jos taas jokin aihe on hyvin helppo, voi oppilas edetä nopeammin.

Näinollen eri oppilaat luokassa opiskelevat samaan aikaan mahdollisesti hyvinkin eri aiheita. Erityisesti matematiikan ja kielten opettajat tuntevat tuskallisen hyvin tilanteen, jossa edetään taas uuteen asiaan, vaikka osa oppilaista ei ole vielä ymmärtänyt edellistäkään aihetta. Tällöin oppilaalle jää oppimisaukkoja, jotka heikentävät myös uuden asian opettelua.

Miten yksilöllinen oppiminen tapahtuu? Jotta oppilaat voivat edetä omaa tahtiaan, ei opettaja voi luennoida koko luokalle samasta aiheesta. Opettaja, joka ei opeta: ”Järjen velttoudesta on vaikea luopua” OPS2016-Musiikki_Tavoitteet_ja_sisaltoalueet.pdf. Timeline Photos - Metro United Way. MEGA. Ystävistä merkityksellisiä oppilaan oppimiselle — mrstoivola. Kun lähtökohtana on suomalaisten lasten huono kouluviihtyvyys ja hallituksen tarjoamana ”hoitokeinona” luokkakokojen kasvattaminen, on syytä perinpohjaisesti miettiä luokkahuoneen tapahtumia uusiksi.

Ystävistä merkityksellisiä oppilaan oppimiselle — mrstoivola

Olisiko opettajien jo aika herätä todellisuuteen, ettei luokka ole täynnä homogeenisia oppilaita? Tai ovathan opettajat aina sen tienneet, mutta näkyykö tämä tieto käytännössä? Yle julkaisi 21.5.2015 jutun, jossa opetusneuvos Anneli Rautiainen toteaa, että koulupäivässä pitäisi olla enemmän aikaa ystäville: ”Koulupäivän rakennetta pitäisi lähteä tarkastelemaan niin, että sitä voidaan muuttaa enemmän tämän päivän lasten tarpeisiin sopivaksi. Koulupäivässä pitäisi olla aikaa ystäville, ettei aina olisi kiire oppisisältöjen kanssa.” Mielestäni oppimiskulttuuria pitäisi muuttaa siten, että ystävistä tulisi nimenomaan merkityksellisiä oppilaan oppimiselle. Tähän pyrkivät niin maailmalla kuin meilläkin suuren suosion saavuttaneet käänteiset oppimisnäkemykset flipped classroom ja flipped learning. Hannele Cantell - Mitä on monialainen opiskelu HD1080p 25. Nuoruuden parhaat kaverit voivat määrittää toistensa ammatin ja palkkatason – myös alakuloisuus tarttuu - Nuoret - Elämä.

Nuoruuden parhaat kaverit voivat määrittää toistensa ammatin ja palkkatason – myös alakuloisuus tarttuu Nuoruudenaikainen paras ystävä voi vaikuttaa yllättävän paljon ihmisen opiskelupaikan valintaan, ammattiin ja jopa palkkatasoon.

Nuoruuden parhaat kaverit voivat määrittää toistensa ammatin ja palkkatason – myös alakuloisuus tarttuu - Nuoret - Elämä

Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimushanke FinEdu paljastaa, että nuoruuden parhaat kaverukset tai seurustelukumppanit muistuttavat koulumenestykseltään ja urapoluiltaan toisiaan. Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi. Verkkouutiset. Verkkouutinen 9.6.2015 Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden mukaan käsityö-oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaisen käsityöprosessin hallintaan.

Verkkouutiset

Käsityön sekä erityisesti teknisen ja tekstiilityön opetuksen järjestämistä varten on Opetushallituksessa laadittu tukiaineistoa. Käsityö-oppiaineen luonne Perusopetuslaki (628/1998) määrittää käsityön perusopetuksessa opetettavaksi oppiaineeksi. Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tekstiilityö ja tekninen työ ovat käsityö-oppiaineen oppisisältöjä. Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käsityö on yksi yhtenäinen oppiaine.