background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Sj%C3%A4lvutverdering %20utvecklingssamtal. Fc3b6rmc3a5gebild1. Kursplaner i A3-format. "The Big 5" - de fem förmågor som genomsyrar Lgr11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Kunskapsvägg åk 4-6. Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 4-6.

Kunskapsvägg åk 4-6

Även här har jag ändrat det som är reviderat i Lgr 11 men jag har också hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då det är lätt att missa). Eftersom det är en hel del som är lika i de tre no-ämnena biologi, fysik och kemi så har jag även gjort en gemensam fil där jag har satt samman det som är lika i det centrala innehållet i samma moln. Det hittar du under bilden Biologi, Fysik och Kemi. På så sätt tar no mindre med plats när man sätter upp det.

Klicka på bilden för att komma till respektive ämne där pdf finns att ladda ner. Lathund i lkällkritik på internet. Vem har gjort webbsidan?

Lathund i lkällkritik på internet

Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson? Är det någon som kan ämnet? Planera och strukturera undervisning. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Planera och strukturera undervisning

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål. Då var det dags för utvecklingssamtal!

Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål.

Eleverna har fått träna sig på att leda sitt eget samtal. Här under finns dagordningen de följer. Dagordning De har inför samtalet fått fylla i blanketten Inför utvecklingssamtalet. Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden.

Vad betyder värdeorden?

Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. 11 Mindset, feed-back och motivation. Intervju med PhD Alva Appelgren. – Exist.se. Checklista-infc3b6r-samtal-rev. Checklista-vt-14-åk-1.pdf. Hur du som lärare kan förklara kunskapskraven för eleverna.

För att bedömningen ska bli en del av undervisningen behöver läraren konkretisera kunskapskraven.

Hur du som lärare kan förklara kunskapskraven för eleverna

Det ökar möjligheten för eleven att förstå vad som förväntas av honom eller henne. Konkreta bedömningsaspekter underlättar också planering av undervisning och återkopplingen till eleven. Stödmaterialet Bedömningsaspekter kan användas av alla lärare i grundskolan, oavsett vilken årskurs eller vilket ämne läraren undervisar i. I stödmaterialet presenteras exempel samt en modell för hur du som lärare kan konkretisera kunskapskraven. Stödmaterialet vill också visa på bedömningens roll i planeringen och genomförandet av undervisningen. Skolverket har tidigare tagit fram kommentarmaterial till kursplanerna i alla ämnen.

Materialet förhåller sig inte till hela undervisningsprocessen. Elevledda utvecklingssamtal. Syftet är att medvetandegöra och utveckla eleverna förståelse för var de befinner sig i förhållande till målen och hur de tar sig vidare.

Elevledda utvecklingssamtal

Eleverna behöver träna på att utveckla sina egna förmågor att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande, och för att vara medvetna om sina styrkor, lärande- och utvecklingsmål. Ett sätt att öka elevernas inflytande, delaktighet och möjligheter att bli ägare av sin egen lärprocess är att arbeta med elevledda utvecklingssamtal. Hur gör en elev som lär sig mycket? Så här i slutet av terminen fick en av mina klasser fundera en stund på frågor om lärande och därefter skriva en kortare text.

Hur gör en elev som lär sig mycket?

Det är alltid bra att formulera sig i skrift för det hjälper eleverna att på ett djupare plan fundera över sitt eget lärande (att sätta ord på sina tankar utan att formulera sig är ju svårt). Frågorna var bland annat: Hur vet man och ser att en elev lär sig mycket (generellt)? Hur märks det i klassrummet? Vad gör eleven? Skriv en text på 200-300 ord. Man ser i elevens ansikte att den hänger med. Bedömning för lärande. En del lärare säger att de gör en bedömning hela tiden när eleverna visar och gör saker.

Bedömning för lärande

Jag planerar in särskilda bedömningsuppgifter i mina pedagogiska planeringar. För mig handlar det om att skilja på övningstillfälle och bedömningstillfälle. Det gäller ju att eleverna hinner växa lite mellan varje gång jag som lärare ska mäta hur långa de blivit.

IKT

Hur skriver man en användbar och elevnära pedagogisk planering? Vilket syfte har en pedagogisk planering?

Hur skriver man en användbar och elevnära pedagogisk planering?

Ska vi ha en gemensam mall på skolan? Vad ska den innehålla? 50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift. Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning. Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån. Därför är det önskvärt att med ganska enkla medel kunna avläsa elevernas kunskapsnivå. Vi är inte alltid på topp, även om vi kan sträva efter en bedömningssituation eller en utvärdering som är 100 % effektiv. En bild som exakt berättar vad en elev förstår är vad vi strävar efter.

The big 5 - Förmågorna. Magisterjimmy. "Läxor är meningslösa" – What we should be looking at is the progress students are making, säger han apropå betygsdebatten. James Nottingham från Storbritannien är en väl anlitad föresläsare och skolutvecklare. Han har en bakgrund som lärare och skolledare och har skrivit ett flertal böcker om undervisning.

I veckan besökte han Ånge där 200 lärare från Sollefteå, Härnösand, Bräcke och Ånge fick lyssna till hans råd och exempel från olika delar av världen. – Han har mycket positiva tankar, konkreta tips och idéer. Sådant som är lätt att ta till sig och omsätta i verkligheten, säger Kicki Strand som arbetar som textil- och bildlärare i Fränsta. Vänskapslekar » LEKDATABASEN. Grovplanering för 4-6. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra.

Klassrumsregler. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag.

Checklista-vt-14-åk-1.pdf. Checklista-infc3b6r-samtal-rev. UL_artikel_4_2012_juhlin_mfl.pdf. Läsårsplanering MALL (Word) Observationsprotokoll 2015. Plugga bättre: Mindmap. The Big Five förmågor med bedömningsmatris. Att starta en lektion på effektivt sätt. Iup.nu - Kursplanerna på 4 min. Klassrumsstrategier 2. Klassrumsstrategier 1. 10 Back-To-School Tips For Teachers Using Google Docs. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Tio tips för en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola. Betyg – så funkar det! Klassråd » Retorik i skolan. Strategier för att synliggöra elevers lärande på individ- och gruppnivå. Åtgärdsprogram vinner över provregler. VideoScribe on John Hattie's Visible Learning. Updated_growth_mindset_plenaries.pptx. Utvecklingstrappan ~ Kilskrift. Twitter är väldigt bra. Du kan hitta kollegor och andra att interagera med för att utveckla dig själv eller din profession.

Det dyker upp tips till blogginlägg, tidningsartiklar och event. Det går att få tag på författaren till en bok eller Skolverket på... nåja relativt kort tid. letar du efter en app eller vill ha tips på bra onleineverktyg så behöver du inte vänta fullt lika länge. Resultat av Googles bildsökning efter. Förstå kunskapskravet: Att lösa problem och föra resonemang i matematik. Det_oppna_klassrummet_201507.

The Dot. Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset. Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet för #pedaläslyft var jag lite intresserad av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a refererar till i Utmanande undervisning. Jag har också sett boken delas i sociala medier så med en dag till förfogande började jag läsa för att ta reda på vad som gör boken så populär. Dweck börjar med att förklara varför hon var intresserad av att ta reda på varför vissa människor klarar av misslyckas och vad som får den att fortsätta.

Klassrumsregler. Blueprint - skapa genomtänkta och engagerande lektionsplaner. Intelligenta kursplaner - blueprint. Material i StoCKKs bildshop. How long should you read with your kids. You may be wondering How long should you read with your kids every day? I am here to tell you why the magic number is reading 20 minutes a night ¦ or more. What does reading 20 minutes a night really mean? It means that your kids are reading out loud to you. If your kids are in Pre-school or Kindergarten, they are probably reading the small, repetitive books like “I went to the store. Mommy went to the store. Kindergarten: For this level, I would suggest reading each of those small books three times each. – The first time you are reading to sound out the words and identify sight words. – The second time you are reading for comprehension. – The third time you are reading for fluency (to read at a faster rate.)

If you have not reached 20 minutes yet, this would be a great chance for YOU to read to your child. Svenska Dagbladet. Betyg. Dylan Wiliam. Jlsu. "Jag citerar inte längre Aristoteles utan våra elever" – Förstelärarbloggen. F%C3%B6rm%C3%A5gorna-parspel1.docx. Återkoppling för ökat lärande Formativ bedömning. Frågebatteri. Olles skollänkar. Fem strategier för läsning av faktatexter. Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Samhällsorienterande ämnen - undervisningsstöd. Hur arbetar jag formativt med teknik och sociala medier? Vad betyder värdeorden? Åtgärdsbank - Umeå. Add a little bit of body text - Document by carina.rickard. Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning.