background preloader

Annelih

Facebook Twitter

Sensory integration. Sensory Diet Activities - SensorySmarts. What is a sensory diet? Just as your child needs food throughout the course of the day, his need for sensory input must also be met. A “sensory diet” (coined by OT Patricia Wilbarger) is a carefully designed, personalized activity plan that provides the sensory input a person needs to stay focused and organized throughout the day. Just as you may jiggle your knee or chew gum to stay awake or soak in a hot tub to unwind, children need to engage in stabilizing, focusing activities too. Infants, young children, teens, and adults with mild to severe sensory issues can all benefit from a personalized sensory diet.

Each child has a unique set of sensory needs. The great news is that the effects of a sensory diet are usually immediate AND cumulative. Tolerate sensations and situations he finds challenging regulate his alertness and increase attention span limit sensory seeking and sensory avoiding behaviors handle transitions with less stress Creating a Sensory Diet: The Ingredients Jump! Swing. Sensory-diet. Sensory Integration Activities: Turning Therapy Into Play. Sensory Integration Activities are the lifeline to providing and achieving the necessary challenges for your child so they maximize: daily functioning intellectual, social, and emotional development the development of a positive self-esteem a mind and body which is ready for learning positive interactions in the world around him the achievement of normal developmental milestones The great news is... sensory integration activities are unbelievably fun and a necessary part of development for any child, whether they have a sensory processing disorder or not.

Sensory integration activities are activities that should be used with any child if normal sensory development is one of your goals (hint... it should be). From the womb into adulthood, our neurological systems are developing and processing an overwhelming amount of sensory information every day. Our system must then interpret this information and make it ready to be tolerated and used for specific purposes. ... 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sociala berättelser. Comprehensive List of Social Stories and Visual Scripts for Daily Living and Social Skills | Autism Spectrum Directory. Social Stories. Social Stories. Social Stories. Social stories. Ideer och material. Resource Center for Autism. The Indiana Resource Center for Autism (IRCA) staff conduct outreach training and consultations, engage in research, and develop and disseminate information focused on building the capacity of local communities, organizations, agencies, and families to support children and adults across the autism spectrum in typical work, school, home, and community settings.

The Indiana Resource Center for Autism does not promote one method or a single intervention. Instead, IRCA staff strives to address the specific needs of the individual by providing information and training on a variety of strategies and methods. Download our Brochure (PDF, 404 KB). Download our 2011-2012 Annual Report (PDF, 233.37 KB). What's New at IRCA New Publication Supports Early Diagnosis of Children on Autism Spectrum Visual Supports - CLICK HERE Recorded WebShare Series Session: Autism and Puberty Presented by Melissa Dubie, M.S.; For more information: CLICK HERE The Autism House - Visual Supports for the Home PDA Application.

Do2Learn: Educational Resources for Special Needs. Augmentative Resources. iPad Studiecirkel. Film och video. Sensory Overload (Interacting with Autism Project) Och Aspergerförbundet - Film: Långt ifrån lagom. Och Aspergerförbundet - Boendestödsfilmen. Time Timer (visual timer for visual people!) Imre 9 år - berättar om AD/HD och Asperger i UNICEFs nya dokumentär "Mitt liv som barn" Asperger's syndrome explained for children. Boendestödsfilmen. Boendestödsfilmen. Alltomart.se. Appar. Recensioner av iPhone, iPad och Android-appar för barn. DART - Appoteket Krutet. I DARTs lokaler finns nu APPoteket Krutet - en hörna med surfplattor och smartphones och tips, råd och information kring hur de kan användas för personer med funktionsnedsättning. App är förkortning för applikation, och syftar på ett litet tillämpningsprogram som enkelt kan laddas hem och installeras hem till en telefon eller en platta.

På DART har vi plattor och telefoner både för Android och iOs, som är de två stora operativsystemen i dagsläget. På APPoteket kan du själv titta på och prova utvalda appar för kommunikation, kognition och lek. För dig som är klient på DART finns även möjlighet att, under en utprovningsperiod, låna hem en surfplatta eller smartphone för att i lugn och ro prova om en app kan fungera som t.ex. kommunikationsstöd. Satsningen har varit möjlig tack vare Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. APPoteket invigdes onsdagen den 23 maj. Skolappar.nu - Recensioner av appar för förskola och skola.

Appar med specialpedagogiskt fokus för iPod, iPhone och iPad - skoldatateketsodertalje. LEK. Autism Games. This Site is Full of Games: Games that young children with Autism Spectrum Disorders will play. Video models of games that parents can watch and learn from and young children can watch and imitate. Tips and strategies for making games and play more educational and more fun! Playing is Like Breathing... Play is vital to your child's well-being!

Syskon. Syskon. Syskonkompetens - Agrenska. Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon? Kunskaper om och erfarenheter av att ha en syster eller bror med funktionsnedsättning Webbsidan presenterar insatser och erfarenheter från projektet Syskonkompetens eller i skuggan av ett syskon 2009-2012 som finansierades av Allmänna Arvsfonden inom satsning Fördel barn! Syskonprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting, Ågrenska Stiftelsen i Göteborg, AMC-föreningen (Artrogryposis Multiplex Congenita), samt leg. psykolog och psykoterapeut Christina Renlund.

Det finns idag inga säkra uppgifter på hur många barn i Sverige som har en syster eller bror med funktionsnedsättning. Från forskning om äldre syskon vet vi att samtal i familjen och att kunna prata om funktionsnedsättningen är ett starkt skydd. Vi vet också att många syskon har bristfällig kunskap om sin systers eller brors funktionsnedsättning och vad den innebär. Specialpedagog. Föreningen för Specialpedagoger inom Habilitering och Lekotek. SFSP. Ovanliga diagnoser. Autism. Autism Asperger i skolan - Material. En webbplats om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Autismforum flyttar till ny plattform Just nu pågår en flytt av Autismforum till en ny plattform.

Autismforum kommer framöver att vara en egen del av Habilitering & Hälsas webbplats www.habilitering.se Autismforum har funnits i sin nuvarande form sedan 2004. Vi har under lång tid planerat för en flytt av innehållet till en ny teknisk plattform, en ny struktur och form. Arbetet tar alla våra resurser, vilket innebär att det inte kommer att tas fram något nytt innehåll i den här miljön under våren 2015. Hör gärna av dig om det är delar du tycker är särskilt bra eller om det finns delar som behöver arbetas om eller saknas helt. Ung och asperger www.ungochasperger.se är en webbplats för unga med Aspergers syndrom. Webbplatsen ger information om vad asperger innebär och hur man kan få stöd.

Den riktar sig till ungdomar mellan 16-25 år. > Skola och inkludering för elever med AST kunskapscenter för autismspektrumtillstånd > Läs mer om Autismforum> Forum Funktionshinder> Läs om cookies. Stöd och insatser. Stöd och insatser till personer med autism eller Aspergers syndrom beror på behoven hos den enskilda personen och hos hans eller hennes omgivning. Med ett gemensamt ord kallas stöd och insatser för habilitering. Habiliteringens syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar bästa möjliga funktionsförmåga och bästa möjliga förutsättningar för delaktighet i samhället. En del stöd och insatser sker dock inte som en del av ett individuellt habiliteringsarbete. Det kan istället till exempel handla om att skolpersonal skaffar sig mer kunskap eller att föräldrar skapar nätverk med andra för att dela erfarenheter.

Det finns också stöd som är rent ekonomiska eller praktiska och som inte är habilitering, till exempel vårdbidrag eller färdtjänst. Här till vänster finns artiklar som handlar om stöd och insatser ur olika perspektiv. Här finns även artiklar om hur en utredning går till.