background preloader

Annelieloden

Facebook Twitter

Bedömning för lärande - ett förhållningssätt, inte en metod. I Borås satsade kommunen redan 2008 stort på att införa BFL.

Bedömning för lärande - ett förhållningssätt, inte en metod

De ville genomföra ett arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund för att möta eleverna och synliggöra deras lärande. De senaste åren har de systematiskt jobbat för att hitta metoder som kan hjälpa eleverna att själva se var de är, vart de ska och hur de ska nå sina mål i sitt lärande. Det handlar om arbetssätt som skapar klassrum med god stämning och fokus på elevernas lärprocesser. - Att jag som lärare har goda ämneskunskaper räcker inte om jag inte kan ha koll på att eleverna når målen. Podguide. Börja med en idé - hitta ert format!

Podguide

När ni ska göra er helt unika podcast behöver ni inte bara tänka igenom ämnet och lyssnarna. Sociala medier kan förbättra samtalen i klassrummet. Skolor runt om i Sverige står inför ett faktum.

Sociala medier kan förbättra samtalen i klassrummet

Elevernas samtal, i form av debatt och diskussioner i digitala sociala forum på Internet, får konsekvenser för samtalen i klassrummet. Men när retoriken från Nätet brakar in i det vanliga klassrummet kan det uppstå en konflikt som förvandlar läraren till ofrivillig åsiktspolis. Erik Andersson har nyligen disputerat i pedagogik vid Örebro universitet och Högskolan i Skövde.

I sin doktorsavhandling analyserar han samtal i nätgemenskapen Svarthjärta. Han gör det för att vi bättre ska förstå hur ungdomar använder sociala medier för forma sig själva och andra till politiskt medvetna samhällsmedborgare. Ten Ideas for Using Instagram in the Classroom. Bloggande för kollaborativt lärande. Checklista för sociala medier. Hur används dina personuppgifter i sociala medier?

Checklista för sociala medier

Vad händer med det material du har publicerat? Kan du avsluta ditt medlemskonto? Skolverket har ställt samman en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst, i skolan eller privat. Under senare år har det blivit populärt att använda sociala medier i skolan, som ett inslag i undervisningen eller som ett sätt att hålla kontakt med kollegor. Sociala medier är snabba, lättanvända och hjälper dig att omvärldsbevaka, kommunicera och dela material med elever, föräldrar och kollegor.

Det finns dock en hel del att fundera kring innan du börjar använda en social medietjänst. Olika tjänster ställer också olika krav på dig som användare, och kommer också att använda dina uppgifter på olika sätt. Datorn i skolan. Bok om teori och praktik. Så var det då offentligt.

Datorn i skolan. Bok om teori och praktik

Har påbörjat ett intensivt samarbete med nästkommande bok som kommer handla om vikten av att skapa ett ramverk för användning av IT i Skolan. Att komma ifrån app-hysterin. Att se bortom datorn och återfokusera på de djupare och viktigare frågorna i pedagogik men med datorn som given utgångspunkt. Jag tar utgångspunkt i min avhandling om en-till-en och står för en teoretisk bas. Jag har turen att få skriva med en av skolsveriges absolut skickligaste lärare, Helena Kvarnsell. Arbetet med boken har alltså redan startat, och intensifieras ytterligare under hösten. IT i skolan skapar förutsättningar för ökat elevinflytande. Det händer otroligt mycket i svensk skola när det gäller IT just nu.

IT i skolan skapar förutsättningar för ökat elevinflytande

Fantastiskt roligt att se. De goda exemplen radas på varandra och det kollegiala samtalet är gott, både i sociala medier och på annat håll. 10 Tips For Teachers To Connect With Parents Via Social Media. 10 Tips For Teachers To Connect With Parents Via Social Media by Kathy Cook, former K-12 teacher and Director of Educational Technology for University of Phoenix College of Education Social media provides an opportunity for real-time communication with students and parents, but its use can provide some challenges.

10 Tips For Teachers To Connect With Parents Via Social Media

Educators want to open the doors of communication to allow students and parents to engage with them, but it is often necessary to draw a line between their personal and professional lives. Although social media can be a valuable tool for learning and connecting with students and parents, if is not used thoughtfully by teachers, it can invite inappropriate behavior and misuse.

This issue was the subject of a survey recently conducted by the College of Education at University of Phoenix. As with many others, teachers are avid users of social media – four-in five use it in their personal and professional lives according to the survey. Källkritik för yngre elever. Att kritiskt kunna granska och värdera information är en viktig förmåga att utveckla för att kunna verka aktivt i vår demokrati.

Källkritik för yngre elever

Vi kan börja med detta tidigt i barn och elevers lärande. Förmågan finns med i läroplanerna på flera ställen. Här får ni inspiration till samtal om källkritik med yngre elever. Säker på nätet. Nå hem med Podcast. Andreas Åkesson håller upp ett tredje finger.

Nå hem med Podcast

Barnen skriker entusiastiskt. – Ett, två, tre. Radio Koltrast! Varje onsdag programleder han en podcast med fyra tredjeklassare. Idén till att intervjua barnen om skolan fick han en vårdag när barnen hade rast ute på gården. – De har ju så mycket att berätta hela tiden. Upplägget presenterades för chefen. Skolbibliotek o läroplaner. Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Skolbiblioteksmaterial. Alla elevers rätt till skolbibliotek har varit inskriven i skollagen sedan 2011.

Skolbiblioteksmaterial

I arbetet med att leva upp till lagen stöter många på utmaningar. Kungl. biblioteket vill tillgodose de önskemål om stöd på dessa områden som framförts från flera håll. Tillsammans med skolbibliotekssverige ska Kungl. biblioteket under 2014 skapa stödmaterial kring skolbiblioteksutveckling. Materialet kommer att vara riktat till skolhuvudmännen eftersom det är de som innehar mandat att utveckla och driva god biblioteksverksamhet. Just nu. Skolverket om skolbibliotek. Juridisk vägledning från skolverket. Hur du skriver en källförteckning. Biblioteksplan 2015 2017. It strategi. IKT plan verksamhetsåret 2015. Itplan. It plan. IKTPlan Vellinge skolor 2012 15. Strategi för IT i skolan. Schyssta stjarnor. Lgr11 och webbpublicering stodmaterial. Forsta hjalpen for kallkritik pa internet. Jag tog en bild.

Jag hittade en bild. Infoblad skolbibliotek.