background preloader

Bra program

Facebook Twitter

Lessons Worth Sharing. AutoDraw. Comments. Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb. Jag hoppas att du har övergett webbläsaren (det du klickar på när du öppnar internet) Internet Explorer och nu använder en modernare webbläsare.

Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb

Tyvärr envisas de flesta IT-avdelningar med att Internet Explorer är det som ska vara förinstallerat. Personligen använder jag nästan alltid Chrome. PixiClip. Draftback. Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. Create Animated Videos for Work or Play. A mobile first, embeddable collaboration platform  Teachers get Basecamp for free. Over the years, Basecamp has proven to be very popular with teachers, classrooms, and students.

Teachers get Basecamp for free

We want to take it to the next level by absorbing the cost and offering it free for teachers to use with their students. We know budgets are tight these days, so hopefully this can help reduce the strain and improve school projects at the same time. Here’s how teachers can get a free Basecamp account. Digitala självrättande matematikprov och uppgifter.

Digitala verktyg i slöjden. Create your own whiteboard videos.