background preloader

Ich liebe tyska -  - Goethe-Institut 

Ich liebe tyska -  - Goethe-Institut 

http://www.goethe.de/ins/se/prj/ilt/svindex.htm

Related:  DeutschDeutschTyska

Susannes Minirezept: Einfache Cake Pops aus Kuchenresten Susanne kreiert aus Kuchenresten einen leckeren Hingucker. Ihre Cake Pops könnt ihr einfach zubereiten und sogar für später einfrieren. Zutaten einfacher Rührkuchen: Zubereitung einfacher Rührkuchen: Butter mit dem Zucker hell cremig aufschlagen. Mias klassrum En svårighet för mig som lärare är att se de bitar där min undervisning brister, komma ihåg dem och åtgärda dem. Jag tänker ibland att ”det här borde jag verkligen plocka in mer i undervisningen”, men så glöms det bort till veckan efter. Den här terminen inledde jag med att titta på språkportfolions checklista för stegen A1 respektive A2 med mina tyskaelever i år 7, 8 och 9. Eleverna fick självskatta sig själva och vi pratade sedan om de olika områdena. Min frågeställning utgick från varje område och vad som stack ut. ”Om ni tittar på de olika sakerna på ”lyssna”, finns det någon pil som pekar mer nedåt än de andra? Är det något som är klart svårare än de andra sakerna?”.

Deutsch Themen - gratis Deutsch Themen für die Deutschlektionen, Spiele und Tests @ Deutsch Spiele Unsere Deutschthemen bestehen aus 10 Teilen (Anfänger) oder 20 Teilen (Fortgeschritten) für Deutsch (sowohl der geschriebene Text, als auch eine Aufnahme von gesprochenem Deutsch) mit Bildern zu den Vokabeln. Die Anfängerthemen eignen sich für absolute Deutschanfänger oder Schüler zwischen 5 und 11. Die Fortgeschrittenen Themen eignen sich für fortgeschrittene, erwachsene Lerner oder Schüler einer weiterführenden Schule im Alter von 11 bis 16. Interaktive Spiele (A1-B1) Ein Kommentar Artikel üben? Wortschatz oder Perfekt wiederholen?

Start - Lieblings-Apps weltweit - Schulen: Partner der Zukunft Sprachniveau: A2 Welche Apps sind bei Jugendlichen gerade beliebt und was ist das Besondere daran? PASCH-Schülerinnen und -Schüler erzählen, welche Apps ihnen im Alltag wichtig sind. German Phrases Quickly learn essential German phrases for travelling, in easy single-serving doses! Great for beginners! Each "serving" is composed of: Free Printable Booklets

Varför läsa språk? · Mia Smith Henry har i olika studier undersökt elevers motivation och självbild och funnit resultat som är viktiga för oss lärare att tänka till kring. När han studerat elever från år 4-6 har deras motivation varit mycket hög, för att senare avta. När han studerat en del av dessa elever igen i år 9 har motivationen sjunkt drastiskt. När det gäller självbilden finns en tydlig genusskillnad: flickorna hade starkare ideala L3-självbilder än pojkarna i samtliga grupper, och när de nått år 9 hade flickornas självbilder stärkts ytterligare, medan pojkarnas självbild försvagats.

Artiklar, Länkar, Forum Navigering: >> Hem > Grammatik Välkommen till tysk grammatik på Tyskland.com På denna sida kan Du testa Dina kunskaper i tysk grammatik och med ett enkelt klick få Dina svar rättade. Det är ingen kurs i tysk grammatik, varför Du från andra källor måste ha lärt Dig grunderna. Övning 1 Substantiv – genus Övning 2 Substantiv – numerus Övning 3 Substantiv – kasus Övning 4 Verb – modala och wissen samt haben, sein och werden Övning 5 Verb – svaga Övning 6 Verb – starka Övning 7 Verb – sammansatta Övning 8 Verb – imperativ Övning 9 Adjektiv – svag böjning Övning 10 Adjektiv – stark böjning Övning 11 Prepositioner – del 1 Övning 12 Prepositioner – del 2

Bushaltestelle – Methodenkartei Diese Methode eignet sich besonders gut für die Bearbeitung von Texten und für Übungsphasen. Wer die erste Aufgabe erledigt hat, geht zur Haltestelle und wartet dort bis jemand mit derselben Aufgabe fertig ist. Dann folgt ein Austausch bzw. eine Kontrolle in Partnerarbeit. Dieser erfolgt an freien Plätzen im Klassenzimmer oder im Stehen. Danach wird die nächste Aufgabe bearbeitet.

Related: