background preloader

Ich liebe tyska -  - Goethe-Institut

Ich liebe tyska -  - Goethe-Institut

http://www.goethe.de/ins/se/prj/ilt/svindex.htm

Related:  realiaDeutschVälj tyska

www.handelskammer.se Foto: Mark Koerber/Flickr.com Internationalism. Inget annat ord kan bättre beskriva dagens Tyskland. Mias klassrum En svårighet för mig som lärare är att se de bitar där min undervisning brister, komma ihåg dem och åtgärda dem. Jag tänker ibland att ”det här borde jag verkligen plocka in mer i undervisningen”, men så glöms det bort till veckan efter. Den här terminen inledde jag med att titta på språkportfolions checklista för stegen A1 respektive A2 med mina tyskaelever i år 7, 8 och 9. Eleverna fick självskatta sig själva och vi pratade sedan om de olika områdena. Min frågeställning utgick från varje område och vad som stack ut. ”Om ni tittar på de olika sakerna på ”lyssna”, finns det någon pil som pekar mer nedåt än de andra? Är det något som är klart svårare än de andra sakerna?”.

Alla borde lära sig tyska – ett fantastiskt språk 25 år efter Tysklands återförening växer intresset för landet, ett ekonomiskt och politiskt dynamiskt land, en kulturell smältdegel som står inför en otrolig utmaning med tusentals nya ankommande flyktingar varje dag. Alla älskar Tyskland och tyskarna älskar sig själva, skrev tidningen Die Welt för ett tag sedan. Tyska har status som världsspråk och talas av inte mindre än 120 miljoner människor i Europa. Sverige är det enda medlemsland i EU där majoriteten av de tillfrågade anser att det räcker att lära sig ett främmande språk – engelskan så klart. Övertron på engelskans betydelse har stärkts de senaste åren i skolan och i samhället, samtidigt som andelen elever som läser tyska fram till studenten har mer än halverats de senaste 20 åren.

Artiklar, Länkar, Forum Navigering: >> Hem > Grammatik Välkommen till tysk grammatik på Tyskland.com På denna sida kan Du testa Dina kunskaper i tysk grammatik och med ett enkelt klick få Dina svar rättade. Det är ingen kurs i tysk grammatik, varför Du från andra källor måste ha lärt Dig grunderna. Övning 1 Substantiv – genus Övning 2 Substantiv – numerus Övning 3 Substantiv – kasus Övning 4 Verb – modala och wissen samt haben, sein och werden Övning 5 Verb – svaga Övning 6 Verb – starka Övning 7 Verb – sammansatta Övning 8 Verb – imperativ Övning 9 Adjektiv – svag böjning Övning 10 Adjektiv – stark böjning Övning 11 Prepositioner – del 1 Övning 12 Prepositioner – del 2

Min fritid på tyska Mina sjuor ska lära sig att berätta om sin fritid på tyskan. Så här tänker vi arbeta: Introlektion. Fokus på att fånga elevernas intresse och kreativitet. Snabb genomgång av hur man hittar foton som är fria att använda. Svenska företag behöver medarbetare som behärskar det tyska språket. Tobias Kranz, chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt näringsliv. Det sker snabba skiftningar i ämnen här, jag hoppas att detta håller samma intellektuella nivå som förra talare. Men jag tar upp ett annat viktigt perspektiv. Sverige är ett exportberoende land.

Mycket att förlora när tyska språket väljs bort Historiskt har de kulturella, religiösa, vetenskapliga och ekonomiska banden mellan Tyskland och Sverige varit starka och ömsesidiga. För Sveriges del satte andra världskriget punkt för denna tyska epok och Sverige orienterade sig istället mot USA. I Tyskland lever emellertid kärleken till och intresset för Sverige kvar.

Språklärarnas riksförbund AllmäntPauker.at – svensk-tysk ordlistawww.ur.se/sprk/tyska/Deutsch Perfekt – Här hittar ni både texter och hörövningar för olika nivåerToms Deutschseite – Diverse övningar (vokabulär, läsa, uttal mm)Goethe Institut – Goethes hemsida – här finns massor både för lärare och elever! – Deutsche Auslandsgesellschaft, erbjuder övningar, intressanta texter om språkliga fenomen LesenKindernetzNews 4 Kids – Kortfattade nyheter.

Svenska företag går miste om affärer när få kan tyska Säg Tyskland och många svenskar reagerar negativt. Högljudda turister med stora ölmagar, långa sträckor autobahn för att nå Alperna och tråkiga stadskärnor som förlorade all charm när de återuppbyggdes på 50-talet. Fördomar, som trots att Tyskland är Sveriges största handelspartner, har lett till ett ointresse bland svenska folket för vårt kanske viktigaste grannland. – Ja, det finns ett ointresse och där har vi mycket att göra. Vi ser hur betydelsefullt Tyskland är för Sverige, säger Olof Persson och lägger till att intresset för landet skiljer sig från region till region, att det är större i storstäderna och i södra Sverige än längre norrut.

Related: