background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Livets sinuskurva. Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang.

Kamratbedömning

Two Stars & a Wish! Just nu förbereder sig Marbäcksskolans 3:or för nationella prov. En viss nervös stämning råder bland oss alla. Ena dagen ser vi att eleverna kommer att klara detta galant, nästa dag står vi tvivlande. Den absolut vanligaste frågen från eleverna just nu är: ‘Måste man gå om trean om man inte klarar proven?’ Och svaret är nej, nej, nej och åter nej! Men trots denna nervositet arbetera vi vidare med problemlösning i matematik och med kamratrespons. Vi har valt att arbeta med problemlösning i Skolverkets Matematiklyft, om du vill läsa mer om Matematiklyftet kan du klicka HÄR!

Vi arbetar med enklare problemlösning för att sedan gå över till att eleverna skriver egen problemlösningsuppgifter. Vi ser många olika problemlösningsuppgifter, många är riktigt kluriga, några är enklare. Vi ser även hur kvalitén på arbete ökar, alla anstränger sig för att få till ett riktigt bra arbete. Tänk att två små stjärnor och en önskan kan ge så många ringar på vattnet. . The Key Differences Between Summative And Formative Assessments. It’s not a stretch to say that assessment is a hot button issue in education; however, you’d be hard pressed to find an educator who doesn’t see the value in measuring student progress.

Assessments themselves have been vilified, when, in fact, it’s why assessments are given and how the data is used that is really the issue. The Glossary of Education Reform gives this great overview of what high-stakes testing is and how it impacts students, teachers, and schools. Basically, high-stakes testing has consequences for the test-takers and givers—sometimes in the form of a high school diploma, grade advancement, and even teachers’ salaries. But not all assessment is high-stakes, and when done thoughtfully, the right assessment can provide extremely useful information for all stakeholders—students, teachers, parents, schools, and policy-makers Let’s take a look at what assessment is, why it’s important, and how it can be delivered in the classroom in a useful manner.

What is assessment? Scoring.

Formativ bedömning