background preloader

TCRWP

Facebook Twitter

Rick's Reading Workshop: One on One. Rick's Reading Workshop: Amori's Reading Goals. Rick's Reading Workshop: Silent Reading. Rick's Reading Workshop: Mini-Lesson. The “Share” Time. Rainbowswithinreach.blogspot.com Long ago, most teachers I knew had a ritual that they held near and dear to their hearts. At the end of every writing workshop, a child sat in the Author’s Chair and read a story the the whole class.

I used to do this, and I used to love it. I told myself that every child in my class was listening, rapt with attention, to the child in the Author’s Chair. I guess I hoped that kids were gleaning secret insight from each other’s stories. But, to tell the truth, if I’m being honest, most of the time that is not at all what was really going on. Over the years, my own thinking has changed about the “Share” time at the end of writing workshop–and so has the thinking of most writing workshop experts. What used to be strictly a time for the Author’s Chair, has evolved into a time to provide closure for the writing workshop–and it might go in a variety of ways. Here are a few of my own favorite ways to use the last few minutes of writing workshop.

Like this: TWO WRITING TEACHERS | A meeting place for a world of reflective writers. Minilektioner | Läsa, skriva och leva. Jag gör ofta ”minilektioner” i min undervisning. Det är planerade korta genomgångar, ca 10-15 minuter. En minilektion kan handla om ord, ords härledning, läsförståelsestrategi, begrepp eller språkliga uttryck. I början av lektionen vill barnen gärna börja arbeta direkt. Minilektionen kan vara ett avbrott mitt i arbetspasset.

Då har barnen ibland frågor i anslutning till det som de arbetar med. Ett exempel på en minilektion var ord med accent. Så kunde vi inte låta bli att diskutera – Kan man äta sån´t? I Barbro Westlunds bok ”Att undervisa i läsförståelse” kan man läsa mer om minilektioner. Boken ”Kan du vissla Johanna” har en underbar text och bilderna är alldeles förunderligt ljuvliga. Modellerande skrivundervisning på Gamla Lundenskolan. Skrivarskolan | En lågstadielärares resa inom läs-och skrivinlärning.

Charts

En instruerande, modellerande och reflekterande läs- och skrivundervisning by Anna Bengtsson on Prezi. Firsthand: Units of Study for Teaching Writing, Grade by Grade. Resan över Atlanten till en läs- och skrivundervisning för alla. På twitter hörde vi talas om otroligt inspirerande arbetssätt som Anna Bengtsson och hennes kollega tagit del av under en intressant studieresa. Till vår stora glädje ville Anna dela med sig av detta till Skollyftet i detta väldigt långa men fantastiskt inspirerande inlägg om hur man kan undervisa eleverna i läs- och skrivstrategier. Det är en helt vanlig tisdag morgon. Vi smyger in i 2:ans klassrum där en skrivlektion precis börjat.

Eleverna och läraren sitter tillsammans på en stor matta på golvet, ingen av dem tar någon notis om vår entré, utan fokus är på den minilektion som precis startat. Då läraren inleder med att visa en kom-ihåg-lista på smartboarden och brygga dagens minilektion till gårdagens arbete förstår vi snart att eleverna är i en bearbetande fas i sitt skrivande och att dagen kommer att ägnas åt att skriva titlar till egenförfattade texter. Vi tar också chansen att titta närmare på vad eleverna arbetar med och får se hur de provar minilektionens innehåll på egen hand. Teachers College Reading and Writing Project 2014. Hemkommen från en mycket inspirerande och lärorik tid vid Columbia University i New York. Jag har länge varit inspirerad av The Reading and Writing Project. 2011 deltog jag i Writing Summer Institute, och återvände dit i år för att fördjupa mina kunskaper. För att undervisa i skrivning behöver man som lärare utveckla sitt eget skrivande och få en förståelse för de processer som ligger bakom insiktsfullt skrivande.

Vi fick därför lära oss utveckla vårt eget skrivande genom att noga studera vilka strategier mentorförfattare använder för att fånga läsaren, och sedan praktisera dessa strategier i vårt eget skrivande. Detta skedde under kontinuerligt konfererande och med mentorlärarens strukturerade stöd och handledning. Att noga studera de strategier som olika författare använder för att skapa spänning, kraft och mening i sina böcker, att bli medveten om vad som gör skillnad, att pröva dessa tekniker i sitt eget skrivande och göra dem till sina egna. - Läsa och studera berättelsens delar.