background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Top Notch Teaching. My little Miss Four seems to be right into math at the moment.

Top Notch Teaching

She’s always counting things and using her fingers to help keep track of things she’s counting. I wanted to harness this eagerness so I’ve been searching the Internet for some cool math games that I can use with her. Well there are definitely some great math games out there, so I’ve put this list together to help you find some of those games as well. As there are so many games below, to make it easy to find ones that will suit your class, I’ve sorted them into junior primary, middle primary and upper primary games. Feta Frågor i BFL. Goda exempel- iPad som komplement i matematikundervisningen åk1. Bingel. De talar om trianglarna. Foto: Andreas AnderssonDe runda borden fylls av trianglar, kvadrater, rektanglar och cirklar i olika färger.

De talar om trianglarna

Det är en ivrig samling som letar rätt på trianglarna och håller upp dem i luften. Matematiklärare Susanne Jönsson delar ut skrivtavlor till eleverna, som ska arbeta i par, och betonar att det inte spelar någon roll hur texten ser ut, den ska snart suddas ut och ersättas av ny. Språk- och kunskapsutvecklande arbete - matematik. Problemlösning med kamratbedömning. Lektionen ägnades åt mattelyftets problem om kattmammorna.

Problemlösning med kamratbedömning

Den här gången ville jag att eleverna skulle rita tydligt hur de tänkt. Jag ville också att de skulle skriva svar med enhet, den här gången var det kattungar. Vi jobbade som vanligt enligt EPA dvs enskilt, par, alla. Genomgång av: Uppställning addition – additionsalgoritmen. Förmågor i matematik. Areaarbetet fortsätter. Idag har vi arbetat vidare med texten och tagit reda på hur man mäter area.

Areaarbetet fortsätter

Susanne visade oss ett kvadratpapper som man kan använda. MattePortal - Matematikträning online. Free Printable Math Worksheets. 11_1_intensiv_ativiteter.pdf. Winnetkaplusstora.pdf. Bee-Bot: a class introduction. Time Teaching Ideas. Flippad matte. Spela Talpar - addition och subtaktion. Klarade omgångar: 0 nivåerIntjänade kunskapspoäng: 0 poäng 3 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 1.

Spela Talpar - addition och subtaktion

Talet 11 som tog 57 sekunder. Genomgång talet 13. Förmågor i matematik. Huvudräkning: addition 0-20. Problemlösning 2ans tabell by Susanne Jönsson. Annelis matteböcker. Safariwebben. Josefins matte.

Länkar till Sparklebox, material att skriva ut.

Matific. 1. Taluppfattning och tals användning. Tal är otroligt abstrakta och kan bara bli synliga genom olika representationer.

1. Taluppfattning och tals användning

Det lilla barnet har många färdigheter som gör talen synliga för dem och det gäller att haka på (formativt!) Det de kan med relevanta uppgifter, som så småningom leder till nya insikter. Genom upprepade övningar, som barnen tycker mycket om, kommer insikterna och färdigheterna. Här har jag samlat några filmer om hur barnen/barnet kan arbeta med talraden , talens delbarhet (och därmed räknesätten och de symboler som används när man skriver utsagor) och positionssystemet. (”Nästa lilla film” som jag hänvisar till på slutet v filmen finns under fliken ”organisation i klassrummet”) Exempel på användning av tvåfärgade counters. Klippet nedan är egentligen en powerpoint-presentation, som barnen brukar få följa när de jobbar själva med ”skatten”. Classroom Warm-Up Routine: Math Class Warm-Up. Register Now and join a community of a million educators.

Classroom Warm-Up Routine: Math Class Warm-Up

Ma år 6-9

Intensivträna digitalt. Problemlösning. Matteappar för barn - en översikt. Det här är en helt unik sammanställning över de populäraste matteapparna för barn.

Matteappar för barn - en översikt

Multiplikationsbingo. Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken.

Multiplikationsbingo

Logga in Du åtar dig ingenting och det kostar inget. Lyckas med problemlösning by Askunge Förlag.

Matematik

Leksaksfabriken avsnitt 1. Multiplikation och kopplingen till andra räknesätt! Nystart och en möjlighet att i lugn och ro komma igång är bra för alla och främst för eleverna.

Multiplikation och kopplingen till andra räknesätt!

Repetition av arbeten, som vi kontinuerligt arbetar med under terminen, och en uppfräschning av talförståelsen för tal upp till 100, startade första skolveckan i vår åk 2. Eleverna var väldigt taggade och kände genast igen sig när vi startade upp. När vi i multiplikationen visade både tärningar och sedan ville att de skulle ha förståelse för hur husbyggen(area beräkning) kunde se ut för samma multiplikation argumenterade och diskuterade man flitigt tillsammans och alla var överens. Automatiskt så kommer även divisionen upp och eleverna ser hur dessa två räknesätt samspelar med varandra.

Även kopplingen till addition är tydlig för eleverna. Vi har ett arbetssätt med multiplikation som bygger på Gotlandsmodellen där eleverna arbetar utifrån produkten och varje arbetsområde rör sig mellan de olika hela tiotalen. Sweden Academy. Veckans tal ett arbete från höstlov till jul i årskurs 2 - Pedagog Skåne Nordväst. För två veckor sedan började jag med arbetet kring Veckans tal. Jag har inspirerats av genrepedagogik, Grej Of The Day och Dagens tal (i Att förstå och använda tal , McIntosh). Free Math Learning Materials. Lektionstips / Majemas blogg Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online.

Borgvallaskolans olika årskurser har under höstterminen provat på att arbeta med Majemas kopieringsunderlag Lärarpraktikan HÖST. Förskoleklass, åk 1 och åk 2 arbetade med olika övningar med tema vänskap, lika - olika och hösten. Vänskapshänder. Addition (Skolår 3, De fyra räknesätten) – Matteboken. Rutan och Randan. UNDERVISNING I FÖRÄNDRING.

Jo Boaler

Matematik. Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun. Att arbeta med mönster år 1-3. Mönsterlektioner i algebramodulen! Starters har blivit ett nytt begrepp som jag använder allt oftare för att komma på banan.