background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Top Notch Teaching. My little Miss Four seems to be right into math at the moment.

Top Notch Teaching

She’s always counting things and using her fingers to help keep track of things she’s counting. I wanted to harness this eagerness so I’ve been searching the Internet for some cool math games that I can use with her. Well there are definitely some great math games out there, so I’ve put this list together to help you find some of those games as well. As there are so many games below, to make it easy to find ones that will suit your class, I’ve sorted them into junior primary, middle primary and upper primary games.

Feta Frågor i BFL. Goda exempel- iPad som komplement i matematikundervisningen åk1. Jag kommer här stolt att presentera goda exempel på ikt i verksamheterna från min egen kommun, Lysekil.

Goda exempel- iPad som komplement i matematikundervisningen åk1

Ett sätt att sprida kunskaperna vidare, så fler kan ta del av dem, modifiera, komplettera och sedan göra till sitt eget. I Lysekils kommun pågår många spännande projekt ute i både förskola och skola där it är en naturlig del och där barnen/eleverna får använda den digitala tekniken som ett komplement till den undervisningen som traditionellt bedrivs.

Först ut är Mariedalsskolan som använder iPaden som ett komplement till matematikundervisningen i åk1. Syfte: Optimera elevernas kunskapsinlärning med hjälp av Ipads. Bingel. De talar om trianglarna. Språk- och kunskapsutvecklande arbete - matematik. Problemlösning med kamratbedömning. Lektionen ägnades åt mattelyftets problem om kattmammorna.

Problemlösning med kamratbedömning

Den här gången ville jag att eleverna skulle rita tydligt hur de tänkt. Jag ville också att de skulle skriva svar med enhet, den här gången var det kattungar. Vi jobbade som vanligt enligt EPA dvs enskilt, par, alla. Genomgång av: Uppställning addition – additionsalgoritmen. Förmågor i matematik.

Ja, de nationella proven i matematik för åk 3 är klara för våra elever.

Förmågor i matematik

Areaarbetet fortsätter. Idag har vi arbetat vidare med texten och tagit reda på hur man mäter area.

Areaarbetet fortsätter

Susanne visade oss ett kvadratpapper som man kan använda. Det är genomskinligt och fullt av kvadrater med sidan 1 cm. MattePortal - Matematikträning online. Free Printable Math Worksheets. 11_1_intensiv_ativiteter.pdf. Winnetkaplusstora.pdf. Bee-Bot: a class introduction.

Time Teaching Ideas. Flippad matte. Spela Talpar - addition och subtaktion. Klarade omgångar: 0 nivåerIntjänade kunskapspoäng: 0 poäng 3 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 1.

Spela Talpar - addition och subtaktion

Talet 11 som tog 57 sekunder. 15 minuter sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1. Talet 11 som tog 1 minut. 17 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 22 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 26 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 1. 27 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 28 minuter sedan: En elev fick alla rätt på nivå 1. 29 minuter sedan: En elev fick alla rätt på nivå 1. 30 minuter sedan: En elev fick alla rätt på nivå 1. 31 minuter sedan: En elev fick alla rätt på nivå 1.

Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion. Talen 11-20 tränas i addition och subtraktion. Genomgång talet 13. Förmågor i matematik. Huvudräkning: addition 0-20. Problemlösning 2ans tabell by Susanne Jönsson. Annelis matteböcker. Safariwebben. Josefins matte.

Länkar till Sparklebox, material att skriva ut.

Matific. 1. Taluppfattning och tals användning. Tal är otroligt abstrakta och kan bara bli synliga genom olika representationer.

1. Taluppfattning och tals användning

Det lilla barnet har många färdigheter som gör talen synliga för dem och det gäller att haka på (formativt!) Det de kan med relevanta uppgifter, som så småningom leder till nya insikter. Genom upprepade övningar, som barnen tycker mycket om, kommer insikterna och färdigheterna. Classroom Warm-Up Routine: Math Class Warm-Up.

Ma år 6-9

Intensivträna digitalt. Problemlösning. Matteappar för barn - en översikt. Det här är en helt unik sammanställning över de populäraste matteapparna för barn.

Matteappar för barn - en översikt

Filtrera resultatet för att hitta fler appar för en viss åldersgrupp eller plattform. Vi är föräldrar och pedagoger som testar och rekommenderar bra och roliga appar för barn. På denna sida hittar du våra bästa tips på matteappar, uppdelade på egenskapar och sorterade efter popularitet. Är du intresserad av en viss app kan du trycka på den för att ta del av vår recension. Listorna på denna sida uppdateras löpande i takt med att vi hittar nya bra appar att rekommendera. Visa fler (60+) appar › Addition Här hittar du appar som lär ut och/eller tränar räknesättet addition i olika svårighetsnivåer. 7+ år.

Multiplikationsbingo. Sidan du försöker nå kräver att du är medlem i Lektionsbanken.

Multiplikationsbingo

Lyckas med problemlösning by Askunge Förlag.

Matematik

Leksaksfabriken avsnitt 1. Multiplikation och kopplingen till andra räknesätt! Nystart och en möjlighet att i lugn och ro komma igång är bra för alla och främst för eleverna.

Multiplikation och kopplingen till andra räknesätt!

Repetition av arbeten, som vi kontinuerligt arbetar med under terminen, och en uppfräschning av talförståelsen för tal upp till 100, startade första skolveckan i vår åk 2. Eleverna var väldigt taggade och kände genast igen sig när vi startade upp. När vi i multiplikationen visade både tärningar och sedan ville att de skulle ha förståelse för hur husbyggen(area beräkning) kunde se ut för samma multiplikation argumenterade och diskuterade man flitigt tillsammans och alla var överens. Automatiskt så kommer även divisionen upp och eleverna ser hur dessa två räknesätt samspelar med varandra. Även kopplingen till addition är tydlig för eleverna. Vi har ett arbetssätt med multiplikation som bygger på Gotlandsmodellen där eleverna arbetar utifrån produkten och varje arbetsområde rör sig mellan de olika hela tiotalen.

Sweden Academy. Veckans tal ett arbete från höstlov till jul i årskurs 2 - Pedagog Skåne Nordväst. För två veckor sedan började jag med arbetet kring Veckans tal. Jag har inspirerats av genrepedagogik, Grej Of The Day och Dagens tal (i Att förstå och använda tal , McIntosh). I två veckor har vi arbetat med talet 11. Free Math Learning Materials. Lektionstips / Majemas blogg Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online. Borgvallaskolans olika årskurser har under höstterminen provat på att arbeta med Majemas kopieringsunderlag Lärarpraktikan HÖST. Förskoleklass, åk 1 och åk 2 arbetade med olika övningar med tema vänskap, lika - olika och hösten. Addition (Skolår 3, De fyra räknesätten) – Matteboken. Rutan och Randan. UNDERVISNING I FÖRÄNDRING.

Jo Boaler

Matematik. Att arbeta med mönster år 1-3. Mönsterlektioner i algebramodulen! Starters har blivit ett nytt begrepp som jag använder allt oftare för att komma på banan. I mönsterundervisningen kom vi nu fram till en uppgift med bord och stolar, fantastisk möjlighet till prealgebra.