background preloader

Ipads i undervisningen

Facebook Twitter

Puffarna 1 känslor - Ansikte och kroppen för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Hur man gör tavlor i Bitsboard. Bokstavståget - A. iPad som hjälpmedel. iPaden rymmer många möjligheter till anpassning för elever i behov av stöd, allt från talsyntes, till möjligheter att zooma text, ändra kontrast till hörselhjälpmedel.

iPad som hjälpmedel

I denna film får ni ser vad som göms i en iPad och hur enkelt man kan anpassa dessa hjälpmedel för varje elev. Ett tips som inte finns i filmen vill jag lägga till: När du aktiverar talsyntesen, tryck på röster, välj svenska och sedan alternativet ”förbättrad kvalitet” på röstkvalitet för att ladda ner en mer följsam röst. Det är gratis och gör läsupplevelsen mer bekväm. När du ställer in hastigheten på talsyntesen brukar jag rekommendera att den sätts en bit till vänster om mitten på skalan. Talsyntesen kan ofta upplevas som den läser för fort. Kahoot - ett användbart verktyg i klassrummet. Ett enkelt julquiz för åk 1-3 har jag skapat på kan man använda i många situationer i klassrummet.

Kahoot - ett användbart verktyg i klassrummet

Man kan ha riktigt roligt med det.I denna tutorial här ovanför berättar de hela vägen hur man gör.För att skapa konto, vilket är gratis, går man in på gör man också sina quiz som man sedan kan spela i klassrummet. De som ska deltaga i spelet skriver in i sin webbläsare.På öppningssidan där skriver man in den sifferkombination som man får av sin spelledare.Man skriver också in sitt namn, man behöver inte skriva ett påhittat namn om man vill vara anonym.På spelledarens plan syns de namn som ska delta i spelet.Sen är det bara att köra igång.

På Kahoot's hemsida finns massor med Kahoots som andra gjort. Man kan söka på olika språk (även svenska), titlar, taggar eller användarnamn.Det går också att filtrera sina sökningar på fler sätt.Allt är väldigt enkelt att komma igång med och här finns många användningsområden.Dessutom är det gratis, vilket vi tackar för. Appar som hjälpmedel. Här följer ett urval av iOS-appar (iPad, iPhone, iPod) i några olika kategorier.

Appar som hjälpmedel

Listan kommer att uppdateras då och då framöver. - Dexteria: Handmotorik - Teckna: TeckenHattens teckensamling med filmer. - TeckenLex: teckensamling med filmer. Appar med specialpedagogiskt fokus. Recensioner av iPhone, iPad och Android-appar för barn. 5 Free Apps and Sites for Creating Short Animations. Creating animations can be a fun element to add to a creative writing project.

5 Free Apps and Sites for Creating Short Animations

Creating the animation could be the final piece of the project in which students bring their short stories to life. You could also have students create short animations to use as story starters for their written works. Here are five free tools that students can use to create animations. ABCya Animate from ABCya (disclosure, an advertiser here)allows students to create animated GIFs containing up to 100 frames. On ABCya Animate students build their animation creations by drawing, typing, and inserting images. Stop Frame Animator from Culture Street is a neat tool for creating animated stop motion movies.

Animation Desk is an iPad app (free and premium versions available) for creating short, animated videos. Draw Island is a free online tool for creating drawings and simple GIF animations. Wideo is a service that allows anyone to create animated videos and Common Craft-style videos online. 26 Free Tools for Your 1-to-1 Classroom. Appotek. Book-Creator-manual-november-2013.pdf. Skolappar.nu - Recensioner av appar för förskola och skola. Appar på Eget tal. How to use Padlet. iPad i Östersund. I förskoleklassen med iPad idag Idag hade jag en grupp med några elever och vi skulle använda iPaden under det tillfället.

iPad i Östersund

Jag ville lägga fokus på språket och skapande under den tiden. En av mina tankar var att jag ville att några skulle skapa animerad legofilm, några skulle skapa sagor i story wheel och några samarbeta med andra appar. Jag erbjöd apparna: Bornholmslek, Skrivguiden, Läs och skrivinlärning, Lekplats ABC raketen iMovie iMotion HD Skolstil 2 Happis ord Pic Collage Story Wheel Garageband Det som hände var att två barn direkt ville skapa musik men de tröttnade snabbt idag på det och började berätta i story wheel istället! Några barn tog snabbt varsin iPad och började med Bornholmslek som vi använt ganska mycket. Ett barn ville göra en legofilm så jag erbjöd mig att hjälpa men det dröjde inte länge innan ett annat barn såg att vi behövde hjälp med filmen och kom till oss. Så de skapade en legofilm och valde färdig musik på Youtube som passade deras handling. /Monica. IKT i förskolan, ett lustfyllt lärande. Sammanfattning-Book-Creator. Kul med Duffton - skriv- och lästräning enligt ljudningsmetoden.

iPad - grunderna. Använd iPaden som en dokumentkamera. iPad i skolan. 91 appar för förskolan. Sammanställer appar för förskolan inför kvällens uppdrag.

91 appar för förskolan

Läser i Lpfö98: Förskolans uppdrag: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Tänker kring målen i förskolan, kategoriserar, prövar, omprövar, och har svårt att välja. Dokumentation är ett område som förskolan arbetar aktivt med på olika sätt. Varför ska barnen vara delaktiga i dokumentationen? Det är dem de handlar om:) •Barnen får möjlighet att reflektera och återberätta vad de upplevt/vad de har gjort på förskolan •Barnen får möjlighet att se sitt eget lärande, utveckling och framsteg, både i bild, ljud, text och film •Det ökar vårdnadshavarnas möjlighet till delaktighet och insyn Helhet/Alsidighet Mål: •Tillägnar sig och nyanserar innerbörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld •Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

En blogg om att skriva sig till läsning i Södertälje. Easy Portfolio - ePortfolio Tool for Students & Teachers för iPhone, iPod tou... Ipad.arstaskolan.se.