background preloader

Förskoleklassen

Facebook Twitter

ASL Skrivbok för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Glad sommar! Nu har det hunnit gå några dagar på sommarlovet och jag håller på att packa väskorna för att flytta ut till sommarstugan.

Glad sommar!

Jag ser tillbaka på året som gått med min förskoleklass, på allt roligt som vi gjort, allt som eleverna har lärt sig och hur jag har utvecklat min undervisning under året. Jag har arbetat i snart 17 år som lärare och en stor del av min drivkraft är att förbättra och utveckla min undervisning för att få med mig alla elever och få de att nå så långt som möjligt.

Ni som har följt mig på bloggen vet att i år har det handlat mycket om hur jag får ihop ASL (att skriva sig till läsning) och genrepedagogiken i förskoleklass. På skolavslutningen fick jag en fantastisk bok av mina elever! När jag var borta en dag sista veckan så hade mina elever tillsammans med min underbara kollega Paulina skrivit en bok om mig. Två elevtexter från året. Elevtext från september Elevtext från juni. Förskoleklassen: uppdrag, innehåll och kvalitet (lång version) ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande. Vi är just nu inne i ett skifte när det handlar om läs- och skrivinlärning i skolan.

ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande

Om 10 år kommer det vara helt främmande för oss hur vi fram till nu har tänkt att det ska gå till. Det tror Carola Rehn-Lindberg som träffade 60 pedagoger i Malmö som vill använda sig av skriv- och läsinlärningsstrategin ‘Att Skriva sig till Läsning’ på dator (ASL) när de tar emot nya barn inför höstterminen. De sista åren har ett stort antal pedagoger i Stockholm fått utbildning och handledning i ASL av Carola Rehn-Lindberg och hennes kollega på Medioteket i Stockholms stad. Den 26-27 februari hade Centrum för Pedagogisk Inspiration och FoU Malmö-Utbildning fått möjlighet att låna Rehn-Lindberg för att ge lärare i Malmö kom-igång-hjälp i ASL. ASL möter barnet där den är Varför är det bra att först lära sig skriva? Arne Trageton, som står bakom strategin ASL, har utgått från att det är lättare att lära sig skriva än att läsa.

-Fast då tänkte man på pennan som skrivredskap. Avkodning och inkodning 1. 2. 3. Visa-enskild-publikation?_xurl_= Appar och webbsidor om språkutveckling - Kod-Knäckarna. Här samlar vi användbara appar och webbplatser som hjälper ditt barn att hitta nya ord och utveckla sitt språk .

Appar och webbsidor om språkutveckling - Kod-Knäckarna

Begrepp–Ordförråd Småbarnsljud, Ipad, Iphone, Android 22:-, 1–2 år En bra pekbok i telefon eller surfplatta som kan användas för att lära nya ord. Fina fotografier med riktiga ljud. Sound Touch, Iphone, Ipad, Android, 39:-, 1–2 år En bra pekbok i telefon eller surfplatta som kan användas för att lära nya ord. Pekbok för barn, Iphone, Ipad, Android, 22:-, 1–4 år Toca Tea Party, Ipad, 22:- 2–4 år Bjud in dina vänner på fika. Färger och fordon 28:- Ipad, 2–4 år Här tränas färgord och ordförråd. Pippi Långstrumps Villa Villekulla Ipad, Iphone, Android, 28:-, 2–5 år I denna app får man leka med Pippi och upptäcka saker i hennes hus. My PlayHome 28:- Android och Ipad, 2–5 år I ett dockhus med fyra rum bor en familj med barn, Alla saker kan användas.

Hitta språket! En film om små barns språkutveckling. In other languages Ett starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet.

Hitta språket! En film om små barns språkutveckling.

I filmen ”Hitta språket!” Får du enkla, lekfulla och roliga exempel på vad du själv kan göra i vardagen för att sätta fart på ditt barns språk. Det utvecklas bäst när du och ditt barn har samma fokus! Ni ser. Filmen är indelad i fyra avsnitt. Klicka på längst ner till höger i filmrutan för att se avsnittet i fullskärm. Inledning – Till dig som är förälder Del 1 – Från födseln till de första orden Del 2 – Från ett ord till många Del 3 – Hela meningar och resonemang.

Hem.  Datorn en genväg till skrivning och läsning  Att lära barn läsa och skriva ingår inte i den svenska förskoleklassens uppdrag, men det är likväl under året i förskoleklassen som många barn ”knäcker läskoden”.

 Datorn en genväg till skrivning och läsning 

Att tala och lyssna följs av skriva och läsa. Upptäckten av bokstävernas magi och betydelse brukar ge upphov till långa räckor av bokstäver. När så insikten om att bokstävernas ljud kan ordnas så att de bildar ord som andra kan tolka kommer, får bokstavsleken ny mening. Denna basverksamhet i skolans yngre år formuleras fortfarande så att läsandet står före skrivandet. All senare forskning kring läsoch skrivprocessen pekar dock mot att skrivandet kommer före läsandet. Utvecklingen av den pedagogiska grundsynen har genomgått viktiga skiften. Under tre år följdes 14 klasser i Norge, Danmark, Finland och Estland i forskningsprojektet ”Textskapande på dator 1–4 klass” där datorn användes som redskap i läs- och skrivinlärningen.

I skolans verksamhet är kommunikation ett nyckelord. Bokstavskunskap är nyckeln till god läsfärdighet.