background preloader

School

Facebook Twitter

ESL English Language Learning - Adult Literacy - Listening & Reading - Audiobooks - Stories. Blueprint - enklare lektionsplaneringar för lärare. Chocolate Cake with Chocolate Mousse Filling. Oliver Twist questions about the movie. Learning Swedish – en gratis webbkurs i svenska. Learning Swedish är en gratis nybörjarkurs i svenska för självstudier på webben, som tagits fram av Svenska institutet i samarbete med svenska och utländska universitet.

Learning Swedish – en gratis webbkurs i svenska

Webbkursen går snabbt framåt och riktar sig i första hand till internationella studenter, utan förkunskaper i svenska, men kan med fördel också användas av dig som redan kan lite svenska och som behöver repetera. Du kan också betala för lärarstöd för en effektivare språkinlärning. Kursen är uppdelad i tre moduler som tillsammans motsvarar nivå A2 enligt den gemensamma europeiska nivåskalan för språk. Efter varje modul finns ett test som du kan göra för att se om du kan hoppa direkt till nästa modul. I kursen får du träffa Nathalie och hennes vänner som pluggar vid Uppsala universitet. Learningswedish.se fungerar på alla moderna datorer och läsplattor med internetuppkoppling.

Till Learningswedish.se. EnglishCentral. Find the Right Words - Words To Use. Utbudet.se - gratis skolmaterial. IHaveWhoHasValentines. FREEFebruaryPrintablesandActivities. Teaching Resources & Lesson Plans. Mediecenter Värmland / Den stora Amerikaresan - Roadmovie. Newsreel: 2016-01-30. Shakespeare - Hamlet. Hamlet, the Prince of Denmark, has come back from university to find that his father, the old king, is dead.

Shakespeare - Hamlet

His mother has married his father’s brother, Claudius, who is now king of Denmark. Hamlet is shocked that his mother has married so soon after his father’s death, and angry that she has married Claudius. Soon, a ghost is seen walking on the castle walls. The ghost looks like Hamlet’s father, the dead king. When Hamlet sees the ghost, he is told that it is the ghost of his father. Hamlet can’t believe that his mother would marry the man who murdered her husband. A group of travelling actors arrives in town. Hamlet’s plan works. This of course means that Hamlet has killed the father of his girlfriend Ophelia. At the end of the play, all of the royal household of Denmark are dead. English step 2. NP engelska. Med följande stödmall kan ni utveckla ert skrivande med mer beskrivningar, jämförelser, förklaringar och diskussioner från olika perspektiv.

NP engelska

Vi har gjort en mindmap på tavlan och detta är summeringen av den. Nu är det snart dags för de nationella proven i engelska. Vi kommer att repetera skrivandet, läsandet samt lyssnandet på olika sätt efter lovet. Vi börjar med skrivandet genom att ni kommer att få ta del av denna presentation och sedan öva på att läsa gamla elevexempel och diskutera dessa i grupper. Ni kommer sedan få prova på att skriva samma texter utifrån instruktionerna de fick vid sitt provtillfälle. Om ni tittar i fliken för NP engelska hittar ni mer ni kan repetera på egenhand. Kom ihåg att vi repeterade även skrivandet i höstas och om ni vill titta på det kan ni göra det här.

We will focus on the writing before the national test in English. After that we will have a look at some real texts written by pupils that took the test. This is the criteria for this assignment: CommonLit. Listen - English Step 3-4. How can film help you teach or learn English?

What can film and video add to the learning experience?

How can film help you teach or learn English?

Kieran Donaghy, who won the British Council’s TeachingEnglish blog award tells us why film is such a good resource and recommends some useful websites, in one of our top five articles of all time, illustrated by artist Jamie Johnson. Language teachers have been using films in their classes for decades, and there are a number of reasons why film is an excellent teaching and learning tool. Learning from films is motivating and enjoyable Motivation is one of the most important factors in determining successful second-language acquisition.

Films and TV shows are an integral part of students’ lives so it makes perfect sense to bring them into the language classroom. Film provides authentic and varied language Another benefit of using film is that it provides a source of authentic and varied language. Film gives a visual context Variety and flexibility Lesson plans Allat C Lessonstream Viral ELT. Cards: Irregular verbs (two forms) LEARN ENGLISH THROUGH TV Comedies With English Subtitles. Entradas recientes MIND YOUR LANGUAGE: learn english through TV Comedies With English Subtitles 18 Ene.2016 0 Comments MIND YOUR LANGUAGE: learn english through TV Comedies With English Subtitles “Mind your language”is a British comedy television series that premiered on ITV in late 1977.

LEARN ENGLISH THROUGH TV Comedies With English Subtitles

The first ones with subtitles in english. Season 1 Ep.1 to 5 (Eng Subs) Season 1 Episode 7 (Come Back All Is Forgiven Eng Subs) Season 1 Ep 6 The Cheating Game (Eng Subs) Mind Your Language Season 1 Episode 8 ( The Cheating Game Eng Subs) Some chapters of the rest seasons are subtitled and some others are not. seasons season 1 Season 1 Episode 9 ( Kill or Cure) Season 1 Episode 11 (A Point Of Honour Eng Subs) Class novel goodnight mister tom. Goodnight mr tom. Listen - English Step 3-4. Genrer/texttyper. Transition and linking words. Engelska. Worksheets & Grammar Printables. Worksheets & Grammar Printables. Persuasive writing. Words, grammar,.. Guides + youtube.