background preloader

Czytam codziennie

Facebook Twitter

Jak prawidłowo korzystać z licencji Creative Commons? Daj pa­lec, a zje­dzą całą rękę.

Jak prawidłowo korzystać z licencji Creative Commons?

To po­wie­dze­nie naj­le­piej od­daje pro­blem z li­cen­cjami Creative Commons. Ich pa­ra­doks po­lega na tym, że mimo swo­jej ko­rzyst­no­ści dla użyt­kow­ni­ków, i tak są przez tych użyt­kow­ni­ków na­gmin­nie ła­mane. Dlatego dzi­siaj na­uczę Cię, jak pra­wi­dłowo ko­rzy­stać z do­bro­dziejstw CC, by przy oka­zji „wol­nej” li­cen­cji nie na­ro­bić so­bie kło­po­tów. Wolność, kocham i rozumiem = Creative Commons Najczęściej po­wta­rza­nym mi­tem do­ty­czą­cym li­cen­cji Creative Commons jest prze­ko­na­nie, że ma­te­riały udo­stęp­niane na ich wa­run­kach można uży­wać bez ja­kich­kol­wiek ogra­ni­czeń. Spadkobierca małoletni-co zrobić, gdy dziedziczy niepełnoletnie dziecko? Tak jak mogli Państwo przeczytać w artykule każdy spadkobierca może spadek przyjąć lub go odrzucić.

Spadkobierca małoletni-co zrobić, gdy dziedziczy niepełnoletnie dziecko?

Przepisy prawa cywilnego przewidują również określone skutki na wypadek, gdyby oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie zostało złożone przez spadkobiercę w terminie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku. Wedle generalnej zasady następuje wówczas automatycznie skutek, jak gdyby spadkobierca przyjął spadek wprost, bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. BlogoStrefa I Travel around the blogs. Wittamina - najzdrowszy rozsądek. Warszawa - oficjalny portal stolicy Polski. Wierzę w życie po dziecku. Żona Taka Sobie Matka. The Everygirl. Marketing, Sales, and Agency Content.

Crew Blog - Tips and other good things. Rp.pl: Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Aktualne wiadomości z dnia. Spółdzielnie Mieszkaniowe, Prawo nieruchomości: Zniesienie wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zgodnie z art. 244 k.c. oraz art. 172 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jest ograniczonym prawem rzeczowym.

Spółdzielnie Mieszkaniowe, Prawo nieruchomości: Zniesienie wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Wskazane prawo jest zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do jednej lub kilku osób, w tym również współuprawnionymi mogą być małżonkowie. Zniesienie wspólności prawa do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu następuje według tych samych zasad, które odnoszą się do zniesienia współwłasności nieruchomości. Na wstępie jednakże należy dokonać rozróżnienia dwóch rodzajów współwłasności: · Współwłasność ustawowa (łączna) – np. majątek wspólny małżonków · Współwłasność w częściach ułamkowych W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Tym samym należy raz jeszcze należy podkreślić, iż dopiero z chwilą ustania wspólności majątkowej małżeńskiej możliwy jest faktyczny podział majątku pomiędzy małżonkami.

Jak nosić garnitur? 15 żelaznych zasad — Jakub Roskosz. To, że założysz garnitur to nie znaczy, że od razu będziesz w nim wyglądał dobrze.

Jak nosić garnitur? 15 żelaznych zasad — Jakub Roskosz

Liczy się każdy najdrobniejszy szczegół w twoim ubiorze. Mr Vintage - rzeczowo o modzie męskiej. Ronja.pl blog o lekkim zabarwieniu skandynawskim - Ronja.pl. Rodzina w praktyce - Bycie tatą, to najważniejsza rola w moim życiu. Calareszta.pl - jedyny blog rodzicielski bez ściemy. Jacek Kłosiński – blog. Blog - The Owner & Co.

Przedsiębiorcza czytelnia #7 - The Owner & Co. Simplicite.pl - Blog Lifestylowy. Design Your Life - Design Your Life. My Pink Plum! Szafa Sztywniary. Basia Szmydt Blog. Wyrwane z kontekstu. Prawo dla kreatywnych. One Little Smile. Mądrzy Rodzice - rodzina, dziecko, dzieci, mama, tata, wychowanie. Blog Rodzinne Porachunki. Blog Rodzinne Porachunki. MojaForsa. Pieniądz jest Kobietą - Finanse i rozwój osobisty. Prostoofinansach – finanse w życiu codziennym. Pani Money. Mataja. Blog lifestylowy. Mama Inspiruje - Blog parentingowy o pomysłowym rodzicielstwie.

Rozwój

Dzieciowe blogi. Science. Samodoskonalenie. Edukacja. Portal dla rodziców : Egodziecka.pl. One Little Smile. Sufit innowacyjności. Choć powszechnie uważa się, że w życiu osiągają sukces najkreatywniejsi, najszybsi, najbardziej innowacyjni, albo budujący największe sieci kontaktów… I to oni potrafią przeskoczyć znacznie wyższe poprzeczki, niż reszta, wiele dowodów wskazuje, że wcale tak nie jest.

Sufit innowacyjności

A przynajmniej nie jest tak jednoznacznie. - Gdyby mi się chciało tak, jak mi się nie chce – dopiero bym zasuwał – mówi stare powiedzonko ludzi, którzy nie mają siły się zabrać za robotę.– Ja to czekam na natchnienie i wtedy napiszę scenariusz filmowy. Mam w zrębach w głowie, ale jak raz usiądę, to… – Taki zdolny chłopak jest! On będzie kimś… Artystą będzie – dopowiadają w szkole. – Wielkich rzeczy dokona. – Albo umrze, jako dobrze zapowiadający się – komentują złośliwi. Kreatywność urosła do miary religii, choć często zapomina się, że publicznie oklaskujemy ludzi za to, co musieli ćwiczyć latami w samotności. . - Eee, to nic nowego.

Southwest Airlines jest dziś największym tanim przewoźnikiem na świecie. Dziecko i Kultura - Konkursy Dla Dzieci, Wszystko o Książkach, Bajkach, Muzyce, Piosenkach, Filmach i Teatrze Dla Dzieci - Qlturka.pl. Parenting, Children and Parents - Motherlode Blog - NYTimes.com.

Play Instructables. Tekstualna - blog parentingowy. Warsztaty i atrakcje dla dzieci. KICARTE_4. Chasing the Sweet Things in Life. Handmade Charlotte. O tym, że... Browse Our Games, Events, Exhibitions & More. Woo! Jr. Kids Activities - Kids Crafts, Printables, Recipes & Teacher Resources. The Arts & Science Magazine for Kids. Fizyczne przekąski.


  1. unclemaxdesigns Jun 17 2015
    Could I please ask you to remove the background photograph on this page? It's owned by me, therefore, you do not have any rights to use it, not even for personal use. Thanking you in advance... Respectfully yours Unclemaxdesigns