background preloader

Sosiale medier

Facebook Twitter

What Kids REALLY Think About Social Media. How to Use Social Media for Your Education. Photo credits: 1, 2 Let’s face it, most of us already spend hours on end clicking between the Twitter, Facebook, and Pinterest tabs on our web browsers.

How to Use Social Media for Your Education

In this day and age, it seems like social media consumes our daily lives. Since we already dedicate so much attention to these sites, it’s high time that we make our surfing useful and productive. More and more colleges are expanding their social media presence every day, and — as students — it’s important to take advantage and use social media to further your education. If you’re lucky like me, you might attend one of the schools graded by PC Mag as having an “A+ In Social Media”.

Even if your university doesn’t have a well-established online presence, you can still benefit from the tools you already have to further your eduction. 1. Photo Credit Most college students know Facebook like the back of their hands. How to Create Social Media Guidelines for Your School. Produced in collaboration with Facebook.

How to Create Social Media Guidelines for Your School

Social media is fast becoming as ubiquitous as the air we breathe. 5 Best Practices to Consider When Using Facebook with Students. This post was original featured on Smartblogs on Education.

5 Best Practices to Consider When Using Facebook with Students

Social Media for every Class and Subject (pt. 1 – Instagram!) – Teaching Without a Quill. Social Media can be SO scary, as kids are posting anything and everything now on the internet.

Social Media for every Class and Subject (pt. 1 – Instagram!) – Teaching Without a Quill

Whether it is scary or not, they LOVE it, so as teachers we need to start using what they love to get them hooked on learning. Mrs. Tyler’s Class Instagram Simple: Create a class Instagram. Tell your students your account information at the beginning of the year, and have them follow you. Why would you want a class Instagram? Reminding kids of BIG assignments due. I have over 50 students following me on my class Instagram. Temasending: Sosiale mediers påvirkning. Hvor flink er du til å markedsføre deg selv? I dag skifter nordmenn hyppigere jobb en bare for noen få år siden.

Hvor flink er du til å markedsføre deg selv?

De siste to-tre årene har store deler av norsk arbeidsliv vært gjennom en stor nedbemannings- og omstillingsbølge. Og det er ingen forbigående tilstand, men en virkelighet vi er nødt til venne oss til, ifølge organisasjonspsykolog José Manuel Redondo Lopera. Han er utdannet markedsfører og coach, og har en master i business administrasjon (MBA) med fokus på strategi og ledelse. – Å være leder i Norge i dag er risikosport. Leverer man dårlige resultater kan man miste jobben på dagen. Ha en plan B Hvis du plutselig befinner deg i en situasjon hvor karrieren din tar en ny retning er det viktig å være forberedt. – Du må rett og slett ha en plan B. Når det gjelder karrierestyring er det du selv som er produktet du skal selge. – Hvem er du? Du bør også jobbe med å bygge opp en personlig merkevare. Sosial på nett. Regelverk Norges grunnlov § 100Denne loven sier at alle har rett til ytringsfrihet og rett til offentlig informasjon.

Sosial på nett

FNs barnekonvensjonArtikkel 13: Alle barn har rett til ytringsfrihet. Det vil blant annet si frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig eller skriftlig.Men, ytringsfriheten betyr likevel ikke at alt er lov. Sosiale medier kan være farlig. Sosiale medier stimuleres hjernen på en måte som ansporer til avhengighet.

Sosiale medier kan være farlig

I verste fall får vi informasjonbulimi og sluker kunnskap uten dybde og spyr det opp igjen i en prosess som gjør oss dummere. Vi har tidligere skrevet flere artikler som snakker om internettavhengighet. På dette feltet er det stor uenighet. Derfor må vi ha aldersgrenser på sosiale medier - Supernytt - NRK Super. Når man registrerer seg for å få sin egen konto på sosiale medier må man gi fra seg endel informasjon om seg selv.

Derfor må vi ha aldersgrenser på sosiale medier - Supernytt - NRK Super

Det kan være hva du heter, hvor du bor, når du er født og andre opplysninger som sier noe om hvem du er. Alle disse opplysningene kan selskaper som Snapchat eller Instagram selge videre til reklamefirma som vil tjene penger på opplysningene du har gitt. De kan for eksempel ringe deg, de kan sende deg reklame i posten, eller det kan dukke opp tilbud rett på telefonen. Khalid Ezat Azam, som jobber i Medietilsynet, forklarer at dette er grunnen til at vi må ha aldersregler. – Man må sette en grense én plass og man har bestemt at 13 år der går skillet for barn. Han sier at alle under 13 år skal være beskyttet mot å måtte dele personlige opplysninger om seg selv. Aldersgrensene på sosiale medier er annerledes enn for filmer og spill. Temasending: Sosiale mediers påvirkning. Mobbing og moderne muligheter.

Mobbing er at en person over tid utsettes for negative handlinger fra en eller flere personer, og at det er en ubalanse i maktforholdet mellom mobber og mobbeoffer.

Mobbing og moderne muligheter

Digital mobbing er det samme, men foregår på teknologiske arenaer. På nett og mobil kan mobbingen finne sted til alle døgnets tider og den blir gjerne usynlig for voksne. Mobbingen kan være tilfeldig, men skjer som regel mellom barn og unge som kjenner hverandre fra før. Foreldre, våkn opp – dette spiller barna dine! Som mangeårig spillanmelder, kan jeg fortelle deg at det som skjer i spill med 18-årsgrense, er tøft nok for en voksen, for ikke å si, et barn.

Foreldre, våkn opp – dette spiller barna dine!

Jeg husker at jeg var ganske liten, langt under anbefalt alder, da en voksen i familien tok meg med på kino for å se Jurrassic Park. Tiden ble nok i større grad tilbrakt under stolen, enn på den. Som resultat, har jeg utviklet en angst den dag i dag, og blir livredd hver gang jeg krysser vei med en kjøttetende dinosaur. Mitt andre minne er fra TV-spillet Duke Nukem. Innføring i sosiale medier « BuzzBlogg. I dette innlegget har jeg prøvd å få ned noe fakta rundt sosiale medier, hvem som bruker det og næringslivet kan få ut av å være til stedet på denne arenaen. Innlegget er delt inn i følgende deler: Hva er sosiale medier? Hvem er i sosiale medier?