background preloader

Summerhill – edukacja według A.S.Neilla

Facebook Twitter

Szkoła Summerhill -historia, założenia, cele. Szkoła Summerhill – pionierska szkoła w Leiston w hrabstwie Suffolk, (Wielka Brytania) założona 1921 przez Alexandra Sutherlanda Neilla[1], który oparł się na poglądach amerykańskiego pedagoga Homera Lane (1875-1925).

Szkoła Summerhill -historia, założenia, cele

Cechą charakterystyczną szkoły jest brak przymusu uczenia się i uczęszczania na lekcje; instytucja opiera się na samorządności uczniów i nauczycieli. Szkoła jest neutralna światopoglądowo i areligijna.W szkole dostępny jest szeroki wybór przedmiotów, do poziomu minimum GCSE (angielskie państwowe egzaminy dla uczniów w wieku 16 lat).

Na początku każdego semestru następują zapisy starszych uczniów na zajęcia, po czym przygotowywany jest plan lekcji. Jednakże nie ma przymusu uczestniczenia w nich. Summerhill – edukacja bez opresji według A.S.Neilla. Dyscyplina, kary, nagrody, rywalizacja, posłuszeństwo, struktura, obowiązek, systematyczność, schemat… Powszechny system edukacji od początku swego istnienia opiera się na takich wartościach.

Summerhill – edukacja bez opresji według A.S.Neilla

Wolność, odpowiedzialność, zainteresowanie, talent, pasja, ciekawość, poznanie – te próbują promować ci, którzy dostrzegli, że tradycyjny system się nie sprawdza. Nie chodzi o to, że nie uczy. Chodzi o to, że stoi w sprzeczności z wartościami, które, jako ludzka społeczność, przyjęliśmy wierząc, że są niezbywalnymi prawami człowieka. Już sto lat temu byli tacy, którzy dostrzegli ten absurd: wychowując dzieci w opresji, oczekujemy, że wyrosną na dorosłych szanujących prawa i wolności człowieka i realizujących najlepsze ideały człowieczeństwa.

Summerhill School - dokument z napisami po polsku. A.S. Neill - Summerhill [eBook Pl] Summerhill Cz. 1 - napisy PL. Summerhill Cz. 2 - napisy PL. Summerhill Cz. 3 - napisy PL. Summerhill Cz. 4 - napisy PL.