background preloader

Nettbrett i klasserommet

Facebook Twitter

The top 11 apps to use with Book Creator. As chosen by our Book Creator Ambassadors.

The top 11 apps to use with Book Creator

We’ve heard from many teachers that Book Creator is a great app for ‘app smashing’. Because you can pull in content from other apps so easily, it’s often the last step in the workflow – where students collate all their content from other apps into one place, to showcase their work. So we thought we’d delve a little deeper to find out which apps were the top choice at the moment when it comes to working with Book Creator.

We asked our Book Creator Ambassadors to give us their top 5 choices for apps they love to use in conjunction with Book Creator. Å lage instruksjonsvideoer i matematikk – Glimt fra et flerspråklig klasserom. Matematikk og regning kan være utfordrende når man mangler fagbegreper på norsk.

Å lage instruksjonsvideoer i matematikk – Glimt fra et flerspråklig klasserom

Det er derfor viktig å arbeide språkutviklende også når vi jobber med matematikk. Mange av elevene kan og forstår mye matematikk, men uten de norske faguttrykkene kommer de ofte til kort når matematikkoppgavene blir presentert. Første matematikktimen i en ny klasse handler om å føle seg litt fram. How to Use Green Screen Effects on iPads. Making Movies Magical These days, very little comes out of Hollywood without special effects that have been added in post-production.

How to Use Green Screen Effects on iPads

Our favorite superhero movies, science fiction thrillers and fast-paced action movies just wouldn't be the same without them. However, these captivating video effects are no longer the preserve of video professionals. Technology has advanced quickly, and you can now replicate the very same effects to make photos and videos come to life on your iPad. Don't believe me? What You Need to Get Started. Koding med iPad i klasserommet. Det er mange flinke lærere som får til mye med koding i klasserommet, men hvordan kan vi få med alle sammen?

Koding med iPad i klasserommet

Og hvilke muligheter ligger det for å trekke programmeringen inn i forskjellige fag? Dette var utgangspunktet for mitt innlegg under NKUL i år. Her fortalte jeg litt om enkle måter å programmere på ved hjelp av en iPad med appen Tickle og en Sphero BB-8. Med iPad i undervisningen har man mange muligheter, dette gjelder også for programmering. Ole om skole: Koding med iPad i klasserommet.

Lærerbloggen: Undervisningsopplegg: Elevforlaget - lag din egen bok. Elevforlaget er et gratis undervisningsopplegg på nett der elevene lager sin egen bok.

Lærerbloggen: Undervisningsopplegg: Elevforlaget - lag din egen bok

Opplegget er et verktøy for å jobbe med skriving i alle fag. Det er beregnet på ungdomstrinnet og skal lanseres høsten 2016. Elevforlaget er under utvikling og skal være ferdig til bruk fra og med neste skoleår. Stinas tavle: Refleksjoner, eksamen og Book Creator i skjønn forening..... Da var jeg kommet til enden av studiet Smart læring MOOC og skal skrive en avsluttende eksamen.

Stinas tavle: Refleksjoner, eksamen og Book Creator i skjønn forening.....

Da blir det mye tid til refleksjoner om egen praksis og læring. Jeg har jo ikke vært lærer så lenge, et par år bare, så praksisen min er ikke veldig innkjørt. Jeg er nok enda på det stadiet der jeg stadig må prøve nye og spennende opplegg for å lære hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Ole om skole: iPad-kursing i Namsos kommune. Pilot 1-1 Borgen mars 2016. Dragonbox Numbers: – Får barna til å regne ti ganger så mange mattestykker med app. – Nå, klasse 1B, kan dere ta opp nettbrettene!

Dragonbox Numbers: – Får barna til å regne ti ganger så mange mattestykker med app

Lærer Ida Elisabeth Hardal hører hele klassen juble. Elevene på Nedre Bekkelaget skole kaster seg over sine lysende skjermer. Først satte de videregående skole i spill Det norskutviklede mattespillet Dragonboxhar siden 2012 vært en internasjonal suksess, med 700.000 solgte spill rettet mot videregående elever som vil lære algebra. Blant annet har Uruguay, som har delt ut nettbrett til alle sine elever, kjøpt inn spillet til alle elever i landet. Rapport nettbrett i skolen. Tromsøskolen : Rapport - ett år med iPad ved Skjelnan skole. Trekantsamarbeid mellom Tromsø kommune, Senter for IKT i utdanningen og Skjelnan skole har båret frukter.

Tromsøskolen : Rapport - ett år med iPad ved Skjelnan skole

Da de gamle datamaskinene på klasserommene ble utfaset i 2012 sto Skjelnan skole overfor en utfordring. Hva skulle man satse på? Eller En offensiv skoleledelse sammen med et sett positive lærere ønsket å teste ut nettbrett som pedagogisk verktøy. Skolen innledet deretter et samarbeid med Tromsø kommunes IT-senter og Senter for IKT i utdanningen. Lærer Martin — Nettbrett i klasserommet. En tidstyv i klasserommet. Fredag 8.november la Senter for IKT i utdanningen fram rapporten Technology Outlook - Norwegian schools 2013.2018, om teknologier og hovedtrender som vil prege norsk skole i de fem neste årene.

En tidstyv i klasserommet

Ifølge rapporten, som er utarbeidet av 38 forskere, vil vi se en utvikling mot litt nye former for samhandling mellom elev og datamaskin. For eksempel vil vi antakelig kunne få programvare som merker når eleven sliter og er frustrert over en oppgave. Teknologien vil også stadig mer kunne hjelpe funskjonshemmede i læring, er blant de utviklingstrekkene rapporten anslår at vi vil kunne se innen fem år.

Les den engelske versjonen av rapporten her. Digitale læringsmidler er populære. Tidligere i år gjorde de en undersøkelse for å finne ut hva slags læringsutbytte bruken av IKT ga elevene. Når elevene hadde tilgang til nett, brukte i gjennomsnitt en tredjedel av tiden på Facebook, dataspill og lignende. En av ti elever hadde mistet kontrollen fullstendig og holdt på slike aktiviteter nesten hele tiden.

Nettbrett i grunnskolen - DellDirekte. Nettbrettets plass og rolle diskuteres, men det kommer stadig flere spennende og gode brett-løsninger.

Nettbrett i grunnskolen - DellDirekte

At undervisningen blir stadig mer digital og teknologisk er det liten tvil om. Enheter som nettbrett har langt over kapasitetsbehov til skolen, men begrensninger har ligget i programvare og verktøy. Rett før sommerferien gikk 15 elever og tre lærere på Alversund skule gjennom intensiv opplæring på en ny brett-løsning for klasserommet.

Dette er et pilotprosjekt i regi fylkeskommunen hvor prosjektbeskrivelsen går på bruk og effekt av nettbrett for læring og samhandling i klasserommet. Vi har ikke bare levert nettbrett til Alversund skule, men et helt konsept sammen med flere aktører som består av våre Venue 11 Pro nettbrett og opplæring i en rekke aktuelle verktøy. Fra traust og umotiverende til spennende og engasjerende Hver elev er utstyrt med sitt egne nettbrett og lærerne styrer tilgang på apper, tilgang og åpning av dokumenter, innhold på skjerm under tavleundervisning med mer. Nettbrett skaper hodebry i skolene - NRK Viten - Nyheter innen vitenskap og forskning.

Britene har man kastet seg på teknologibølgen og omfavnet de hendige nettbrettene som verktøy i undervisningen. Elever ved Longfield Academy i Kent er bare noen av de som i høst får gleden av å lære gjennom apps og nedlastbare skolebøker. Heller ikke her hjemme har vi tenkt å la trenden forbigå i stillhet. Over hele landet tester universiteter, høgskoler og videregående skoler nå ut iPad og andre nettbrett som læringsverktøy i klasserommet og i forelesningssalene.

Les også: Ipad-konkurrentene florerer - sjekk testen av fem nettbrett Prøveprosjekt. iPads in Education2. iPads in the Classroom. Nettbrett i musikktimen. Moderne teknologi gir dagens musikklærere flere strenger å spille på, bokstavelig talt. Undervisningskvaliteten er stadig nøkkelen, men verktøyet er rikere. – Effekter av nettbrett på skolenivå. På nettbrettkonferansen til Senteret for IKT i utdanningen høsten 2014, var det tre innledere som presenterte funn fra skolehverdag og forskning i europeiske land. En av dem, Abdul Chohan, var for noen år tilbake kjemilærer på en skole i det fattigste området av den engelske byen Bolton. I dag er han leder ved den samme skolen, Essa Academy. Men ingen ting er som det var, bortsett fra at den stadig huser elever som til sammen snakker nærmere 50 forskjellige språk. Skolen har vært gjennom en forvandling, med teknologi som både verktøy og kompass. – I dag er Essa en blanding av FN og Star Trek, sier Chohan.

Geoboard - Area and Perimeter. iPad fører til dårligere karakterer. De ferske PISA-tallene fikk i går bred dekning i norsk presse, som unisont kunne melde at norske elever gjør det dårligere i realfag. Den internasjonale undersøkelsen som måler 15-åringers nivå i naturfag, matematikk og lesing blir gjennomført hvert 3. år. Nytt av 2013-fremleggelsen er at de også har sett på hvilken effekt iPad eller øvrige nettbrett har på undervisningen. Resultatet er nedslående, ifølge Danmarks Radio (DR). Skolelever som har iPad, både hjemme og i skolen, klarer seg dårligere enn de som ikke har dette. Aktive brettbrukere har dårligere karakterer, viser undersøkelsen. Et annet funn er at elever som har iPad tilgjengelig, men som ikke bruker den, også scorer høyere enn aktive brettbrukere.

Velferdsteknologi - Bruk av nettbrett for å differensiere. – Nettbrett i skolen kan gi «digital Alzheimers» - NRK Sørlandet - Lokale nyheter, TV og radio. – Jeg vil ikke si at nettbrett i skolen bør være forbudt. Spørsmålet er hvordan elevene bør bruke nettbrettene, sier Lomheim. Ved Lindebøskauen skole i Kristiansand har alle elever og lærere blitt utstyrt med hvert sitt nettbrett. Dette skal gjøre elevene mer deltakende og aktive i klasserommet ifølge skolen. Les saken: Nettbrett til hele skolen. Nettbrett i skole-hjem-samarbeid. Bruker nettbrett for å inkludere. Guro Bakke Hjelmeset: Nettbrett i undervisningen - erfaringer fra klasserommet.

The State of the iPad in Education in 2015. Creative Commons License Image Source With Competition Slowly Creeping in, How Goes it for the Behemoth of the Classroom Tablet Scene? When Apple released the iPad in 2010, they took the world by storm, adding another jewel to their crown as the world’s leading provider of technology.