background preloader

Geoboard - Area and Perimeter

Geoboard - Area and Perimeter

http://www.mathplayground.com/geoboard.html

Related:  Matte

Njutafilms » Hur jag började hata matte Finns det någon mening med att lära sig matte i skolan? Har man verkligen nytta av det i sitt vardagliga liv? Och varför är det så tråkigt? Dan Meyer’s Dissertation June 3rd, 2015 by Dan Meyer Title Functionary: Learning to Communicate Mathematically in Online Environments Bloggy Abstract I took a collection of recommendations from researchers in the fields of online education and mathematics education and asked our friends at Desmos to tie them all together in a digital middle-school math lesson. Klas Matematik - Matte - Öva huvudräkning Detta är en sida för Dig, Dina barn eller skolbarn att öva matte, huvudräkning på tid. Du kan göra egna inställningar för att välja vilken typ av tal du vill öva eller välja bland de förinställda. Genom att göra egna inställningar kan man säkert hitta lämpliga övningar för alla åldrar. Du kan öva alla de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division med heltal. De naturliga talen är ju en begränsning till de positiva heltalen inklusive noll. Sidan är kanske mest lämpad för att öva gånger (multiplikationstabellen) vilken man lär sig utantill för att där kunna bli riktigt snabb.

Maths Tarsia Jigsaw Files for Free from MrBartonMaths.com Why are Tarisas so great? I have been using Tarisa igsaws for the past 10 years of my teaching because: - You can easily create wide range of activities, including jigsaws of various shapes and sizes, dominoes, matching rectangular cards and follow-me cards. - The teacher does not need to spend time cutting up the jigsaw as the software automatically jumbles up the pieces of the jigsaw in the Output section, thus allowing the teacher to simply print out a copy and hand it to the students to cut out and assemble - Key Point: There are plenty of ways of adding richness and challenge to Tarsia jisaw activities, as I explain in the "Twists" section below. How can I get the software?

Tarsia With this software you will easily be able to create, print out, save and exchange customised jigsaws, domino activities and a variety of rectangular card sort activities. The activities created using this software can be presented in printable form, ready to cut out. Formulator Tarsia known earlier as Formulator Jigsaw is an editor designed for Teachers of Mathematics creating the activities in a form of jigsaws or dominos etc for later use in a class. It includes the powerful equation editor for building the math-expressions for the activities. An advanced feature of text placement along the side of the shape makes this tool irreplaceable software for fast activity creation. Formulator Tarsia became a powerful tool for learning activities since it supports the activity templates.

10 fakta du antagligen inte visste om pi – 10fakta.se Vi kan aldrig riktigt mäta omkretsen eller arean av en cirkel, eftersom vi aldrig riktigt vet värdet av pi. Pi är ett irrationellt tal, vilket innebär att dess siffror går på för evigt i en till synes slumpmässig sekvens. Om du inte fått nog av pi i skolan kan du här ta del av tio fakta som du gissningsvis inte redan kände till. 01) I Star Trek-avsnittet “Wolf in the Fold” lurar och besegrar Spock den onda datorn genom att säga till honom att räkna upp den sista siffran i pi. 02) Symbolen för pi (π) har bara använts regelbundet i matematiska syften under de senaste 250 åren. 03) I det grekiska alfabetet, är “π” (piwas) den sextonde bokstaven.

Pythagoras Quest Kvalificeringstävling Tävlingen görs ute på respektive skola under vecka 4. Tävlingsmaterial skickas till ansvarig lärare i god tid. Provet består av flervalsfrågor och rättas efter rättningsmall av respektive ansvarig lärare och skickas därefter till ansvarig på arrangerande gymnasieskola. Mattelänkar för elever Sidor Mattelänkar för elever Tips på mattesidor för barn i förskolan. musen, tiotusen. Tips på mattesidor för elever från F-klass - 6:an. Träna talkamraterna. Addition och subtraktion.

Related: