background preloader

Kansarmoede verslag en PP

Facebook Twitter

Nieuwe cijfers waaronder kansarmoede-index en gebruik formele kinderopvang in 2014 online. 25 juni 2015 Vandaag publiceert Kind en Gezin zijn jaarverslag 2014 en nieuwe cijfers over de leefsituatie van jonge kinderen in Vlaanderen.

Nieuwe cijfers waaronder kansarmoede-index en gebruik formele kinderopvang in 2014 online

Heel wat gegevens worden door Kind en Gezin verzameld op basis van de contacten met gezinnen met jonge kinderen. Andere cijfers steunen op registraties in de kinderopvang, in de vertrouwenscentra kindermishandeling, enz. In dit persbericht zijn enkele cijfers opgenomen, met name het gebruik van kinderopvang, de kansarmoede-index, het aantal pasgeborenen dat borstvoeding krijgt en welke taal er tussen moeder en kind gesproken wordt. Meer cijfers staan op de website van Kind en Gezin. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen: “Het feit dat veel cijfers tot op gemeentelijk niveau beschikbaar zijn, is zonder meer een troef voor de lokale besturen en hun lokaal sociaal beleid”. Armoede bestrijd je binnen én buiten de schoolmuren - Frederic Vanhauwaert. Frederic Vanhauwaert is coördinator van het Netwerk tegen Armoede.

Armoede bestrijd je binnen én buiten de schoolmuren - Frederic Vanhauwaert

Doortastende maatregelen nodig Helaas zijn de cijfers niet nieuw en wordt de terechte aandacht voor ongelijke onderwijskansen te weinig omgezet in krachtdadig beleid om die uitsluiting tegen te gaan. De kansarmoede op school is trouwens geen geïsoleerd probleem voor scholen zelf of voor de minister van Onderwijs. Wie kansarmoede op de schoolbanken wil bestrijden, zal ook buiten de schoolmuren doortastende maatregelen moeten nemen.

Niet geregistreerd. Alle schouders onder jong Brussel. Brussels onderwijs voor gigantische uitdagingen: hoe vermijden we radicalisering? Crevits: "Leerkracht moet al tijdens opleiding met arme kinderen leren omgaan" Het project 'De kloof een beetje dichten, Sociale Emancipatie van Schoolleven' is een initiatief van de opleidingen kleuteronderwijs van HUB-KAHO (nu Odisee Brussel), Artevelde Hogeschool en Karel de Grote-Hogeschool, in samenwerking met talrijke partners.

Crevits: "Leerkracht moet al tijdens opleiding met arme kinderen leren omgaan"

Ze reageerden in 2013 op een oproep vanuit de Vlaamse overheid om te werken rond omgaan met kinderen in kansarmoede. "Als scholen in een grootstedelijke context waren we noodgedwongen in de opleiding al bezig met kansarmoede, maar hebben we ook gezocht naar de hiaten in onze opleidingen", aldus Geertrui Van den Berghe van de Gentse Artevelde Hogeschool. Uit die expertise groeide een professionaliseringstraject, waarop de hogescholen konden intekenen. "We bieden enkele tools aan waarmee we de scholen inspireren en waarmee ze aan de slag kunnen", aldus Van den Berghe. "Zo benadrukken we bijvoorbeeld dat het thema vanaf het begin van de opleiding aan bod moet komen, en raden we ook aan om in te zetten op ouderbetrokkenheid.

" Sociale mix gaat niet (meer) over kleur. 'Sociale mix organiseer je niet door witte en zwarte kinderen te mengen.

Sociale mix gaat niet (meer) over kleur

Laat staan dat die kinderen vervolgens per se vriendjes moeten worden' Gekleurde kinderen in T-shirts die bedrukt zijn met 'Is dit wit genoeg voor u? ' (DM, 4/6). Kansarme kleuter heeft behoefte aan meer aandacht, genegenheid, veiligheid, begrip en respect. De scholen kunnen de meeste problemen niet alleen wegwerken Kansarmoede heeft een grote invloed op het welbevinden en de leerprestaties van onze kinderen.

Kansarme kleuter heeft behoefte aan meer aandacht, genegenheid, veiligheid, begrip en respect

Ze heeft veel gezichten. Mogen we u even meenemen naar de praktijk in de kleuterklas? Zes situaties, uit het leven gegrepen. - We gaan op schoolreis naar Pretland. . - X is jarig. . - X is een kind dat heel veel structuur nodig heeft. . - X is een meisje van gescheiden ouders. . - X was vorig schooljaar vaak afwezig en daarom spraken we de moeder hierover aan tijdens ons bezoek. . - De ouders van X gaan allebei werken. 'Vuilnisbakscholen' ontnemen jongeren elk perspectief. Er is een wereld buiten de school. Ik ben kleuterleidster in een school in Leuven.

Er is een wereld buiten de school

Niet direct een omgeving waar je met kansarmoede in contact komt. Dat denk je tenminste. Als je op Google surft op zoek naar een definitie over kansarmoede merk je dat het moeilijk is om dit fenomeen exact te omschrijven. Het hangt namelijk van heel veel factoren af, men spreekt over 5 indicatoren die een rol spelen in het bepalen of een kind al dan niet in een kansarmoede situatie zit.

De meest voorkomende indicatoren zijn:- Laag inkomen,- Een laag ontwikkelings- of opleidingsniveau,- Een precaire arbeidssituatie,- Een weinig comfortabele woonomgeving,- Gezondheidsproblemen. Als juf, en zeker als je al enkele jaren ervaring hebt dan is het belangrijk om alert te zijn voor een aantal dingen. Een voorbeeld: juffen geven graag briefjes mee, vroeger waren dit heen-en-weerschriftjes, ondertussen zijn dit digitale nieuwsbrieven geworden. En zo gebeuren er waarschijnlijk veel misverstanden. Nog een voorbeeld het te laat komen op school. Tien procent van deze speelplaats is zeer kansarm. Tien procent van de leerlingen in het secundair onderwijs is zeer tot extreem kansarm.

Tien procent van deze speelplaats is zeer kansarm

Dat blijkt uit nog niet gepubliceerde cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Nog verontrustender is het onevenwichtig kleine aandeel kansarme kinderen in het aso. Sp.a: "Ervaringsdeskundigen inzetten tegen kansarmoede in scholen" Het is een open deur intrappen, maar het blijft een uitdaging in het onderwijs: leerlingen met een moeilijke socio-economische achtergrond hebben het vaak ook moeilijker op school.

Sp.a: "Ervaringsdeskundigen inzetten tegen kansarmoede in scholen"

Dat leidt vaak tot schoolse achterstand en een groter risico op schooluitval. Er bestaan ook al verschillende structuren en functies die dit probleem proberen te remediëren, gaande van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) tot begeleiders voor geïntegreerd onderwijs (GON-begeleiders) en zorgleerkrachten. "Positief, maar in de praktijk ontoereikend", zegt sp.a-parlementslid Steve Vandenberghe. "Een op de tien Vlamingen zit onder armoedegrens" "Volgens de kansarmoede-index van Kind & Gezin neemt het aantal kinderen in armoede in Vlaanderen jaarlijks toe.

"Een op de tien Vlamingen zit onder armoedegrens"

In het jaar 2020 zou het naar 16 procent stijgen", schrijft Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) in het voorwoord bij de monitor. "De prioriteit die ik geef aan kinderarmoede is dus noodzakelijk. "