background preloader

Ułamki zwykłe

Facebook Twitter

YouTube. YouTube. YouTube. YouTube. Odejmowanie ułamków zwykłych. Ułamki zwykłe na osi liczbowej. Ładowanie. - ppt pobierz. Walentynkowe odejmowanie ulamkow z sercem w tle. Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych - ppt pobierz. Plansza do rysowania modeli ułamków. Rozszerzanie ułamków. Zamiana ułamka niewłaściwego na liczby mieszane. Interactive Fraction Wall. Fraction walls are a great way to teach about fractions and in particular equivalent fractions.

Interactive Fraction Wall

In a fraction wall each row or layer of the wall represents one whole number. The layers are divided into a number of bricks and hence each brick represents a fraction whose denominator is equal to the number of bricks in that layer. Each brick can be turned on or off by clicking it.

Powtórzenie - ułamki zwykłe, liczby mieszane

Convert Fractions to Decimals - Fruit Shoot. Liczby mieszane Ćwiczenie-gra matematyczna dla klasy. Relentlessly Fun, Deceptively Educational: Equivalent Fractions Missing Numerator Board Game. Featured Post Extended Math Fact Jack & the Beanstalk Game Fee Fi Foe Fum, let's have some math fun!!

Relentlessly Fun, Deceptively Educational: Equivalent Fractions Missing Numerator Board Game

My son's 3rd grade class has been working on extended facts (e.g. 3 x 3 is 9 so ... Relentlessly Fun, Deceptively Educational blog content may not be republished elsewhere without express written permission from the blog owner. Free printables are for your use at home and in the classroom, NOT for resale. Ułamki zwykłe. Zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną#4 [Ułamki zwykłe - wprowadzenie] Matematyka. Liczby mieszane Ćwiczenie-gra matematyczna dla klasy.

Dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianowanikach. by Małgorzata Grzelak on Prezi.

Karty pracy

Graficzna postać ułamka - plansza interaktywna. Model ułamków. Kto zjadł tort? - ułamki zwykłe by Edukacja W Chmurach on Prezi. Pojęcie ułamka zwykłego by Agnieszka Kawecka on Prezi. Ułamek jako część całości część I -FILM. Ułamek jako część całości część II-FILM. Ułamek zwykły jako część całości - pi-stacja. Porównywanie ułamków zwykłych o tych samych mianownikach - pi-stacja. Rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych - pi-stacja.

Przypomnienie wiadomości o ułamkach - Odkryj, zrozum, zastosuj... Gra - ułamki zwykłe rozpoznawanie. Ułamek jako część całości.