background preloader

TESTS

Facebook Twitter

De kleurentest voor veranderaars. Introductie Deze "Kleurentest" heeft als doel uw inzicht te versterken in de wijze waarop u denkt en handelt in een veranderproces.

De kleurentest voor veranderaars

Uit deze test komt naar voren waar uw relatieve voorkeuren liggen met betrekking tot vijf veranderkundige paradigma’s, getypeerd in kleuren. Er komt ook uit naar voren in welke mate uw denken en doen met elkaar in overeenstemming zijn. Deze test is voor iedereen geschikt: iedereen is veranderaar in één of meerdere onderdelen van zijn leven. Of u nu manager, adviseur, secretaresse, leraar of advocaat bent: we gaan ervan uit dat u meer dan eens tracht veranderingen bewust te initiëren of te beïnvloeden. Fit in je hoofd, goed in je vel! Fit in je hoofd - Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Stilstaan bij jezelf…en dan weer doorlopen. Voorwoord Er zijn veel manieren om met persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn (bij werk ook wel professionele ontwikkeling genoemd).

Stilstaan bij jezelf…en dan weer doorlopen

Ieder mens, ongeacht zijn leeftijd, of het nou uit privé-overwegingen of uit noodzaak voor het werk is, kan zich op duizend en één manieren ontplooien. De achterliggende gedachte bij iedere vorm van persoonlijke ontwikkeling is: bewustwording. Bewustwording? Jezelf leren kennen, inzicht krijgen in en eventueel doorbreken van patronen, systemen en processen die zich bij jou tijdens je leven voordoen in verschillende situaties. Werken bij Merken - Ontdek je match met de mooiste werkgevers. Brain Workshop - a Dual N-Back game.

SELF ANALYSIS

ASSESSMENT TESTS. LANGUAGES TESTS. TEST PORTALS. IQ TESTS. PERSONALITY TESTS. CareerBliss - Search Salaries, Company Reviews, and Jobs.

MindForger - Outliner and Coaching Notebook.