background preloader

BELGIAN CAREER

Facebook Twitter

Land your dream job. Grensoverschrijdend werken - startpuntgrensarbeid. Controlekaart volledige werkloosheid - Sociale Zekerheid. Elektronische Werkloosheidskaart. Home » De elektronische controlekaart Wat is het?

Elektronische Werkloosheidskaart

Voortaan beschikt u over de mogelijkheid om uw blauwe of witte controlekaart (C3) elektronisch in te vullen. Dit betekent dat u maandelijks uw arbeidsdagen en niet-vergoedbare dagen (ziektedagen, vakantiedagen of andere niet-vergoedbare dagen) online kunt aangeven via de elektronische controlekaart (of eC3). Wanneer? De eC3 wordt bij de HVW in gebruik genomen vanaf 1 oktober 2014. Voor wie is het bestemd? De eC3 is momenteel enkel bestemd voor werkzoekenden in volledige werkloosheid. Technische voorwaarden? U beschikt over een internetverbinding op PC (in combinatie met een eID-kaartlezer), tablet of smartphone. Hoe te gebruiken? Meer weten? Wat zijn de voordelen voor u als gebruiker? En wat indien u… beide systemen (papieren en elektronische controlekaart) wenst te gebruiken?

Wilt terugkeren naar het papieren formaat? In dat geval moet u bij ons langskomen om uw inschrijving op het portaal te annuleren. Van type uitkering verandert? Hulp nodig? JobHero.

CV

BELGIAN LABOR MARKET - ARBEIDSMARKT. BELGIAN JOBSITES. COACHING YOURSELF. EXECUTIVES. EXPATS. FEDERATIONS. RVA-€ - OPZEGTERMIJN - ONTSLAGVERGOEDING. INTERVIEW. KEYWORDS. LEARNING - LEREN. NETWERKEN. OPLEIDINGSCENTRA. TESTS. TOOLS. ZELFSTANDIG STATUUT. 45+ Loopbaan begeleiding - Waar ? Loopbaantransitie en outplacementdiensten - Right Management. Home > Vakgebieden > Loopbaantransitie en Outplacement Loopbaantransitie en Outplacement Hoe kunt u uw medewerkers helpen bij de transitie naar nieuwe loopbaanmogelijkheden?

Loopbaantransitie en outplacementdiensten - Right Management

Uw medewerkers zijn een dynamisch onderdeel van uw organisatie, dat continu moet worden aangepast om te voldoen aan de steeds veranderende marktcondities en opkomende bedrijfskansen. Loopbaan(her)oriëntatie is een oplossing gericht op zelfbewustwording bij vrijwillig vertrek. Het gaat om het strategisch mobiliseren en indelen van uw personeel om aan de behoeften van uw bedrijf te voldoen, het verloop te minimaliseren en de productiviteit van de overige medewerkers op het juiste niveau houden. Right Managements’ oplossingen zijn onder andere: OutplacementLoopbaan(her)oriëntatieInterne loopbaanbegeleidingLoopbaanontwikkeling Ongeëvenaarde kwaliteit in outplacementdiensten Wij bieden outplacementdiensten aan individuele kandidaten van alle niveaus en achtergronden, van leidinggevenden tot uitvoerend personeel. RightChoice. New rules outplacement 2014. 27/12/2013 - Eenheidsstatuut: welke zijn de regels voor outplacement vanaf 1 januari 2014?

New rules outplacement 2014

De werkgever die vanaf 1 januari 2014 een werknemer ontslaat met prestatie van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of met toekenning van een compenserende opzeggingsvergoeding die minstens deze periode dekt, is verplicht om hem outplacement aan te bieden. Opgelet! De info in deze Infoflash is gebaseerd op de inhoud van het wetsontwerp betreffende het eenheidsstatuut. De wet werd op 31 december 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Voor de hieronder geanalyseerde materie zijn de bepalingen uit de wet dezelfde als die uit het wetsontwerp. De nieuwe outplacementregeling is van toepassing op werknemers die ontslagen worden vanaf 1 januari 2014 en die recht hebben op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of op een opzeggingsvergoeding die overeenstemt hetzij met de duur van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van die opzeggingstermijn.

Loopbaan begeleiding. Pagina spoor Vrijdag 17 mei werd een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering goedgekeurd over het vernieuwde landschap loopbaanbegeleiding in Vlaanderen.

Loopbaan begeleiding

De ESF-werking rond loopbaanbegeleiding loopt af op 30 juni 2013. VDAB vindt het belangrijk om voor een continuïteit te zorgen op de markt. Vanaf 1 juli komt er een nieuwe werking van het loopbaanlandschap in Vlaanderen. Op basis van de conceptnota “Loopbaanondersteuning bij werkenden” (VESOC 06/ 2012) werd in samenspraak met VDAB, WSE, kabinet Werk en de sociale partners een nieuw beleidskader opgesteld. VDAB zal regisseur worden van loopbaanbegeleiding in Vlaanderen.

RESEARCHING NEW PEARLTREES

INTERESTING MISCELLANEOUS.