background preloader

Yvonneskraddar

Facebook Twitter

Veckans förmåga. Värdegrundande förmåga – Att göra sitt bästa vid varje tillfälle Kommunikativ förmåga – Samtala, resonera och diskutera.

Veckans förmåga

Procedurförmågan – Veta skillnaden mellan fakta och åsikt. Vi tränar på en av analysförmågorna i klassen.Vi ska träna på att försöka se att det finns både dåliga och bra sätt med allt. Denna vecka jobbar vi lite extra med en av de värdegrundande förmågorna. Det är då inte en förmåga som vi bedömer men som är viktig för att klara av allt annat.

Svenska. Det bästa djuret – argumenterande genren. Vi har under en tid arbetat med svenska skogsdjur i klassen och nu har eleverna fått skriva en argumenterande text om det bästa djuret.

Det bästa djuret – argumenterande genren

I onsdags delade jag in klassen i fyra grupper. Varje grupp fick tillsammans välja ett djur som de tycker om. Grupperna valde skogsharen, vargen, skogsmusen och huggormen. När grupperna valt djur så fick de tillsammans med mig titta på sitt djur på svenska-djur.se. Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande. Jag har under ett par år låtit mina elever använda sig av skrivmallar, då de ska skriva argumenterande och utredande texter.

Skrivmallar - ett effektivt sätt att förbättra elevers genreskrivande

När jag arbetade på grundskolan lät jag även eleverna där arbeta efter mallar, för att på så sätt få igång deras skrivande.Jag har sett en tydligt förbättring i elevernas skrivande genom användningen av mallarna, då texterna blir mer strukturerade och språkligt avancerade. De har med andra ord hjälpt eleverna att bena ut sina tankar och klä dem i det genreadekvata språk som motsvarar de förmågor som de enligt flera ämnesplaner ska behärska.Under terminen har jag och min kollega Linda Letelier Hansson tillsammans undervisat en grupp i SVE/SVA 1, där vi skapat och gett ut skrivmallar för att stötta elevernas textproduktion och göra dem uppmärksamma på texters specifika uppbyggnad och språkliga drag. Exemplet som ges här har använts för undervisning i den argumenterande texttypen: Rubrik (med tes) Inledning med bakgrund (varför jag uppmärksammat detta), syfte och tes.

Fantastiska fakta om asagudar - Vi i femman. I Vi i femman 16 januari frågade vi om asarna.

Fantastiska fakta om asagudar - Vi i femman

De är ett av tre gudasläkten i nordisk mytologi. De andra två är vaner och alver. Asar är de manliga gudarna och asynjor är de kvinnliga gudinnorna. De främsta gudarna är Oden, Tor, Jätten Loke och syskonen Frej och Freja. Nedan kan du läsa mer om några av dem och deras värld. Gudarna - Asarna: Oden är den äldste, störste och visaste av asagudarna i den nordiska mytologin. Stenålder, Bronsålder & Järnålder. Skolverket, Tolka och tydliggöra kunskapskraven. Classroom komma-igång presentation - Google Slides. Forntiden. Från Dinosaurier till vikingar. Cirkelmodellen. Flippa klassrum. Läsläxsamtal. Fick chansen att lyssna på en fantastisk föreläsare, Katarina Kuick, som berättade hur man kan hålla strukturerade boksamtal för en klass.

Läsläxsamtal

Vi lärare som var där fick själva prova på att delta i boksamtalet utifrån en bilderbok. Det var väldigt inspirerande och tankeväckande. Man kan säga att allt det som Anne-Marie Körling och Barbro Westlund pratar om rör sig inom det här spektrat och jag gick från föreläsningen med kreativiteten pyrande! Jag kände att jag ville baka ihop något eget och bra utav de läsingredienser jag fått med mig.

Tiden vi har tillsammans med eleverna är så oerhört värdefull. Det var då mina tankar gick till läseböckerna vi har i tvåan. Kände också att det var dags att byta genomgångsförfarande innan läsläxan skickas hem. Så igår var det dags! Först läste jag vår nya läsläxa högt ur B-boken som har mer text. Vi hjälptes slutligen åt att sammanfatta texten med hjälp av läsfixaren Cowboy Jim. Läsläxsamtal. Saga med tarning. Läsfixarna.

Läsfixarna. Bildbanker. Programmering med förskolebarn på Västra Allé - AcadeMedia. När man pratar om programmering är det många som tänker på datorer, ettor och nollor.

Programmering med förskolebarn på Västra Allé - AcadeMedia

Men på Västra Allé i Helsingborg, som ingår i Pysslingen Skolor, har pedagogerna tagit nya grepp för att introducera programmering för barnen redan i förskolan. – Först diskuterade vi vad kommandon är och hur vi kan använda oss av dessa i vardagen. Vi började med en enkel metod där vi använde Skype. En pedagog fick ögonbindel och ställde sig i ett annat rum och barnens uppgift var att med hjälp av olika kommandon få pedagogen att hitta tillbaka till barnen. De förstod snabbt hur viktigt det är att man är tydlig i sina kommandon, sväng höger, gå rakt, backa, berättar Sara Persson, som är förskollärare på förskolan. Skrivprocessen. Lättlästa texter m bilder. Lektion1Programmering_på_papper_för_lärare.pdf. Programmering på lågstadiet.

Scratchkort.pdf. GOTD. GOTD. Digital medborgare regler. Adventskalender - Mallar. Google Classroom – ditt digitala klassrum. När du skapar ett Google Classroom så förflyttar du ditt klassrum ut i den digitala världen.

Google Classroom – ditt digitala klassrum

Genom ditt digitala klassrum så kan du exempelvis dela ut läxor, uppgifter, flippar eller pedagogiska planeringar. Jag undervisar i två klasser. I den ena har jag Sv och i båda har jag So. Därför har jag skapat ett digitalt klassrum för So där elever från båda klasserna ingår samt ett digitalt klassrum för Sv som den ena klassens elever är deltagare i. En negativ sak med Classroom, som Google arbetar med att lösa, är att man kan endast ha en lärare i varje klassrum. Innan Classroom så var det väldigt invecklat och tidskrävande att dela ett dokument med alla elev så de fick varsin kopia. Arbetar ni med GAFE på din skola så tycker jag absolut att du måste använda Classroom. Classroom komma-igång presentation - Google Slides.