background preloader

Big five

Facebook Twitter

Lässtrategier

Att jobba med läsförståelsestrategier. Just nu läser vi många faktatexter som handlar om historia.

Att jobba med läsförståelsestrategier

På samma gång jobbar vi med läsförståelsestrategier. Det är ett ständigt pågående arbete men då och då behöver det fördjupas och intensifieras märker jag. Vi har använt oss av olika strategier för att angripa text och var och en har också provat på att sammanställa sin information utifrån olika dokument. Några tyckte att bladet från en läsande klass från facbook fungerade bra som stöd. Få syn på språket - Ett kommentarmaterial. Att bedöma läsförståelse. Det finns inga test som kan bedöma läsförståelse utan det är pedagogen som är det bästa bedömningsverktyget (Westlund) Det är genom textsamtalen som man får syn på elevernas kunskapsutveckling (Liberg) Ett medvetet strukturerat arbete med läsförståelsestrategier gör att eleverna får verktyg att ta sig in i texter och förstå det de läser.

Att bedöma läsförståelse

Dessa verktyg använder vi både i textsamtalen i grupp, i par och enskilt. Att lära sig läsa mellan raderna @ Gaudeamus.se. Öppna frågor. BIG 5 LATHUND. Skylt Big five och Lässtrategier (1) The Big 5. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

The Big 5

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Att sammanfatta. Formagor_thebigfive_liber_aug14. Att reda ut oklarheter. Att ställa frågor. Att förutspå Att läsa mellan raderna. Att läsa mellan raderna (inferensläsning) är en teknik som anses nödvändig för att man ska ha god läsförståelse.

Att läsa mellan raderna

Det här avsnittet handlar om vad det innebär att läsa mellan raderna. Vad menas med att läsa mellan raderna? Att läsa mellan raderna är en tolkning av en situation som finns i en text. Vi människor gör sådana tolkningar i många vardagssammanhang. Ett enkelt exempel är följande. Handduken ligger på bordet. Vad betyder detta uttalande?

Hur tror du din sambo reagerar i så fall? Det rimliga är att din sambo blir rätt sur. Du kommer hem sent på kvällen och har inte umgåtts med din sambo på hela dan. Din sambo har tidigare arbetat och håller nu på att diska undan er gemensamma disk. Din sambo orkar kanske inte med att sköta allt på egen hand, och får gärna hjälp av dig. Med dessa tänkbara fakta som bakgrund kan sambons uttalande tolkas på ett annat sätt. Hjälp till och torka disken. Varför är vi så otydliga? Men varför är vi så otydliga? The Big 5. The Big 5 material. Vill du arbete med TB5?

The Big 5 material

Här kommer lite material som jag skapat och som du kan ta del av om du vill: procedurformagaPlanschV4 begreppsligformagaPlanschV4 kommunikativPlanschV4 MetakognitivPlanschV4 analysformagaPlanschV4 Planscherna nedan är designade med utgångspunkt i en plansch som Pedagogiska Magasinet gjorde. TheBig5PlanschPMv2 Bilderna ovan finns i detta dokument: TheBig5DjurenKonturerMtext. Att jobba med Lgr 11 och The Big 5. Värdegrundande förmågor. Procedurförmåga[1] Kommunikativ förmåga[1] Fastnat.png 969 × 1 078 pixlar. Mitt öppna klassrum. Formagor-hq.pdf. 3. LGR.11ÄmnesmatrisTheBigFive. Begreppslig förmåga. Förmågeskyltar-bilder-20140121.pdf. Bedömning för lärande. Metakognitiv förmåga[1] De fem stora.

Igår hade jag ett spännande samtal med en kollega i det utvidgade kollegiet.

De fem stora

Tänk vad teknik gör allting möjligt! Via Hangout satt vi och samtalade om förmågor, kunskapskrav, planeringar och hur vi ser på möjligheten att applicera ”The Big five” i språkundervisningen. Under samtalet så pratade vi lite om hur vi ser på förmågorna, och hur viktigt det är att poängtera för eleverna att alla förmågor är kopplade till varandra, även om det är olika förmågor så går de i mycket stor utsträckning in i varandra. Detta är viktigt att förstå, just därför att i klassrummet så handlar det inte om att isolera och särskilja förmågorna från varandra, utan att istället kunna synliggöra för eleverna vilka förmågor vi övar och visa hur de hör ihop. De fem stora förmågorna illustreras oftast i form av de fem stora vilt som lever på Afrikas savanner, leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel.

I våras slängde jag ut en tanke i SO-gruppen på Östergårdsskolan. Image.jpg (1190×1684) #visombärenförmåga. "The Big 5" - de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Dokumentationsverktyg - The big 5. TB5 Stora. Formagor_thebigfive_liber_aug14.pdf. Lägg krutet på The Big 5. Just nu sitter lärare runt om i landet och försöker skapa lokala pedagogiska planeringar utifrån tolkningar av den nya läroplanen Lgr 11.

Lägg krutet på The Big 5

En avgörande fråga är om dessa planeringar blir ytterligare en plikttroget framtagen hyllvärmare som stjäl tid och tar död på lärares kreativitet, eller ett levande pedagogiskt dokument som även elever och föräldrar har nytta av. Till en början kan det vara en god idé att ställa grundfrågan: För vem skrivs en lokal pedagogisk planering? Är det för att synliggöra mitt eget tänkande kring undervisningen, för kollegor, för skolledare, för eleverna eller deras föräldrar? ”Rätt” svar är: För alla dessa grupper. Betänk till exempel att elever med Lgr 1 1 nu behöver åtta alternativt tolv betyg med minst E för gymnasiebehörighet – det kräver begripliga lokala pedagogiska planeringar.

I värsta fall får elever och föräldrar ta del av sjutton obegripliga lokala pedagogiska planeringar, en per ämne. Vilka är då de viktigaste förmågorna? Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Förmågor

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen. När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. För er som vill använda er av skyltarna med andra bilder än djuren eller de helt utan bilder finns de nu så ni kan ladda ner.

Analysförmåga[1] BIG 5 LATHUND. The Big five lathund reviderad. The Big 5. I onsdags hade jag förmånen att få hålla i en hel PO-dag med en del av kommunens lärarstudenter.

The Big 5

Det jag berättade om var hur jag har jobbat med Lgr 11, The Big 5 och bedömning med mina elever i åk 1-3. Under förra läsåret hade jag förmånen att lyssna på Göran Svanelid som pratade om The Big Five här i Leksand. Jag gick då hem och funderade hur ska jag sätta igång ett jobb om TB5 med mina elever på lågstadiet. Vi som bär en förmåga. The Big five lathund reviderad.