background preloader

Historia i zabytki

Facebook Twitter

Chomęcice i Wypalanki

Głuchowo. Kątnik. Komorniki. Łęczyca. Rosnowo, Rosnówko i Walerianowo. Szreniawa. Wiry. Plewiska. Dwa spacery po miejscach historycznych Gminy. Mapa "Dombrowka agronomische 1900" - link. Mapa "Dombrowka agronomische 1900" - plik. Historyczne mapy Poznania i jego okolic. Tak Niemcy podzielili Poznań na 17 dzielnic [INTERAKTYWNY PLAN] Gmina Komorniki 2002 (stara strona WWW Gminy) Wywiad z ex-wójtem (X 2000) Z wójtem gminy Komorniki, panem Zdzisławem Kopczyńskim rozmawia Mariola Zdancewicz Czy położenie gminy Komorniki wpływa na jej rozwój i atrakcyjność, czy odwrotnie?

Wywiad z ex-wójtem (X 2000)

Gmina Komorniki leży w sercu Wielkopolski, za południową granicą Poznania, przy drodze krajowej nr 5 z Poznania do Wrocławia. Inwestycje drogowe spowodują, że gmina ta w niedalekiej przyszłości będzie miała doskonałą lokalizację względem wygodnych tras samochodowych we wszystkich kierunkach Polski. Na północy gminy trwa już budowa autostrady A2 łączącej Berlin, Frankfurt nad Odrą, Poznań z Warszawą i przejściem granicznym w Brześciu na kierunku Mińsk-Moskwa. Odcinek A2 przebiegający przez gminę to bezpłatna południowa obwodnica Poznania, którą szybko będzie można dojechać do obwodnicy północnej (kierunek: Gdańsk, Toruń, Olsztyn) i obwodnicy zachodniej. Odległość do polsko-niemieckiego przejścia granicznego Świecko - Frankfurt nad Odrą wynosi 160 km. Odległość do międzynarodowego lotniska Poznań-Ławica wynosi ok. 8 km.

Słownik geogr. Królestwa Polskiego i in. krajów słow.

Słownik historyczno-geograficzny woj. pozn. w średn. Historyczny plan zagospodarowania gminy Komorniki. Galerie historyczne. Mapa oferty inwestycyjnej gminy 2002 r. Serwis wyborczy "KWW Wspólne Sprawy" z 2006 r. Gminna Rada Narodowa w Komornikach. Zabytki gminy Komorniki na stronie Makroregionu WPN. Obecna gmina powstała w 1973 i obejmuje wsie: Chomęcice, Głuchowo, Jarosławiec, Kątnik, Komorniki, Łęczycę, Plewiska, Rosnowo, Rosnówko, Szreniawę, Walerianowo oraz Wiry i Wypalanki.

Zabytki gminy Komorniki na stronie Makroregionu WPN

Mieszkańcy gminy zapraszają gości do odwiedzania ciekawych zabytków, do których należą: Zespół kościelny w Komornikach, w którego skład wchodzi: kościół pw. św. Andrzeja Apostoła, który istniał tu już na pewno w XII w., w obecnym, neobarokowym kształcie istniejący od 1912 roku i plebania z początku wieku z neobarokowym szczytem. Zespół kościelny w Wirach: neoromański kościół pw. św.

Floriana z 1900 roku, wybudowany w miejsce drewnianego, istniejącego już w XIII w., neoromański dom parafialny z 1906 i plebania z 1864 roku. Zespół dworsko-folwarczny w Szreniawie (obecnie siedziba Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego) z mauzoleum Bierbaumów - założycieli i właścicieli majątku.

Uroczysko Kątnik.

Wyszukiwarki historyczne (jako "bonus" :) )

Rewiry komornicze w 1935 r. Budowa kolei żelaznej Grodzisk Wielkopolski - Luboń (z: www.kurier-lokalny.com) Rekomendowane Atrakcje Turystyczne Powiatu Poznańskiego. Zakończyła się pilotażowa edycja Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego.

Rekomendowane Atrakcje Turystyczne Powiatu Poznańskiego

Uroczysty finał akcji odbył się 3 czerwca w Szreniawie w trakcie III Dnia Organizacji Pozarządowych. Łącznie siedem atrakcji turystycznych z gminy Mosina oraz Puszczykowa uzyskało certyfikat rekomendowanej atrakcji turystycznej Powiatu Poznańskiego. W projekcie wzięło udział 41 obiektów, spośród których 32 otrzymały tytuł Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej. Celem projektu, zorganizowanego przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną we współpracy z powiatem poznańskim, jest systematyczne podnoszenie standardu oferty turystycznej aglomeracji poznańskiej.

Aby otrzymać certyfikat, atrakcje turystyczne musiały wykazać się odpowiednim standardem w zakresie wyposażenia, dostępności, oferty i działań promocyjnych. mapa: Rekomendowane Atrakcje Turystyczne Powiatu Poznańskiego dęby w Rogalinie Turystyka w powiecie poznańskim Muzeum Arkadego Fiedlera Lista redakcyjna Źródło: www.certyfikacja.poznan.travel. Mapa zabytków. Prezentowane dane mają charakter poglądowy i nie mogą być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

mapa zabytków

Każdorazowe rozstrzygnięcie dotyczące zabytku musi być konsultowane z właściwym dla położenia obiektu wojewódzkim konserwatorem zabytków. Portal mapowy prezentuje dane adresowe właściwych miejscowo organów administracji odpowiedzialnych za ochronę zabytków Informacje o zabytkach wprowadzono na podstawie decyzji o wpisie do rejestru, postanowień oraz innych informacji urzędowych przekazywanych do NID (i jego poprzedników prawnych) przez wojewódzkich konserwatorów zabytków po zakończeniu postępowania administracyjnego. Informacje wprowadzono również na podstawie rozporządzeń Prezydenta RP o uznaniu za pomnik historii oraz decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO o wpisaniu na Listę Światowego Dziedzictwa. W niektórych przypadkach korzystano z przechowywanej w NID dokumentacji ewidencyjnej oraz innych materiałów uzupełniających. 125 rocznica śmierci świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. 17 września 2020 roku przypada 125 rocznica śmierci świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

125 rocznica śmierci świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Dzień ten jest także od kilku lat w Kościele katolickim wspomnieniem liturgicznym tego wielkiego kanonizowanego Polaka. W związku z tym, że w 1848 roku przebywał on na terytorium Ziemi Mosińskiej, postanowiliśmy uczcić Jego obecność, by wyryła się w pamięci mieszkańców Gminy. W mosińskim kościele dnia 17 września o godzinie 18:00 obędzie się uroczystość wprowadzenia Jego relikwii oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej fakt, że Zygmunt Szczęsny Feliński „swoimi krokami w maju 1848 roku uświęcił Ziemię Mosińską”. Ponadto parafia, której pasterzuje ksiądz proboszcz Adam Prozorowski, wydaje publikację poświęconą Świętemu. Jeśli będzie na to zgoda, to na łamach „Gazety” opublikujemy mój tekst uzasadniający, dlaczego o Zygmuncie Szczęsnym Felińskim możemy mówić z dumą „nasz mosiński Święty”.