background preloader

Wiolasztark

Facebook Twitter

Christmas. Christmas. Teacher Tools. Practise grammar. Security Check Required.

Grammar

How to: EdPuzzle - Great classroom resource! First Class Flight (Mr. Bean) Se connecter à Facebook. Road to Grammar - Your Road to Better Grammar. Chowanego, gra w klasy, berek i skakanie w gumę po angielsku. LIBRUS - e-Świadectwa. Plickers. Plickers. ESL Kids World Online Games and Activities for Classroom Teaching.

We offer a rich variety of grammar games according to grammar topics.

ESL Kids World Online Games and Activities for Classroom Teaching

Grammar games include : Basketall, Football, Walk the Plank, Fling the Teacher, Teacher Invaders, T.V Games and more to help practice grammar. Games for learning & Practising Grammar: Present simple/present progressive games, past simple games, present perfect games, comparative/Superlatives and more. Games for learning & Practising vocabulary: Animals, Body Parts, Colours, Countries, Food & Drink, Jobs, Numbers, Places & Landmarks, Planets & Space ad much more. Powerpoint games for learning & Practising English: Birthdays, Family, Festivals, Animals and much more. Online Jeopardy Powerpoint for English practice. Face Maker Game. ELLLO - English Listening Lesson Library Online.

Log into Facebook. Clockwordsres. Games for Learning English, Vocabulary, Grammar Games, Activities, ESL. Classroom Rules. At the Pub - Video Learning - Go Speak English. Hi there!

At the Pub - Video Learning - Go Speak English

During this lesson we're going to learn what to say and do in a pub or bar.In the UK, a pub means a public house where people go to socialise and have a few drinks. When you're in a pub in Britain, there are various ways of saying different things.Ordering a drink: When you go up to the bar to ask the bar tender or bar person for a drink, you first need to see what kind of drinks are available in that bar. If you would like to have a beer, you have to consider that there are many different kinds of beer, so you need to ask for a specific one, by name. For example you could say Hi there, can I have a pint of McEwans lager please? A pint is an old measurement which is slightly more than half a litre, McEwans is the brand name and lager is the type of beer which is a light coloured beer.You could also say Hi, 2 pints of "Fosters, and a half pint of Caly 80 please?

Body Language and Cultural Differences [55-Minute Lesson] Written by Joe I.

Body Language and Cultural Differences [55-Minute Lesson]

Warm-up: Cultural Differences in Body Language 1. What cultures are you familiar with other than your own? BILINGUAL COMMUNICATIONS A Blog About Languages -     SPEAK languages  & TRAVEL the world. Health Problems ESL Printable Worksheets and Exercises. Health Problems Picture Dictionary ESL Worksheet A picture dictionary and classroom poster ESL worksheet for kids to study and learn health problems vocabulary.

Health Problems ESL Printable Worksheets and Exercises

Look at the pictures and study the words. Useful for teaching and learning health problems. A fun matching exercise ESL worksheet for kids to study and practise health problems vocabulary. Look at the list below and write the health problems under the correct pictures. Health Problems Matching Exercise ESL Worksheet Health Problems Word Search Puzzle ESL Worksheet An enjoyable word search puzzle ESL worksheet with pictures for kids to study and practise health problems vocabulary. A fun crossword puzzle ESL worksheet with pictures for kids to study and practise health problems vocabulary.Look at the health problems and the numbers on them.Then write their names in the crossword puzzle.

How to contact the Queen. - Lekcja 40 – Opis obrazka, porównanie, lokalizacja. Co więcej opis obrazka jest także jednym z zadań, które stawiają przed nami egzaminy językowe (np FCE).

- Lekcja 40 – Opis obrazka, porównanie, lokalizacja

Na sam początek parę podstawowych słówek: Picture – obrazek Picture – zdjęcie Illustration – ilustracja Painting – obraz. Wiek po angielsku - Age. Teaching With YouTube: 197 Digital Channels For Learning. Teaching With YouTube: 197 Digital Channels For Learning If you don’t have a YouTube channel as an education provider, there’s a good chance you’re behind the times.

Teaching With YouTube: 197 Digital Channels For Learning

Nearly every major educational institution in the world now hosts its own collection of videos featuring news, lectures, tutorials, and open courseware. Just as many individuals have their own channel, curating their expertise in a series of broadcasted lessons. These channels allow instructors to share information and blend media in unprecedented and exciting new ways. From teaching Mandarin Chinese to busting myths about Astronomy, the educational possibilities are diverse and dynamic. Teaching With YouTube: 197 Digital Channels For Learning. Learn SIMPLE PAST TENSE through Movies english-challenge.ru. 446c4c71cca85ce377b6955a52450f6fd9655935_original. Dyktanda, testy z ortografii, gry, karty pracy z ćwiczeniami - Ortografka.pl. ESL Classroom Management Tips and Tricks - ESL Activities: Saving YOU Time, Guaranteed. No Classroom Management Skills?

ESL Classroom Management Tips and Tricks - ESL Activities: Saving YOU Time, Guaranteed

I’ve Been There Maybe you’re kind of like me. I remember back to my first couple of years teaching kids in a hagwon (private institute) in South Korea when I had no idea what I was doing. The kids totally took advantage of this situation and I had very little control over my classroom. Of course, this situation was really stressful for me and not much in the way of learning was happening. A Few Tips about Classroom Management If you want a few tips about classroom management, check out these posts: A Student Refuses to Participate. Giving Instructions: Tips for ESL Teachers A Terrible ESL Textbook: How to Make it Work ESL Classroom Management Tips and Tricks Over on Amazon, you can get ESL Classroom Management Tips and Tricks: For Teachers of Students Ages 6-12. The book is available in both print and digital formats.

NeuroLearning through NeuroTeaching. Kreatywne uczenie się i nauczanie języka obcego. : LEKCJE TEMATYCZNE. 1.

NeuroLearning through NeuroTeaching. Kreatywne uczenie się i nauczanie języka obcego. : LEKCJE TEMATYCZNE

I got a terrible present Poniżej prezentuję mój pomysł, który świetnie sprawdza się w każdej klasie i grupie wiekowej, oczywiście stosując modyfikacje odpowiednie do zaawansowania grupy. Lekcję przeprowadzałam zarówno wśród 6-7latków, jak i w klasach ponadgimnazjalnych - jest to świetny sposób na poznanie nowego słownictwa, nowych struktur a także świetne ćwiczenie komunikacyjne, angażujące każdego ucznia, wzbudzające sporo emocji i motywujące do pracy. Zadanie zajmuje od 30 do 45 minut w zależności jakie elementy zostaną wdrożone. 0.

Wszystkie obrazki wędrują do worka imitującego worek z prezentami Mikołaja lub innego tematycznego pojemnika: Przygotowujemy także zestaw pytań dotyczących świątecznych prezentów. Edukacyjna gra kulturoznawczo-językowa. Gra może być wykorzystywana przez nauczyciela jako atrakcyjna pomoc dydaktyczna na lekcjach różnych przedmiotów, w tym lekcji języków obcych.

Edukacyjna gra kulturoznawczo-językowa

Bogactwo ilustracji odnoszących się do historii, geografii, kultury, obyczajów i wiedzy ogólnej pozwala na przeprowadzenie ciekawej lekcji, która aktywizuje każdego ucznia. Dodatkowy komplet pustych kart dołączony do gry umożliwia stworzenie zestawu własnych pytań bazujących na doświadczeniach kulturowych i językowych uczniów. Learning English - Exercises, Grammar, Vocabulary, Tests, Games. Great tables to understand English tenses - learn English,grammar,tenses,charts. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu - WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW ZDOLNYCH. „Tylko wtedy traktujemy dzieci w sposób demokratyczny i zgodny z naturą równości, gdy zapewniamy każdemu dziecku optymalne warunki rozwoju, stosowne do jego możliwości.”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu - WSPIERANIE ROZWOJU UCZNIÓW ZDOLNYCH

J. L. French Od wielu lat zaczęto dostrzegać potrzebę podejmowania różnych działań, na rzecz dziecka zdolnego, ze strony całego otoczenia: rodziny, szkoły, środowiska. Pojawiły się też zapisy dotyczące problematyki ucznia zdolnego w aktach prawnych, poradniki i podręczniki dla pedagogów i psychologów. Wzmocnienie działań na rzecz rozwoju najbardziej utalentowanych dzieci i młodzieży jest jednym z istotnych elementów polityki oświatowej. Wiele pomocnych materiałów do pracy z uczniem zdolnym można znaleźć na stronie internetowej MEN www.men.gov.pl oraz ORE www.ore.edu. pl. Baza arkuszy. Po raz pierwszy Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM został zorganizowany w styczniu 2009 roku.

Poniżej zamieszczamy arkusze egzaminacyjne i klucze odpowiedzi do poprzednich edycji. Edycja 2014/2015 Edycja 2013/2014 EDYCJA 2012/2013 Edycja 2015/2016 Część humanistyczna – Język polski Arkusz. Historia księcia Karola Lektor PL online. Eksperyment w klasie. Se connecter à Facebook.

Do wydrukowania

Durszlak.pl - Przepisy z polskich blogów kulinarnych. New Year's Resolution Song. Past Simple – zasady użycia, forma, ćwiczenia :) Past Simple opisuje czynności/wydarzenia, który zostały dokonane w przeszłośći i nie mają związku z teraźniejszością. Zdania twierdzące 1. Jeśli używamy czasownika „to be” – „być” (formy przeszłe: was/were), wtedy szyk zdania wygląda następująco: Podmiot + was/were + reszta zdania np.: I + was + there last Monday. (Byłam tam w zeszły poniedziałek.) W przypadku czasownika „to be” - „być” występują inne formy dla poszczególnych osób. 2. Podmiot + czasownik (w II formie) + reszta zdania np.: I + went + there last Monday. Let's learn English ! (7/19) Paper Snowflake Patterns.

Strona startowa » Fundacja Świętego Mikołaja. Learning Chocolate - Vocabulary Learning Platform. eTwinning Logo CMYK MNIEJSZE. Prawa ucznia, scenariusz lekcji, część 1. Amnesty International Polska wydała bardzo interesującą książkę, która jest częścią projektu „Odkryj siłę praw człowieka” Projekt ten jest naturalną kontynuacją działań edukacyjnych prowadzonych w sposób systematyczny przez Amnesty International w Polsce od 2002 roku. Działania te były nastawione na budowanie świadomości w zakresie praw człowieka oraz kształtowanie postaw tolerancji, szacunku i zrozumienia.

Poprzez projekt „Odkryj siłę praw człowieka” Amnesty International zachęca młodych ludzi do poczynienia kolejnego kroku - do korzystania z przynależnych im praw człowieka i nabywania umiejętności reagowania na przypadki ich łamania.

MEN -dostępnianie prac

"European Day of Languages"