background preloader

Spelifierat lärande

Facebook Twitter

25 Things Teachers Should Know About Gamification. Gamification has been a big buzzword in education in recent times.

25 Things Teachers Should Know About Gamification

Using game-style methods to incentivize students to get their learn on can be fun and effective teaching and learning methods.Take a look at these 25 things that all teachers should know about gamification. See Also: The 100-Second Guide To Gamification In Education From the most simple questions (like, ‘what is gamification, anyway?) To the more complex ideas (goals and structure of using gamification in your classroom) and the history of its use (The Oregon Trail), these 25 bullet points will get you started in the right direction. 1. Att engagera genom spelifiering. För knappt en månad sedan formulerade jag tre tankar inför mitt arbete i höst.

Att engagera genom spelifiering

En av dem var att det viktigaste målet är att få eleven engagerad i sitt lärande. De spelar med barnen. Therese Raymond och Maria Nordmark. – Det finns något i spel som vi bör ta vara på, säger frilanspedagogen Therese Raymond, som driver projektet.

De spelar med barnen

Det handlar inte om att spela spel under lektionerna, utan om att ta in element från spelens värld i undervisningen – sådant som kan göra eleverna mer intresserade och framåtsträvande. – Nyckelfrågan är motivation. Det är otroligt viktigt, säger Maria Nordmark, konceptutvecklare för interaktiva medier på UR och medlem i Teacher Hacks styrgrupp. Idén till det hela föddes av Therese Raymond förra sommaren.

. – Sedan gick det ganska lätt. En spelifiering måste inte vara digital » Pedagogiska Spelvärldar. När jag gör en snabb googling på spelifierat lärande så får jag en mängd träffar.

En spelifiering måste inte vara digital » Pedagogiska Spelvärldar

Den absoluta merparten av dem verkar handla om spelifieringen som ett digitalt hjälpmedel. Varför inte analogt? Fysiskt? Har vi inte alla spelat gamla klassiska sällskapsspel som Monopol, Cluedo eller RISK. En tolkning av det spelifierade lärandet. Ett knippe gamificationtips! Gamification i undervisningen visualiserat » Pedagogiska Spelvärldar. « Den oreflekterade skolan och den dogmatiska skoldebatten ”Den digitala skolan kan inte bygga på godtycke” » Gamification i undervisningen visualiserat Kategorier: Spelifierat lärande av Nicklas Larsson Created by Knewton and Column Five Media Relaterade inlägg Mer Google+

Gamification i undervisningen visualiserat » Pedagogiska Spelvärldar

Gamification of Education. Home of everything Gamification Education -- research, community, case studies and more -- as part of the Gamification.org family of wikis.

Gamification of Education

Want to help us create this website? Lära genom spel. Några tips för att spelifiera undervisningen » Pedagogiska Spelvärldar. [2014-04-23 Då formuleringarna i detta inlägg i viss mån gett en begränsad och förenklad bild av spelifierat lärande och den arbetsinsats som metoden kräver, har jag idag gjort några smärre omformuleringar] Av en del kommentarer jag fått att döma så verkar det som att spelifierad undervisning kan verka lite intimiderande.

Några tips för att spelifiera undervisningen » Pedagogiska Spelvärldar

Dels tror sig vissa inte ha den ”expertis” som krävs och dels verkar vissa tro att man måste kunna framställa grafiskt avancerade spelplaner o. dyl. Krävs det då att man är en fena på grafik och grafisk form för att bedriva spelifierat lärande? Nej, inte nödvändigtvis. På sätt och vis har jag i mina spelifieringar gett en lite missvisande bild av vad en spelifiering är. Spelifierat lärande Pelillistäminen. Spelifierat lärande. Spelifierat lärande är just nu på mångas läppar.

Spelifierat lärande

Kulturnyheterna gör ett inslag och Vittra Telefonplan deltar i projektet ”Gamification i skolan”. Men vad handlar det egentligen om? Ett litet intro: Spelifiering Miljontals människor spelar dataspel och det är ofattbara mängder tid vi spenderar på att spela. Tänk om man kunde locka fram den lusten som spelandet gör hos elever under skoltiden. Det är vad Gamification i skolan försöker åstadkomma. I sin enkelhet handlar det ju bara om ett belöningssystem som många säkert redan har prövat eller håller på med hemma med sina barn.

Så här fungerar en gamelektion hos Vittra Telefonplan: Det finns fem kategorier: fokus, mod, samarbete, arbetsro, ansvar. Det gäller att eleverna vet exakt vilka förutsättningar som gäller. Detta ska bli intressant att följa. Spelifierad undervisning. Ett begrepp som vinner alltmer mark är begreppet ”gamification”.

Spelifierad undervisning

Det dyker också upp i skolvärlden då man talar om spelifierad undervisning. En högst suspekt benämning kanske kan tyckas. Jag själv tillhör en av de pedagoger vars tankevärld till stor del upptas av detta begrepp. Vad innebär det att spelifiera sin undervisning? Hur gör man? I boken Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World menar Jane McGonigal att vi idag ser en massflykt in i spelvärldar.

Jane McGonigal har identifierat fyra färdigheter, eller kompetenser, som gamers utvecklar genom att spela spel som, exempelvis, World of Warcraft. Spelifiering är en förstärkare för det som redan görs inom skolans värld. Spelifiering (eng.

Spelifiering är en förstärkare för det som redan görs inom skolans värld

Gamification), är en trend på uppgång, och som innebär att spelmekanismer och speltänk appliceras inom områden runtom i samhället, som normalt sett inte förknippas med spelande, ex. företagsutveckling, kundrelationer, industrier och inom skolan. I alla fall handlar det om att locka fram behovet av att spela och på så vis uppmuntra vissa beteenden hos kunder, anställda, medarbetare eller elever. I ljuset av detta beviljade Internetfonden i början av 2012 medel för projektet tillika förstudien; Spelifierat lärande – Hur många XP (experience points) innehåller Lgr11 och Gy11? Studiens syfte var att; ”skapa förutsättningar för en webbaserad plattform där elever kan överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använder sig av mekanismer från spel.

Tanken är att använda delar av spelvärlden för att få eleverna att dokumentera, utforska och reflektera över sitt lärande och sin kompetensutveckling.”