background preloader

Ross Green

Facebook Twitter

Education Book Review: Lost at School by Ross W Greene. Kids Do Well if They Can Ross Greene #1. Amazon.com: Ross W. Greene: Books, Biography, Blog, Audiobooks, Kindle. Reading, Resources, and Research about Dr. Ross Greene's approach. If you're interested in reading about Dr.

Reading, Resources, and Research about Dr. Ross Greene's approach

Greene's empirically supported approach -- now called Collaborative & Proactive Solutions* -- you've found the right place! The research base supporting the effectiveness of the model continues to grow, and numerous papers describing findings from a five-year NIMH-funded outpatient study of the model at the Virginia Tech Child Study Center are in the pipeline (along with papers from other ongoing research projects in schools and juvenile detention centers). This page is updated frequently as papers and chapters are submitted and accepted for publication.

Books: Greene, R. Greene, R.W. (2014). Regan, K. (2006). SCHOOLS/FACILITIES. If you're an educator -- a classroom teacher, paraprofessional, school psychologist, school social worker, guidance counselor, principal, assistant or vice principal, special education director, superintendent, inclusion coordinator, or something we've missed -- you've arrived!

SCHOOLS/FACILITIES

Here's what's you'll find in this section: Take the Tour: Through audio programming and demonstration videos, we'll walk you through the basics of understanding behaviorally challenging students and help you fundamentally change how you go about trying to help them. Along the way, your role is going to change: you're won't be in the "behavior modification" business anymore, you'll be in the problem solving business instead.

The Tour is going to take a while -- making these changes takes some time -- but if you're ready to get started, click here. Calling all frequent flyers. Greene avlivar svenska myter. Ross W.

Greene avlivar svenska myter

Greene är lektor i psykologi vid Harvard Medical School i USA. Han är också grundare av och chef för The Collaborative Problem Solving Institute vid Massachusetts General Hospital. Greene beskriver i boken Vilse i skolan hur man kan hjälpa ”explosiva” barn och ung­domar att hantera sitt beteende. Han menar att man kan nå långt med empati och ett kognitivt, humanistiskt förhållningssätt. Explosiva barn. Ross Green skriver i sin bok ”Explosiva barn”, om att man delar upp barnets beteenden i olika korgar, Korg A, B och C.

Explosiva barn

Han har sedan i boken ”Vilse i skolan” övergått till att kalla det Plan A, B och C. Nedan följer en kortfattad beskrivning av vad de olika Planerna (korgarna) innebär. Plan A. (Korg A) Plan A går ut på att driva igenom vår ursprungliga förväntning för att på så sätt nå mål A: Bibehålla vuxna som auktoritetsfigurer Följande test ska utföras på alla förväntningar man har på barnet som man överväger att placera i Plan A. De måste vara tillräckligt viktiga för att starta och sedan genomlida ett utbrott för.Ditt barn måste ha förmåga att uppvisa det önskade beteendet någorlunda kontinuerligt.Du måste vara beredd och ha förmåga att driva igenom det du kräver.

Man använder inte Plan A så mycket eftersom det inte lär barnet färdigheter som han behöver för att hantera problematiska situationer nu och i framtiden. Explosiva barn II – de tre korgarna. Jag har tidigare sammanfattat hur man skapar en användarvänligare miljö för barn som är explosiva från boken ”Explosiva barn” av Ross W Greene.

Explosiva barn II – de tre korgarna

I korta drag handlar det om att minska kraven på flexibilitet och frustrationstolerans som ställs på barnet, känna igen de situationer som ofta leder till utbrott och agera snabbt. Några strategier som nämndes var empati, avledning och humor. Ytterligare en modell som Ross W Greene använder sig av är de tre korgarna: Korg A – innehåller beteenden som är värda att sätta igång och uthärda ett utbrott för. Målet med korg A är att bibehålla oss vuxna som auktoriteter. Korg B – innehåller beteenden som är viktiga men inte värda ett utbrott för att få igenom. För oss, som har en litet barn som dessutom har språkliga svårigheter kan man så klart inte sväva ut så mycket rent verbalt. Lost at School by Dr. Ross Greene. Vilse i skolan. Jag vet att många redan har läst Ross W.

Vilse i skolan

Greenes bok Vilse i skolan (2008) men alla ni andra har verkligen en läsupplevelse att se fram emot. Vilse i skolan handlar om de elever som vi inom skolan möter mer eller mindre dagligen och som vi ibland kallar stökiga, okoncentrerade, krävande och utåtagerande. Boken riktar sig till alla som kommer i kontakt med ”explosiva” barn och ungdomar, såväl föräldrar som pedagogisk personal. Ross W. Greene är lektor i psykologi vid Harvard och har gett ut flera böcker på temat barn med beteendestörningar. Greenes utgångspunkt är att barn gör rätt om de kan göra rätt och att ett barns beteendeproblem ofta bottnar i outvecklade färdigheter. Processen består av tre steg: 1) empati, 2) definition av problemet och 3) inbjudan. Facklitteratur kan vara torr och tung att läsa ibland, men Vilse i skolan är faktiskt en bok jag sträckläste, bl.a. tack vare alla karaktärer som Greene låter komma till liv i boken.

Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt - Ross W. Greene, Silvia Klenz Jönsson - böcker(9789144074665) Vilse i skolan. Idag vill jag dela med mig av ett boktips.

Vilse i skolan

Boken Vilse i skolan av Ross W. Greene är en bibel för mig. Jag har säkert läst den fem gånger de senaste två åren. Utgångspunkten i boken är att barn gör rätt om de kan. Oftast talar vi i skolan utifrån föreställningen att barn gör rätt om de vill. Ross W. Greene pratar om tre strategier vi använder/kan använda oss av för att möta dessa barn och situationer som uppstår: plan A, plan B och plan C. Plan A är den som oftast används. Plan B är egentligen inte så komplicerad. Empati – att gå in i samtalet med eleven där barnets bekymmer ligger i fokus, t.ex. ”Jag har märkt att du har blivit ganska arg flera gånger den senaste tiden”, eller ”Jag har sett att du inte gjort så många läxor på sistone”. När de här tre stegen är avklarade kommer man till själva överenskommelsen. Det här bara en kort inblick i vad boken går igenom. För mig var boken en stor AHA-upplevelse och jag försöker undvika att säga ”skärp dig!” Läs och inspireras! Janna.