background preloader

I klassrummet

Facebook Twitter

Tydliggöra mål och kunskapskrav - introduktion. ”Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram.” Nalle Puh Mål och kunskapskrav fyller en mycket viktig funktion som utgångspunkt för lärandet. När elever vet vad de ska göra och förstår varför de ska göra det, samt känner till olika kunskapskvaliteter, uppstår flera positiva effekter. Eleverna blir målmedvetna vilket betyder att de enklare kan fokusera på det som är relevant. Elever som förstår syftet med undervisningen kan också lättare utveckla egna motiv för lärandet. För att tydliggöra mål och kunskapskrav behöver läraren redan från början planera för hur bedömningen skall göras både formativt och summativt. Arbetet med att tydliggöra målen och kunskapskraven behöver ske under hela arbetsområdet och som en naturlig, integrerad del i undervisningen.

Kunskapskrav ​Frågor att reflektera över: Hur delar du/ni målen och kunskapskraven med eleverna? Hur kan du/ni använda elevernas egna arbeten för att tydliggöra mål och kunskapskrav? Studiedagen del 2. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever.

Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen.

Markus Anhages fyrablocksmodell The Big Five. Om Visible Thinking. Vad är Visible Thinking? Visible Thinking är ett flexibelt och metodiskt arbetssätt där ämnesstudier integreras med utvecklingen av elevernas tänkande. Arbetssättet är baserat på forskning. De här målen är centrala i Visible Thinking: Djupare förståelse av det som studeras Större motivation för att lära Utveckling av elevens tänkande och förmåga att lära Utveckling av elevens attityd till tänkande och lärande och en större medvetenhet om möjligheter att tänka och lära En förändring i klassrummet till en gemenskap av entusiastiska och engagerade tänkande och elever Visible Thinking vill skapa en kultur där: Tänkandet har ett högt värde Det finns många möjligheter att tänka Tänkandet sker regelbundet Det finns tid och plats för tänkandet Man blir medveten om tillfälligheterna att tänka Väsentliga begrepp i Visible Thinking Tankeidealen är grundtankar som fångar naturliga mål, strävanden eller intressen, som i regel driver vårt tänkande.

Möte i arbetslaget Forskningen. Exitticket: Creating Individualized Instruction for Students. When it comes to crafting individualized instruction for your students, ExitTicket tops the class. Tested against other apps in its category, this app emerged as the fullest-featured piece of exit ticket software I’ve seen. Although indispensable for offering individualized instruction, it also offers the additional advantages of being aligned with national Common Core and Science Standards initiatives. After using it over the course of a week for lesson-planning and student assessment, I found that Exitticket’s features and continuity with educational standards create a seamless experience.

Image via exitticket.org The Pros With so many advantages and features, it was difficult to figure out where to start in writing this review. The Cons The only disadvantage of the app I could find was that not all the assessment types were available on the free version. Scores Engagement (4/5): My students loved the interactive aspects of the app. Methodology ExitTicket Review Background. Får jag sämre omdöme på den här om jag får hjälp? Att få besöka lärarkollegor är mycket lärorikt.

En sak jag har lärt mig efter ett sådant besök hos Hanna Claesson är att dela ett lektionsplaneringsdokumnet med eleverna. Jag ser det som en extra anpassning för eleverna. Fördelarna med att dela lektionsplaneringarna med eleverna är så klart många. Jag sorterar mitt i veckor, med det nyaste överst. Eftersom jag lägger in planeringen före lektionen kan eleverna gå in och läsa innan lektionen vad vi ska arbeta med. Då kan de som vill/behöver det förbereda sig innan lektionen. I början var det bara några få elever som var inne och läste innan lektionen, men efter hand märkte jag att fler och fler redan visste vad lektionen skulle handla om. I dokumentet ligger veckans begrepp alltid som en rubrik.

Jag använder Google Classroom för inlämning av uppgifter eftersom jag som lärare lätt får en överblick över vilka som är klara med sina arbeten via ”lämna in”-knappen. Storleken på figuren var ett annat problem. Detta hinner jag på tre lektioner. Klassrumsstrategier. Det finns exempel på klassrumsstrategier som andra gjort tidigare, men jag tycker att det behövs en motsvarande med lite mer färg. Därför har jag gjort två olika layouter varav den ena i några olika färgkombinationer. Om du gillar dem får du använda dem fritt och sprida dem till kollegor. Längst ner finns samma bild på andra språk (norsk, english & suomeksi). Klicka på bilden för att öppna den i full storlek. Norsk Klikk på bildet for å åpne bildet i full størrelse English Suomeksi Lycka till!

Möjligheter som ämneslärare i tidigare åldrar | vilarare. Synligt lärande och eget skapade uppgifter – hur hinner vi med? | vilarare. Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen | Fröken Eva´s skola. Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina val, sitt lärande et.c, och vill därför arbeta med det i skolan. Men det är faktiskt inte så lätt och går inte av sig själv har jag märkt. Därför har jag konstruerat ett utvärderingskit till hjälp för eleverna med inspiration från: Det är tänkt att eleverna plockar 1-2 lappar från burken/lådan och skriver ner sina ”svar” eller tankar på antingen lösa blad och lämnar fram till läraren, eller i sin skoldagbok där de kan skriva så att föräldrar och läraren kan kommentera. Tycker det känns som ett bra/kul sätt att inspirera och lära eleverna vad en utvärdering är och hur det går till.

Ni får gärna kopiera min idé om ni vill eller maila om ni vill veta mer. Utvärdera din dag.