background preloader

I klassrummet

Facebook Twitter

Studiedagen del 2. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Markus Anhages fyrablocksmodell The Big Five.

Om Visible Thinking. Vad är Visible Thinking?

Om Visible Thinking

Visible Thinking är ett flexibelt och metodiskt arbetssätt där ämnesstudier integreras med utvecklingen av elevernas tänkande. Arbetssättet är baserat på forskning. De här målen är centrala i Visible Thinking: Djupare förståelse av det som studeras Större motivation för att lära Utveckling av elevens tänkande och förmåga att lära Utveckling av elevens attityd till tänkande och lärande och en större medvetenhet om möjligheter att tänka och lära En förändring i klassrummet till en gemenskap av entusiastiska och engagerade tänkande och elever Visible Thinking vill skapa en kultur där: Tänkandet har ett högt värde Det finns många möjligheter att tänka Tänkandet sker regelbundet Det finns tid och plats för tänkandet Man blir medveten om tillfälligheterna att tänka Väsentliga begrepp i Visible Thinking Tankeidealen är grundtankar som fångar naturliga mål, strävanden eller intressen, som i regel driver vårt tänkande.

Möte i arbetslaget Forskningen. Exitticket: Creating Individualized Instruction for Students. When it comes to crafting individualized instruction for your students, ExitTicket tops the class.

Exitticket: Creating Individualized Instruction for Students

Tested against other apps in its category, this app emerged as the fullest-featured piece of exit ticket software I’ve seen. Although indispensable for offering individualized instruction, it also offers the additional advantages of being aligned with national Common Core and Science Standards initiatives. Får jag sämre omdöme på den här om jag får hjälp? Att få besöka lärarkollegor är mycket lärorikt.

Får jag sämre omdöme på den här om jag får hjälp?

En sak jag har lärt mig efter ett sådant besök hos Hanna Claesson är att dela ett lektionsplaneringsdokumnet med eleverna. Jag ser det som en extra anpassning för eleverna. Fördelarna med att dela lektionsplaneringarna med eleverna är så klart många. Jag sorterar mitt i veckor, med det nyaste överst. Eftersom jag lägger in planeringen före lektionen kan eleverna gå in och läsa innan lektionen vad vi ska arbeta med. Klassrumsstrategier.

Det finns exempel på klassrumsstrategier som andra gjort tidigare, men jag tycker att det behövs en motsvarande med lite mer färg.

Klassrumsstrategier

Därför har jag gjort två olika layouter varav den ena i några olika färgkombinationer. Om du gillar dem får du använda dem fritt och sprida dem till kollegor. Möjligheter som ämneslärare i tidigare åldrar. Synligt lärande och eget skapade uppgifter – hur hinner vi med? Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen. Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra.

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina val, sitt lärande et.c, och vill därför arbeta med det i skolan. Men det är faktiskt inte så lätt och går inte av sig själv har jag märkt. Därför har jag konstruerat ett utvärderingskit till hjälp för eleverna med inspiration från: Det är tänkt att eleverna plockar 1-2 lappar från burken/lådan och skriver ner sina ”svar” eller tankar på antingen lösa blad och lämnar fram till läraren, eller i sin skoldagbok där de kan skriva så att föräldrar och läraren kan kommentera. Tycker det känns som ett bra/kul sätt att inspirera och lära eleverna vad en utvärdering är och hur det går till. Du kan ladda ner pdf-filerna här nere: Utvärdera din dag Utvärderingslappar Hej svejs!