background preloader

Frågebatteri

Facebook Twitter

2015-03-09 18.23.56.png. 5 Powerful Questions Teachers Can Ask Students. My first year teaching a literacy coach came to observe my classroom.

5 Powerful Questions Teachers Can Ask Students

After the students left, she commented on how I asked the whole class a question, would wait just a few seconds, and then answer it myself. "It's cute," she added. Um, I don't think she thought it was so cute. BFL frågebatteri. Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor.

Feta öppna frågor

De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, fundera, samtala och diskutera. En lärare som ställer feta öppna frågor möjliggör för eleverna att delta i lektionerna. Tanken får utvecklas i gemenskap med frågan. Jag kommer publicera feta frågor kopplade till Lgr 11. Frågebatteri.