background preloader

Jogi csoport

Facebook Twitter

Choose a License. Creative Commons Hungary » Creative Commons bemutatása képregényben. A Creative Commons rugalmas védelmet és szabadságot ajánl a szerzőknek és művészeknek.

Creative Commons Hungary » Creative Commons bemutatása képregényben

A tradícionális “Minden jog fenntartva.” szerzői jogot felhasználva hozta létre a rugalmas és korszerű “Néhány jog fenntartva” védelmet. A Creative Commons nonprofit szervezet, minden általuk készített eszköz ingyenes. A Creative Commons-licencet kidolgozó non-profit szervezet egyre több támogatóra tesz szert, és a különböző fájlcserélgető technológiák segítségével új korszakot nyithat a szerzői joggal védett anyagok terjesztésében. A legfrissebb felmérések szerint a licenc megjelenése óta eddig mintegy 10 millió alkotás vált szabadon másolhatóvá és terjeszthetővé, köztük az Outfoxed című film, a Beastie Boys egyes számai, vagy az O’Reilly kiadó által megjelentetett könyvek.

A másolást szabaddá tévő licenc elterjedésében nagy szerepet játszhatnak a fájlcserélő technológiák, amelyek segítségével könnyen megvalósítható a világhálón történő csereberélés. Harmadik lehetőség a “Nem módosítható munka”. About The Licenses. Our public copyright licenses incorporate a unique and innovative “three-layer” design.

About The Licenses

Each license begins as a traditional legal tool, in the kind of language and text formats that most lawyers know and love. We call this the Legal Code layer of each license. But since most creators, educators, and scientists are not in fact lawyers, we also make the licenses available in a format that normal people can read — the Commons Deed (also known as the “human readable” version of the license).

The Commons Deed is a handy reference for licensors and licensees, summarizing and expressing some of the most important terms and conditions. Think of the Commons Deed as a user-friendly interface to the Legal Code beneath, although the Deed itself is not a license, and its contents are not part of the Legal Code itself. Searching for open content is an important function enabled by our approach. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Hungary — CC BY-NC-SA 2.5. Környezeti Management és Jog Egyesület.

Az EMLA Egyesület egy a környezetvédelmi jog és a környezeti management kérdéseivel foglalkozó non-profit társadalmi szervezet, amely munkáját országos, európai és nemzetközi szinten végzi.

Környezeti Management és Jog Egyesület

Egyesületünk fő tevékenységei közé tartozik a közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadás és jogi képviselet, a környezetjogi kutatás, szakértés és oktatás, valamint környezeti management projektek lebonyolítása. Az EMLA alapító tagja a Justice and Environment-nek és tagja a European Environmental Bureau-nak. Az Egyesület által létrehozott EMLA Alapítvány a környezeti oktatásban tevékenykedik. Az Aarhusi Egyezmény ismertsége A Justice and Environment (J&E) hálózat 2013-ban egy vizsgálat keretében arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen mértékben ismerik az érintettek az Aarhusi Egyezményt és az EU környezetvédelmi jogát. A településrendezési döntések hosszú távon meghatározzák egy település fejlődését, jövőjét. Köszöntő. Vidékfejlesztési Minisztérium - 4/2010. (VII. 5.) VM rendelet.

Az " " című írásunk, a jogszabály közérthető összefoglalója itt olvasható . {*style:<b><b><b> </b></b></b>*} A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. . „1. § (1) E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni, amelynek során a kistermelő (2) A kistermelő az e rendelet szerint forgalomba hozni kívánt élelmiszerének előállítása során előállítási részfolyamatot más élelmiszer-vállalkozással - beleértve az 1. melléklet B. részében meghatározott szolgáltatást végző kistermelőt is - elvégeztethet, a nyomon követhetőség biztosításával. . (3) A rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszerek magánháztartásban és saját fogyasztásra történő termelése és előállítása során.” (1) Az R. 2. . „11. a kistermelő gazdaságának helye, illetve - a 3. § (3) bekezdésének rendelkezését figyelembe véve - a termék-előállítás helye szerinti megyében lévő, valamint budapesti;

Téli Egyetem. Az Alkotmány védelme - A mint Alkotmány. Az alkotmány és a benne lefektetett alapelvek védelme elengedhetetlen minden demokratikus ország, így Magyarország számára is.

Az Alkotmány védelme - A mint Alkotmány

Olyan intézményekre és garanciákra van szükség, amely egy biztos, stabil vázat ad az alkotmány számára. Magyarországon az alkotmány létrehozása és módosítása az Országgyűlés feladata, mivel a magyar parlament 2/3-os többség esetén rendelkezik az alkotmányozás jogával. Az országgyűlés mellett alkotmányozási jogosítvánnyal bíró intézmény az Alkotmánybíróság, amely aktív szerepével, alkotmányértelmezései révén nemcsak a törvényhozási kontroll, de az alkotmányozás önálló szereplőjének tekinthető.

Az alkotmányos rendszer kialakulásában fontos szerepet játszott a rendszerváltás. Az 1989-es, jelenleg érvényben lévő alkotmány a nemzeti kerekasztal tárgyalások eredményeként jött létre. A politikai szereplők – a 2/3-os törvényeken kívül – olyan további biztosítékokat kerestek, amely független az aktuális hatalomtól. Az élő Tiszáért - Tisza Biodiverzitás Program. Az élő Tiszáért - Tisza Biodiverzitás Program.