background preloader

Feed back

Facebook Twitter

2015-02-24 20.39.12.png. Lärmodul - Återkoppling och BFL. Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid. En av många utmaningar lärare står inför är bedömning av elevers lärande och återkopplingen till eleverna om deras lärande. En individuell återkoppling till varje elev är tidskrävande.

Det kan också vara mycket svårt att få elever att faktiskt använda sig av den återkoppling de får på ett konstruktivt sätt. Ett sätt att möta dessa utmaningar är att involvera eleverna själva i bedömningsprocesserna. I boken Att bedöma och sätta betyg: Tio utmaningar i lärarens vardag varvas forskningsresultat med beskrivningar av lärares erfarenheter av olika bedömningsprocesser. Författarna vill belysa centrala begrepp och dilemman i arbetet med bedömning och presentera förslag på lösningar till effektivare och mer elevaktiva bedömningsprocesser. Anna Grettve, journalist, och Marie Israelsson, lärare, är två av författarna som tidigare bl.a. medverkat i Skolverkets arbete med att ta fram de nya läroplanerna för skolan, Lgr-11 och Lgy-11.

Återkoppling – en väsentlig del av undervisningen Se också: Effektiv bedömning – min checklista! Sitter du som jag och rättar och bedömer elevarbeten inför nästa vecka? Det är märkligt att det är ett arbete som jag och många med mig drar sig för. När man väl sitter där och läser, tittar eller lyssnar är det ju oftast jätteinspirerande och man blir både stolt, överraskad och får hjälp med vidare planering.

Så vad är det som gör att man drar sig och gruvar sig innan man väl sitter där? Det är inte bara latmasken i mig som försöker vinna. Jag tror att det är för att det är ett jobb som är potentiellt gränslöst. Minst en timme per elevarbete skulle jag kunna komma upp i och ärligt talat tror jag att jag gjorde det förr. Jag vill verkligen poängtera att jag inte är färdig med mitt eget arbete att utveckla min bedömningskompetens. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. En matris kan se ut så här: Matrisen är inte nödvändig men ibland är det bra för att få struktur och tydlighet för sig själv om inte annat! Kopplingen till kunskapskraven då tänker du kanske? Kaizena · Give Great Feedback. Nyanserad och framåtriktad respons från lärare till elev | Pedagog Skåne Nord... Respons, eller feedback, är ett centralt begrepp inom bedömning för lärande. Den här texten handlar om respons från lärare till elev.

Den tredje av fem strategier för bedömning för lärande* handlar om att arbeta med nyanserad och framåtriktad respons. Respons kan vara ett kraftfullt verktyg för att förbättra elevers prestationer. För att respons ska fungera formativt behöver den svara på tre frågor: Vart är jag på väg? Var befinner jag mig nu? Den formativa responsen ger alltså eleven information om dess prestationer. Faktorer som identifierats som viktiga vid effektiv respons är nivå eller riktning, timing och form. Responsens riktning Respons kan ges på olika nivåer: uppgiftsnivå, processnivå, självregleringsnivå och individnivå. Respons på uppgiftsnivå Respons på uppgiftsnivå handlar om vad som är rätt eller fel i en uppgift.

Vägledande frågor vid utformningen av respons på uppgiftsnivå: Vad är det som är rätt och/eller fel? Respons på processnivå Vad är bra/mindre bra och varför? Nyanserad och framåtriktad respons från lärare till elev | Pedagog Skåne Nord... Terrific Mini Guide to Help Stude... December 26, 2014 Questioning is the key to critical thinking and through questions students get to explore the deep layers of meanings that would otherwise go unnoticed. Of course not all questions have this analytical ability. For instance, closed questions tend to limit the thinking choices available for students. The same with questions that promote factual recalling. Questions that emphasize the mechanical on the analytical are out of the list.

In today's post, I am sharing with you this mini guide created by Foundation of Critical Thinking which you can use with your students to help them better comprehend and apply critical thinking in their learning. I learned about this great resource from a post shared by Education to Save The World. Image credit: Foundation of Critical Thinking. Assessment 3.0: 4 Simple Words that Will Revolutionize Learning. Four simple words that revolutionize learning As a loyal reader of Brilliant or Insane, you get a sneak peek at arguably the most important visual (pictured above) in my upcoming TED Talk. This is SE2R Feedback–the essence of Assessment 3.0. If you’ve been here before, or if you’re a member of the Teachers Throwing Out Grades Facebook group, of if you’ve visited the Assessment 3.0 Facebook page, you likely already understand SE2R feedback.

The graphic above is just one example of how SE2R works. The key to the success of Assessment 3.0, a system that eliminates all traditional grades, is the simplicity of SE2R feedback. 4 simple words that eliminate traditional grades 1-Summarize It’s important to tell students what you’ve observed. 2-Explain Engage students in a conversation about what they’ve learned, based on specific lessons, instructions or guidelines that have been presented in class. 3-Redirect 4-Resubmit Ongoing conversation and mastery learning Join the movement About The Author.