background preloader

Sekvensbilder

Facebook Twitter

Språkutveckling med sekvensbilder. Varför sekvensbilder? (Inlägget finns också på Lärarnas Riksförbund då jag bloggar som #ämnesspanare för LR) Ett omtyckt inslag för att träna den narrativa förmågan i elevernas språkutveckling är att använda sig av sekvensbilder. Det är bilder eller foton som eleverna ska lägga i den ordning som de tycker att det blir en röd tråd i berättandet. Genom samtal och interaktion med lärare eller en kompis kan eleverna träna logiskt tänkande och lägga bilderna i kronologisk ordning.

Genom bilderna som utgångspunkt har eleverna möjlighet att träna på att utrycka sitt berättande både muntligt och skriftligt. Det finns säkert en mängd olika sätt som man kan använda sekvensbilder. Eleverna använder översättningsverktyg. Bilderna fotograferas i appen Imovie. Eleverna skriver manus till bilderna. Hur kan jag använda sekvensbilder? Sekvensbilder, eller foton kan användas på olika sätt: Med sekvensbilder kan eleverna: Tips! Använd appen Imovie för att skapa berättelser i filmformat. Lycka till! Relaterat. I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder.

Sekvensbilder används flitigt i elevernas språkutveckling. Det jag gillar med sekvensbilder är att alla elever kan jobba med bilderna utifrån sin nivå. Sekvensbilderna kan även användas i modersmålsundervisningen, kartläggning och undervisning i moderna språk. Sekvensbilder tränar elevernas logiska tänkande, att uttrycka sig muntligt och skriftligt och dessutom tränas grammatik och ordförråd. Här kommer ett exempel på arbetsgång hur vi har arbetat med lässtrategin spågumman med sekvensbilder i en grupp med elever som har varierad skolbakgrund. Eleverna är inskrivna i årskurs 1-3 och har varit i svenska skolan från en vecka till ca åtta veckor. Enligt kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre i LGR 11 ska eleven läsa bekanta och elevnära texter genom att använda lässtrategier på ett huvudsak fungerande sätt.

Vi tränar på att förutspå med sekvensbilder som stöd. Vi kommer tillsammans fram till vad det ska stå till varje bild. Sedan jobbar eleverna enskilt genom att: I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder.