background preloader

Digioppiminen

Facebook Twitter

Joomag - FREE Interactive Service for Digital Magazine publishing and hosting. OnEdu – OnEdu on kouluille suunnattu kokonaisvaltainen oppimis- ja viestintäratkaisu, joka toimii kaikilla päätelaitteilla. MSc Professional and Higher Education. The e-PGCert/PGDip/MSc Professional Education helps you to further develop as a professional teacher in post-compulsory education, such as practice-based education or higher education. Through this programme we aim to nurture and facilitate your development as a teacher whatever your professional work context and enable you to make a significant positive impact on the development of your own learners. This is an applied programme, founded upon theories of inclusive learning and reflective practice, relevant and of interest to practitioners across all subject/practice areas.

We recognise the importance of work experience and the integration of learning and work. Therefore, much of the learning involves the immediate application of new concepts and approaches in your own work as an educator. You will be asked to reflect on the experience of doing this and to share your experiences with other students and the academic staff. Check out the programme details or apply now. Further information: Sosiaalinen media opetuksessa 2.12.15. Digitaalisen oppimisen webinaarisarja | Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa. Suomen eOppimiskeskus ry käynnisti keväällä 2015 digitaalisen oppimisen webinaarisarjan, jossa yhdistyksen jäsenorganisaatiot esittelevät tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan. Webinaarisarjan myötä kannustamme jäseniämme verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan.

Webinaarit järjestetään aina torstaisin, kukin webinaari kestää 30 minuuttia. Webinaarit ovat avoimia kaikille, kutsumme kuulolle myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Webinaarialustana toimii Adobe Connect. Webinaarit järjestetään Tutustumme vuoroviikoin digitaalisen oppimisen näkökulmiin opetuksen ja työelämän kannalta. 21.5.2015 klo 14.30Huom! Niina.kesamaa@eoppimiskeskus.fi Tykkää tästä: Tykkää Lataa... 26.11.2015 klo 14: Oppiminen Online In "Digitaalisen oppimisen webinaarisarja" Digitaalisen oppimisen webinaarisarja. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Opiskelijan ja opettajan henkilökohtaiset oppimisympäristöt.

Digioo | Täällä opiskelevat YM15 opettajaopiskelijat. TEKOA – Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa. KOULUTUSMATERIAALIT | Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa. Avoin sisältö ja Creative Commons | Tarkkaamo. SeOppi-lehden syysnumero on ilmestynyt. Syksyn kaksikielinen SeOppi-lehti on ilmestynyt. Lehden digitaalinen näköisversio on jaossa pdf-versiona sekä SlideSharessa. Lehdessä on artikkeleita mm. seuraavista aiheista • Teaching the Cloud• Maailma on oppikirja - toiminnallista oppimista Rantakylässä• Koodaus tulee kouluun - 10 myyttiä ja väärinymmärrystä• Voima piilee verkostoissa ja vuoropuhelussa• Lapin ammattikorkeakoulussa kasvatetaan metsää virtuaalitodellisuudessa• Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden monenlaiset kokemukset verkko-oppimisesta• XEdu - vauhtia koulutusinnovaatioihin• Building phenomenon-based learning with Valamis• Raspberry Pi - tietokone moneen käyttöön LisätietojaSeOppi-lehtiIlmestyneet lehdet.

Oppiminen Online. Edubox. What you can do with groups. Movenote. Oulun yliopisto kutsuu mukaan oppimisen digiloikkaan | Oulun yliopisto. Oulun yliopisto kutsuu kumppaneita opiskelun ja opetuksen digitaalisten palveluiden tutkimus- ja osaamiskeskittymään ja oppimisanalytiikan kansallisen palvelun kehitystyöhön. Opiskelijan, opettajan ja tutkijan käyttöön kehitetään ja kootaan parhaita IT-palveluita, uudistuvia pedagogisia ratkaisuja ja oppimisanalytiikkaa. Oulun yliopisto muodostaa konsortion, jossa yhdistyvät pedagogisten ratkaisujen ja IT-palveluiden käyttö ja kehitys, henkilökohtaisen analytiikkatiedon kattava kokoaminen ja tutkimus ihmistieteiden sekä tietotekniikan aloilta.

Tämän tutkimus- ja osaamiskeskittymän avulla halutaan julkinen kumppanuus tehdä houkuttelevaksi yksityisille toimijoille ja kaikille uusien ratkaisujen kokeilemisesta kiinnostuneille. Konsortion tarkoitus on myös varmistaa yksityisyyteen ja eettisyyteen liittyvien periaatteiden toteutuminen. ”Eri tietolähteistä koottua dataa voidaan hyödyntää myös korkeakoulujen toiminnan tehostamisessa ja samalla jakaa hyviä käytäntöjä. Suomesta maailmalle. Socrative. SimpleMind for iPad and iPhone | simplemind. Blackboard Inc. Learning is perhaps our most human trait. Learning is acquiring knowledge through experience. Understanding the world around us through context and communication. It starts in the womb and ends with our last breath. As human beings, we are first and foremost, learners. But the world can be a harsh teacher — natural learning is chaotic, random at best; the knowledge we acquire, only a coincidence of time and space.

So we arranged learning, we stored knowledge; we classified it and made it available to everyone.But the needs of the many were not the needs of the individual. We lacked the ability to make learning personal. Now technology has given us the opportunity to reimagine education. To make it personal. That is why we created Blackboard…Inspire the world to learn. Learn. Opintopolku. Screencast-O-Matic. Päivi Timonen ja Pasi Toivanen (toim.) 2015. Opetusteknologiaopas2015 by Päivi Timonen. Interactive - Moodlerooms. Opiskelijan ja opettajan henkilökohtaiset oppimisympäristöt. Digioo | Täällä opiskelevat YM15 opettajaopiskelijat. TEKOA – Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa. KOULUTUSMATERIAALIT | Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa. Discover a Better Moodle Experience Moodlerooms are providing webinars for the Moodlerooms and wider Moodle community.

Designed for heads of teaching & learning, educators, course designers, system administrators, and eLearning managers engaged in managing the provision of technology enhanced learning we want to share our knowledge and make as accessible as possible to you. In this latest series of webinars we will be looking at topics to include: The New Collaborate with Ultra Experience - A fully redesigned, high definition, browser based web conferencing solution that makes distance teaching and learning simple. X-Ray Learning Analytics - Look into past behaviours and performances at the course, cross-course and institutional levels, as well as statistic based prediction on future behaviours. The programme is presented by Blackboard & Moodlerooms as well as customers sharing their success stories, best practices and innovative uses of Moodlerooms. Moodlerooms Knowledge Base. Report View Types Conduit reports, as well as the Conduit table views, come in two different views: basic and standard (AJAX).

By default, Conduit uses the standard view to provide the quickest response and most features. However, if the standard view is causing problems, a user can always switch to the basic view and the problem should be alleviated. Standard (AJAX) View The standard view of a report or table renders the data using AJAX. Basic HTML View The basic HTML view displays all data in an HTML table for processing.

Changing Views To change your report view, click on the Basic HTML or Standard links at the bottom of the reports as in the image below: Logs Conduit produces a log report that displays the processing details of every action requested of Conduit and any errors that occur. CourseEnrollGroupGroup membersRole assignUser The initial view of the Logs report is the transaction overview page, where each transaction lists the transaction details below for each log record: Grades.

Claned. Educational Technologies for Supporting Self-Regulated Learning in Online Learning Environments. Welcome to Screencast-O-Matic. TPACK.ORG. Timeanddate.com. Digitaalisen oppimisen webinaarisarja | Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa. Etusivu | EduCloud Alliance. Tarkkaamo | Verkkoläsnäolon lähteillä.

Edellisessä merkinnässäni kerroin tiimipohjaisesta verkkokurssien suunnittelumenetelmästä nimeltä Carpe Diem. Käyn vielä lyhyesti läpi toisen suunnittelupäivän sisältöä ja kokemuksia. Ensimmäisen päivän työskentelyn jälkeen olimme rakentaneet verkkokurssien kuvakäsikirjoitukset fläppipapereiden ja tarralappujen avulla, ja meille alkoi piirtyä käsitys kurssien oppimistavoitteista, opettettavista asioista, etenemisjärjestyksestä, harjoitustehtävistä ja arviointtavoista.

Toinen päivä alkoi kurssiaktiviteettien suunnittelulla. Lue kokonaan ”Carpe Diem -suunnittelun 2. päivä” Tänään pääsin kokeilemaan verkkokurssien suunnitteluun tarkoitettua Carpe Diem -menetelmää. Lue kokonaan ”Verkkokurssin suunnittelua Carpe Diem -menetelmällä” Viime torstaina pidimme erikoisammattitutkinnon arviointikeskustelun työpaikkaohjaajani Juhanan kanssa. Distanssi-hankkeessa toteutamme keväällä 2016 avoimen verkkokurssin, ja olen mukana suunnittelemassa ja rakentamassa kurssitoteutusta. Suosittelen lämpimästi! Digileirit 2015-2016 ohjelma - Google Docs. Opetusteknologiaopas ja verkkopedagogiikkaa 2015 - Verkossa. Humakin Opetusteknologiaopas on julkaistu. Teoksen tekstit on kirjoitettu pääosin kevään 2014 aikana. Opetusteknologiaopas2015 Humakin verkkosivuilla oleva Opetusteknologiaoppaan esittely: "Taululle kirjoittaminen on ajanhaaskausta" – luennoista luopuminen moninkertaisti läpäisijöiden määrän. Itä-Suomen yliopistolla sovelletun fysiikan laitoksella on saatu hyviä tuloksia erilaisten oppimistilojen luomisesta ja uudenlaisten oppimismetodien tuomisesta opetukseen.

Opiskelua on viety oppijakeskeisempään suuntaan ja esimerkiksi perinteisestä luennoinnista on luovuttu. Näin opettajalla on opiskelutilanteessa aiempaa enemmän aikaa perehtyä opiskelijoita askarruttaviin ongelmiin. – Sellaista opiskelua, jossa opettaja kirjoittaa taululle ja opiskelijat kopioivat sen, ei enää ole. Se on erittäin syvää ajanhaaskausta, lataa uudenlaisia oppimismetodeja jo usean vuoden ajan hyödyntänyt yliopiston lehtori Markku Saarelainen.

Hän arvioi, että luennoilla opitut asiat ovat unohtuneet opiskelijoilta jo vuodessa. Tällaista opiskelua Saarelainen ei pidä oppimisen kannalta hyödyllisenä. Opiskeltavaa materiaalia on siirretty paljon verkkoon. "Oppiminen on väistämätöntä" Yksi syy, miksi Saarelainen ryhtyi aikoinaan kehittelemään uudenlaisia opiskelutapoja, olivat kurssien huonot läpäisyprosentit. TPACK.ORG. Yhteisöllistä tiedonrakentelua, eikä vain pidempiä johtoja! Kun runsas sata vuotta sitten ennustettiin tulevaisuutta, yksi visioista oli kone, johon kaadettujen kirjojen tieto siirtyisi johtoja pitkin oppilaiden aivoihin. Opettajan roolina olisi enää valikoida, mitä tietoa oppijoiden päihin kaadettaisiin - lopusta huolehtisi tietokone. Kuvassa oppilaat istuvat samassa huoneessa opettajan ja koneen kanssa, mutta visiota on helppo laajentaa siihen, että kukin oppilas osallistuisi "opetukseen" esimerkiksi omasta kodistaan käsin.

Siihenhän tarvittaisiin vain pidemmät johdot. Seuraavana kehitysvaiheena olisi johdoista luopuminen eli langattomaan tiedonsiirtoon siirtyminen. Näyttääkö ja kuulostaako tutulta? Niin, voi vain ihmetellä, miten tarkkanäköisesti taiteilija onnistui näkemään tulevaan. Kuvassa on "opetuskoneen" lisäksi toinen pelottavan oikeaan osunut ennustus: oppijat istuvat pöytien ääressä keskittyen ottamaan vastaan tietoa, jota opettaja heille valitsee.

Jos oppijat ovat pääosan ajasta tuppisuina, menetetään mahdollisuus kaikkeen tähän.