background preloader

Digioppiminen

Facebook Twitter

Joomag - FREE Interactive Service for Digital Magazine publishing and hosting. OnEdu – OnEdu on kouluille suunnattu kokonaisvaltainen oppimis- ja viestintäratkaisu, joka toimii kaikilla päätelaitteilla. MSc Professional and Higher Education. Sosiaalinen media opetuksessa 2.12.15. Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa. Suomen eOppimiskeskus ry käynnisti keväällä 2015 digitaalisen oppimisen webinaarisarjan, jossa yhdistyksen jäsenorganisaatiot esittelevät tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan.

Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa

Webinaarisarjan myötä kannustamme jäseniämme verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan. Webinaarit järjestetään aina torstaisin, kukin webinaari kestää 30 minuuttia. Webinaarit ovat avoimia kaikille, kutsumme kuulolle myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Webinaarialustana toimii Adobe Connect. Digitaalisen oppimisen webinaarisarja. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Opiskelijan ja opettajan henkilökohtaiset oppimisympäristöt. Täällä opiskelevat YM15 opettajaopiskelijat. TEKOA – Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa. Avoin sisältö ja Creative Commons. SeOppi-lehden syysnumero on ilmestynyt. Syksyn kaksikielinen SeOppi-lehti on ilmestynyt.

SeOppi-lehden syysnumero on ilmestynyt

Lehden digitaalinen näköisversio on jaossa pdf-versiona sekä SlideSharessa. Lehdessä on artikkeleita mm. seuraavista aiheista. Oppiminen Online. Edubox. What you can do with groups. Movenote. Oulun yliopisto kutsuu mukaan oppimisen digiloikkaan. Oulun yliopisto kutsuu kumppaneita opiskelun ja opetuksen digitaalisten palveluiden tutkimus- ja osaamiskeskittymään ja oppimisanalytiikan kansallisen palvelun kehitystyöhön.

Oulun yliopisto kutsuu mukaan oppimisen digiloikkaan

Opiskelijan, opettajan ja tutkijan käyttöön kehitetään ja kootaan parhaita IT-palveluita, uudistuvia pedagogisia ratkaisuja ja oppimisanalytiikkaa. Oulun yliopisto muodostaa konsortion, jossa yhdistyvät pedagogisten ratkaisujen ja IT-palveluiden käyttö ja kehitys, henkilökohtaisen analytiikkatiedon kattava kokoaminen ja tutkimus ihmistieteiden sekä tietotekniikan aloilta. Tämän tutkimus- ja osaamiskeskittymän avulla halutaan julkinen kumppanuus tehdä houkuttelevaksi yksityisille toimijoille ja kaikille uusien ratkaisujen kokeilemisesta kiinnostuneille. Konsortion tarkoitus on myös varmistaa yksityisyyteen ja eettisyyteen liittyvien periaatteiden toteutuminen. Socrative. SimpleMind for iPad and iPhone. Blackboard Inc. Learn. Opintopolku. Screencast-O-Matic. Päivi Timonen ja Pasi Toivanen (toim.) 2015. Opetusteknologiaopas2015 by Päivi Timonen.

Interactive - Moodlerooms. Opiskelijan ja opettajan henkilökohtaiset oppimisympäristöt. Täällä opiskelevat YM15 opettajaopiskelijat. TEKOA – Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa. Moodlerooms Knowledge Base. Claned. Educational Technologies for Supporting Self-Regulated Learning in Online Learning Environments. Welcome to Screencast-O-Matic. TPACK.ORG. Timeanddate.com. Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutustarjontaa. EduCloud Alliance. Verkkoläsnäolon lähteillä. Edellisessä merkinnässäni kerroin tiimipohjaisesta verkkokurssien suunnittelumenetelmästä nimeltä Carpe Diem.

Verkkoläsnäolon lähteillä

Käyn vielä lyhyesti läpi toisen suunnittelupäivän sisältöä ja kokemuksia. Ensimmäisen päivän työskentelyn jälkeen olimme rakentaneet verkkokurssien kuvakäsikirjoitukset fläppipapereiden ja tarralappujen avulla, ja meille alkoi piirtyä käsitys kurssien oppimistavoitteista, opettettavista asioista, etenemisjärjestyksestä, harjoitustehtävistä ja arviointtavoista. Digileirit 2015-2016 ohjelma - Google Docs. Opetusteknologiaopas ja verkkopedagogiikkaa 2015 - Verkossa. Humakin Opetusteknologiaopas on julkaistu.

Opetusteknologiaopas ja verkkopedagogiikkaa 2015 - Verkossa

Teoksen tekstit on kirjoitettu pääosin kevään 2014 aikana. Opetusteknologiaopas2015. "Taululle kirjoittaminen on ajanhaaskausta" – luennoista luopuminen moninkertaisti läpäisijöiden määrän. Itä-Suomen yliopistolla sovelletun fysiikan laitoksella on saatu hyviä tuloksia erilaisten oppimistilojen luomisesta ja uudenlaisten oppimismetodien tuomisesta opetukseen.

"Taululle kirjoittaminen on ajanhaaskausta" – luennoista luopuminen moninkertaisti läpäisijöiden määrän

Opiskelua on viety oppijakeskeisempään suuntaan ja esimerkiksi perinteisestä luennoinnista on luovuttu. Näin opettajalla on opiskelutilanteessa aiempaa enemmän aikaa perehtyä opiskelijoita askarruttaviin ongelmiin. – Sellaista opiskelua, jossa opettaja kirjoittaa taululle ja opiskelijat kopioivat sen, ei enää ole.

Se on erittäin syvää ajanhaaskausta, lataa uudenlaisia oppimismetodeja jo usean vuoden ajan hyödyntänyt yliopiston lehtori Markku Saarelainen. Hän arvioi, että luennoilla opitut asiat ovat unohtuneet opiskelijoilta jo vuodessa. TPACK.ORG. Yhteisöllistä tiedonrakentelua, eikä vain pidempiä johtoja! Kun runsas sata vuotta sitten ennustettiin tulevaisuutta, yksi visioista oli kone, johon kaadettujen kirjojen tieto siirtyisi johtoja pitkin oppilaiden aivoihin.

Yhteisöllistä tiedonrakentelua, eikä vain pidempiä johtoja!

Opettajan roolina olisi enää valikoida, mitä tietoa oppijoiden päihin kaadettaisiin - lopusta huolehtisi tietokone. Kuvassa oppilaat istuvat samassa huoneessa opettajan ja koneen kanssa, mutta visiota on helppo laajentaa siihen, että kukin oppilas osallistuisi "opetukseen" esimerkiksi omasta kodistaan käsin. Siihenhän tarvittaisiin vain pidemmät johdot. Seuraavana kehitysvaiheena olisi johdoista luopuminen eli langattomaan tiedonsiirtoon siirtyminen.