background preloader

Ulfolmats

Facebook Twitter

Ulf Olmats

Tränare, mentor på Skidlärargymnasiet

Intro Skidlärargymnasiet

Hållbar turism. App idéer. SATU 1. Ski Team Sweden Education Team. Resultat. Ansökan till examensnämden. Året som gått på Skidlärargymnasiet. Träning. Tejpning. Gubbvad. Värdegrundsarbete MSG. Snö och lavin.