background preloader

Olles skollänkar

Olles skollänkar
Related:  irvalgeirsdottirBlandat

Styrleden är bruten Huvudmannens styrning är bristfällig. I Skolinspektionens granskning har 5 av 10 inte någon styrning att tala om byggd på de nationella styrdokumenten. De klaraste bristerna är bland annat: Granskningens resultat visar att många huvudmän behöver tydliggöra sitt ansvarstagande för styrning av skolan med fokus på de nationella mål och riktlinjer som framgår av skollag, läroplaner och andra förordningar. Uppenbart är kunskapen om de nya styrdokumenten inte fullt ut förstådda och implementerade. Dessutom har huvudmän inte alltid koll på verkligheten uti skolorna. Huvudmännen behöver kontinuerligt se över sina datainsamlingsmetoder och tillförlitligheten i dessa. Här kommer klassiska kvalitetsstyrverktyg på sin plats igen. Det är bara att notera ett kommuner och enskilda fristående skolhuvudmän har ett tungt och krävande arbete framför sig om de ska sluta gapen i den svenska grundskolan. Källa:

Hur arbetar jag formativt med teknik och sociala medier? Detta inlägg skriver jag för dig som vill veta mer hur just jag undervisar formativt, men också för att synliggöra och metareflektera för mig själv. Jag har ett par förfrågningar från lärare som vill göra klassrumsbesök hos mig men som det är nu har jag så mycket med att genomföra nationella prov och planera för undervisning emellan att jag inte hinner med att öppna dörren helt men i alla fall på glänt så här i en blogg. Jag skriver också för att synliggöra för mig själv vad jag gör och vad behöver jag utveckla i min undervisning. Att skriva är naturligt för mig som språklärare i svenska och engelska och ger mig perspektiv och det synliggör väldigt mycket. Kanske kan du lära dig något av det precis som jag? Bakgrund och formativt förhållningssätt Jag undervisar på högstadiet i tre nior och har således både svenska och engelska i tre klasser. Jag tänkte berätta lite hur jag skapar planeringar och vad utgår jag från då jag planerar för vad vi ska arbeta med i klassrummet i svenskämnet.

Zach King Vine Zach King's Best Vines from 2014 2,439,652 views 1 week ago This is Zach King's personal favorite vines from 2014. Tell us which magical vine is your favorite! Zach's Vine Videos: Zach's Instagram Videos - You can also keep updated here on Zach's Facebook page. Thanks for watching! "vine videos" "best vine videos" "funny vine videos" "funniest vine videos" "best vine compilations" funny vine compilations" "funniest vine compilations" "top vine videos" "top vine compilations" "vine compilations" "vine video compilations" "funny videos" "funny vines" "funniest vines" "best vines" "top vines" "top vine video compilations" "epic vine compilations" "epic vine videos" "best vine compilation" "funniest vine compilation" "funny vine compilation" "Zach King" Show less

Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet för #pedaläslyft var jag lite intresserad av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a refererar till i Utmanande undervisning. Jag har också sett boken delas i sociala medier så med en dag till förfogande började jag läsa för att ta reda på vad som gör boken så populär. Dweck börjar med att förklara varför hon var intresserad av att ta reda på varför vissa människor klarar av misslyckas och vad som får den att fortsätta. Enligt forna experter kunde det bero antingen på fysiska olikheter eller att det är vår bakgrund och sociala arv som styr oss. Idag är de flesta experter överens om att det är en växelverkan mellan dessa och att vi behöver stimulans för att utveckla oss. I boken får vi svar på vad det innebär för lärande och vad vi som arbetar i skolan kan få ut av tankesättet. Statiskt och dynamiskt mindset – vad är skillnaden? Motsatsen till detta är ett dynamiskt mindset.

Matematikpapper Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning. En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se. Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Kontrollera att pdf:en inte skrivs ut med sidskalning. Rutade papperKollegieblocksrutigt papper Obs! PrickpapperPrickpapperPrickpapper 2 cmIsometriskt prickpapperIsometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber TriangelpapperTriangelpapper, småTriangelpapper, mellanTriangelpapper, stora HexagonpapperHexagonpapper, småHexagonpapper, mellanHexagonpapper, stora TalkortTalkort 0–10Talkort 1–30Talkort 10–1000 Nummerlappar 1–22 Talkort ”runt 100”, exempelvis 390, 399, 401, 410 Talblock 10Två tiorutorFyra tiorutorEn stor tioruta Positionskort

ASL – variation och aktivt lärande | Tangentdansen Att skriva sig till läsning – metod/arbetssätt för att stimulera den tidiga skriv- och läsundervisningen. Det visar sig alltmer i flertalet olika rapporter, forskningsresultat att det vi upptäckt/upptäcker som arbetar med det här arbetssättet stämmer även synat i ett vetenskapligt nålsöga. Senast ett inslag från svt där Professor Caroline Lidberg berättar om sin forskning kring ASL. Viktigt förstås, mycket viktigt. ASL arbetet är för mig och många fler ett mer omfattande arbete än just skriv- och läsinlärningen, även om det är det absolut centrala i arbetssättet. Hur vi pedagoger gör varierar förstås, som det gör i många andra av våra uppgifter, men helheten är sig lik och vi strävar alla efter de mål som är uppsatta i läroplanens centrala innehåll. M schemats olika uppgifter kopplade till det centrala innehållet (från boken: Att skriva sig till läsning – Bokstavsschema, Gleerups) Ibland kan tavlan bli lite för visuell (jag vet), men min kreativa sida far iväg i ett ostoppbart läge.

Recension av Classkick - Förbered, arbeta och ge feedback Användningsområden I appen Classkick skapar läraren en serie med uppdrag på olika digitala frågeblad. Uppdragen kan bestå av text, ritade figurer, bilder, ljudinspelning eller länkar. Appen låter läraren följa varje elev individuellt. Så här gör man: Skapa ett lärarkonto i Classkick.Skapa en ny uppgift. När eleverna är inne i Classkick kan läraren på sin egen surfplatta se vilket frågeblad eleverna arbetar med och vad de skriver. Jag tycker att appen har ett bra syfte och gillar att eleverna inte behöver skapa egna konton utan loggar enkelt in med den delade klasskoden. Jag upplever att det ibland blir svårt att få tillräcklig plats att både ha uppgiften och plats för eleven att svara. Funktioner Skapa uppdrag åt eleverna på olika frågebladSe varje elevs arbeta i realtidGe feedback under pågående arbeteEleverna kan arbeta i egen taktBe om hjälp inom appen utan att störa andraEleverna kan hjälpa/ge feedback till varandra Tänk utanför appen Undervisningens syfte Appen ingår i dessa listor:

Ny funktion i bilder med iOS8 | iPad i Östersund Jag fick ett tips av min syster som är förstelärare uppe i Kiruna om en ny funktion på iPaden som verkligen förenklar arbetet kring filmer. De upptäckte att om man har iMovie installerad på iPaden så kan man i kamerarullen/bilder snabbredigera filmer i iMovie. Det finns en förenklad version att använda. Jag gillar verkligen att arbeta med film och nu kan man direkt i kamerarullen redigera enkelt om man har iMovie installerad. Här ser ni på bilden de tre prickarna som leder vidare till iMovie. Där kommer du in i ett redigeringsläge där du kan lägga på musik, text putsa (klippa början eller slutet) lägga på färgeffekter. Tryck bara på en av symbolerna nere i listen för att lägga till eller ändra. Om man filmar något i verksamheten kan man snabbt lägga på en text som beskriver filmen och kanske datum så han man ett litet stöd senare i filmen. /Monica iMovie Nu hittade jag en ny funktion i iMovie där musik som jag förut öppnat i iMovie från andra appar finns. I "Appar - ljud" Paint music I "Appar"

Related: