background preloader

Olles skollänkar

Olles skollänkar
Related:  irvalgeirsdottirBlandat

Zach King Vine Zach King's Best Vines from 2014 2,439,652 views 1 week ago This is Zach King's personal favorite vines from 2014. Tell us which magical vine is your favorite! Zach's Vine Videos: Zach's Instagram Videos - You can also keep updated here on Zach's Facebook page. Thanks for watching! "vine videos" "best vine videos" "funny vine videos" "funniest vine videos" "best vine compilations" funny vine compilations" "funniest vine compilations" "top vine videos" "top vine compilations" "vine compilations" "vine video compilations" "funny videos" "funny vines" "funniest vines" "best vines" "top vines" "top vine video compilations" "epic vine compilations" "epic vine videos" "best vine compilation" "funniest vine compilation" "funny vine compilation" "Zach King" Show less

Egna lärarreflektioner kring statiskt och dynamiskt tankesätt efter läsningen av Dwecks Mindset Efter att jag läste ut Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet för #pedaläslyft var jag lite intresserad av att läsa vidare i Dwecks bok Mindset (Natur & Kultur 2015) som han bl a refererar till i Utmanande undervisning. Jag har också sett boken delas i sociala medier så med en dag till förfogande började jag läsa för att ta reda på vad som gör boken så populär. Dweck börjar med att förklara varför hon var intresserad av att ta reda på varför vissa människor klarar av misslyckas och vad som får den att fortsätta. Enligt forna experter kunde det bero antingen på fysiska olikheter eller att det är vår bakgrund och sociala arv som styr oss. Idag är de flesta experter överens om att det är en växelverkan mellan dessa och att vi behöver stimulans för att utveckla oss. I boken får vi svar på vad det innebär för lärande och vad vi som arbetar i skolan kan få ut av tankesättet. Statiskt och dynamiskt mindset – vad är skillnaden? Motsatsen till detta är ett dynamiskt mindset.

Vi börjar med teknik! | Annas Klassrum I fredags introducerade vi ett nytt arbetsområde och ett nytt ämne för mina ettor. Vi ska så smått få känna på teknikämnet i ett arbetsområde som kort och gott får heta: ”Vi börjar med teknik”. Vi lägger fokus på att förstå vad teknik är för något och att upptäcka tekniken vi har omkring oss. Vilka tekniska redskap finns nära oss? Första lektionen presenterades den pedagogsiska planeringen och vi satte in våra mål i vår målbok. Efter det fick eleverna i grupper en hög med bilder. När grupperna hade fått jobba en stund diskuterade vi i helklass var bilderna hade hamnat. Vi lyssnade på de olika gruppernas argument varför de skulle hamna i de olika grupperna, men kunde ändå inte komma överens. Tillsammans kunde vi enas om vad teknik är för nått. När vi hade enats om detta var det lätt att komma överens om var de sista bilderna skulle hamna. Ett lyckat första tekniktillfälle!

Ny funktion i bilder med iOS8 | iPad i Östersund Jag fick ett tips av min syster som är förstelärare uppe i Kiruna om en ny funktion på iPaden som verkligen förenklar arbetet kring filmer. De upptäckte att om man har iMovie installerad på iPaden så kan man i kamerarullen/bilder snabbredigera filmer i iMovie. Det finns en förenklad version att använda. Jag gillar verkligen att arbeta med film och nu kan man direkt i kamerarullen redigera enkelt om man har iMovie installerad. Här ser ni på bilden de tre prickarna som leder vidare till iMovie. Där kommer du in i ett redigeringsläge där du kan lägga på musik, text putsa (klippa början eller slutet) lägga på färgeffekter. Tryck bara på en av symbolerna nere i listen för att lägga till eller ändra. Om man filmar något i verksamheten kan man snabbt lägga på en text som beskriver filmen och kanske datum så han man ett litet stöd senare i filmen. /Monica iMovie Nu hittade jag en ny funktion i iMovie där musik som jag förut öppnat i iMovie från andra appar finns. I "Appar - ljud" Paint music I "Appar"

Skolbanken Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar. Du får vara med om du vill, det kostar ingenting att använda Skolbanken eller dess innehåll. Läs mer om Skolbanken » Om Skolbanken Skolbanken innehåller 10 000-tals exempel på planeringar, matriser och samtalsmallar. Materialet har tagits fram av pedagoger från hela landet, som använder det på riktigt med barn och elever i förskolor och skolor. Om du hittar planeringar, matriser eller samtalsmallar som du tycker är intressanta så kan du dela med dig till kollegor genom att Tipsa, Twittra och Gilla materialet. Vem har gjort materialet? Det är pedagoger i skolor och förskolor som använder Unikum som har gjort de pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar som finns i Skolbanken. Får jag använda material jag hittar i banken? Kostar det pengar att använda Skolbanken? Det kostar ingenting att använda Skolbanken eller innehållet i den. Hur bra är materialet?

Frozen Bubbles Bubbles are always a hit no matter your age. We love creating colorful Bubble Snakes, and blowing beautiful bubble art however bowing bubbles in winter has been on our list for a while. Last week our temps dipped below -30 F, brrrrrrrrr. Since schools were closed, we decided to do a little cold weather science experiment. We dug through the box of sidewalk chalk, water guns and summer paraphernalia to find our bubble wands. I have to say I was more excited that the kids. Ok so I was expecting to blow bubbles and feel like I was standing in a winter wonderland with frozen floating orbs all around me. My tips/tricks for getting bubbles to freeze is at the bottom of the post. We were excited to watch the bubbles freeze. Notice my 3 kids reflection in the bubble above. It was fascinating watching the frozen bubbles pop. This one seemed to slowly deflate and almost implode on itself. While this bubble broke into 2 pieces. I love the frozen pattern on top of this bubble. 1 1/2 cups of water

Responsverktyg | Mikael Bruér Både den som flippar sitt klassrum och de som inte gör det kan ibland vara i behov av att kunna få snabb respons på olika uppgifter, muntliga övningar, eller liknande. Precis som med alla typer av nättjänster finns det fler än vad som går att hålla reda på. Jag tar därför bara med de jag har någon typ av koll på. Tipsa mig gärna om fler. Padlet: Fungerar ungefär som en sorts digital anslagstavla. Du skapar en digital vägg där de som har fått länken kan klistra upp bilder och små kommentarer. Voto: Voto är ett omröstningssystem som i sin enklaste form är både snabb och enkel. Socrative: Nät jag började testa digitala responsverktyg var Socrative det första jag sprang på. Plickers: Plickers är ett responsverktyg för den som inte vill, kan, eller orkar ha eleverna till att plocka fram datorerna. Mentimeter: Mentimeter har en rad olika funktioner där alla handlar om att på något sätt mäta åsikter, uppfattningar eller göra jämförelser. Google Forms: Lite av den här samlingens tungviktare.

Seat-Based Sensory Strategies to Keep Students Seated and Focused - Special-ism My daughters have only been back in school a couple of days now and they are already counting down the weeks until Spring Break! It seems really far away right now and they are wondering how they can make it that long without a break from school. I remember that feeling – the January doldrums. This time of year can be the most difficult time for teachers to keep kids on task in school. Simple Seat-Based Sensory Strategies The following are seat-based strategies we can teach our kids that will help them to stay seated and focused without drawing attention to themselves. First, the teacher can provide verbal reminders and even list these strategies on the board or hang a poster of strategies on the wall to increase the likelihood of students remembering to use them. And second, students are more likely to engage in sensory strategies if they don’t feel singled out in any way and they know that everyone benefits from these. Desk Stretches Finger Pulls Velcro Pressure Push Chair Push-Ups

Related: