background preloader

Native American Council Offers Amnesty to 240 Million Undocumented Whites

Native American Council Offers Amnesty to 240 Million Undocumented Whites
The Native American National Council will offer amnesty to the estimated 240 million illegal white immigrants living in the United States. At a meeting on Friday in Taos, New Mexico, Native American leaders weighed a handful of proposals about the future of the United State’s large, illegal European population. After a long debate, NANC decided to extend a road to citizenship for those without criminal records or contagious diseases. “We will give Europeans the option to apply for Native Citizenship,” explained Chief Sauti of the Nez Perce tribe. “Any illegal European who has a criminal record of any sort, minus traffic and parking tickets, will be deported back to their native land. European colonization of North America began in the 16th and 17th centuries, when arrivals from France, Spain and England first established settlements on land that had been occupied by native peoples. “They all need to be deported back to Europe,” John Dakota from True Americans said. Related:  Historia

10 Bad Ideas That Were Super Popular During The Victorian Era 1. Victorian Gym Rats Spending all your time at the gym may seem like a more modern part of culture, but plenty of middle and upper-class men and women in the Victorian era spent much of their time developing the "Grecian ideal" of the body. 2. Arsenic was all over the place in the Victorian era. 3. Using electricity to help cure all kinds of ailments, including gout and muscle weakness. 4. The idea of a corset is pretty straight forward; reduce the size of the waist. 5. Ear piercing was already popular during Victorian times, but some women started also getting their nipples pierced. 6. The Prince of Whales got a tattoo on a whim while he was visiting Jerusalem in 1862, and that started a movment among the upper class to get inked. 7. Fasting girls were a kind of entertainment that did just what they sound like...or at least they claimed to. 8. Victorian women swooned at pretty much anything. 9. Hysteria was really a generic term for any and all emotions that a woman would experience.

Frågesport, allmänbildning och tävling - vetgirig.nu Den historiska bilden Beskrivning:Tänk dig att du får chansen att resa tillbaka i tiden...! I den här filmen får du som elev en spännande utmaning. Du skall välja en bild bland hundratalts kända bilder från andra världskriget och ta ett kliv in i den. Detta gör du genom att låta en kamrat fotografera dig på ett sätt som gör att du efter lite bildbehandling kan bli en del av den historiska bilden. Under lärarmaterial finns det en lärarhandedning till detta arbete. 2. 4. Tidigare kommentarer Visa:

Jenny på Wendes: Muntliga prov i historia Om jag skulle vara elev och få välja mellan muntligt och skriftligt prov skulle jag direkt välja det skriftliga. Varför? Jo, jag tycker om att föra fram mina tankar och idéer i skrift. Nu är det ju dock inte jag som är elev utan jag är lärare. När jag ställer frågan till mina elever är det många som väljer det muntliga provet. Vad är det då som är så intressant med detta? Finns det inga problem med muntliga prov? Hur gjorde då jag när jag genomförde det muntliga provet? När provet sedan startade hade jag en grupp i taget i ca 25 minuter. Vad tyckte då eleverna om det muntliga provet? Och vad tyckte då jag om proven? Historia 1b ITS/ITE13 - JF Johanna Stöckel 22/8 Introduktion av ämnet och kursen. Centralt innehåll, förväntningar mm. 27/8 "Vad är historia?" + begrepp. Genomgång om källkritik + övning. 29/8 Introduktion om forntiden. 3/9 Genomgång om neolitiska revolutionen och introduktion av fördjupningsuppgift. 5/9 VAB - börja läsa in er och sätta in er i hemuppgiften. 10/9 Arbeta med hemuppgiften. 17/9 arbeta med begrepp från Forntiden och vidare med hemuppgiften vecka 40 Avslutar föreläsning om grekerna och Antiken + diskussion om homosexualitet/prostitution/att vara myndig + start mini-fördjupningar. v 41 Mini-fördjupningar redovisas + genomgång Romarriket. v 42 Mer om Romarriket + romerska siffror + presentation av arbetsuppgift om historiebruk mm. Antiken avslutas före lovet. v 45 Onsdag tv-studiobesök fredag: intro genomgång Medeltiden v 46 medeltiden... För planering se Quiculum. onsd 10 decemberJag kommer att behöva vabba. Jag kommer att kolla att ni svarat på frågorna under torsdag eftermiddag. v 50-51 Upplysningen: genomgång och övningar

Frasbanken med metatext Om introduktioner Det finns många sätt att inleda en vetenskaplig text. De flesta författare av vetenskapliga texter tycks välja en av följande principer: Etablera kontexten, bakgrunden och/eller ämnets betydelse Påvisa ett problem, ett visste ämne eller en brist inom forskningsfältet Definiera ämnet eller nyckeltermer Konstatera syftet med texten Ge en överblick av innehåll och/eller strukturen av texten Inledningar av uppsatser/examensarbeten på mer avancerad nivå är vanligtvis mer komplexa och kräver även följande: ett sammandrag av centrala verk/artiklar och metoder eller av var vetenskapen står idag översikt över problemställningens forskningsfrågor eller hypoteser, studiens betydelse och begränsningar (eventuellt en motivering av det personliga intresset för ämnet/projektet) Fastställa ämnets betydelse En av de mest betydande diskussionerna för närvarande inom… är… Det blir allt svårare att ignorera … X är den vanligaste dödsorsaken i västvärldens industrialiserade länder.

Historisk empati: ett redskap för att skapa historiemedvetande - Mikael Bruér Ett av en historielärares främsta uppgifter är att skapa förståelse för dåtiden och därmed också varför vi är där vi är. Att skapa medvetande om historia är en av våra huvudsakliga uppgifter. I läroplanen för grundskolan uttrycks det i syftestexten och kan sägas vara en historieämnets portalparagraf. ”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden” Jag är helt övertygad om att alla historielärare återkommande får brottas med problemet att elever ser på historia utifrån vår tids värderingar och dömer historien utifrån vår egen moraluppfattning, ett sätt att förhålla sig till historia som är minst sagt problematiskt om man har som uppgift att utveckla historiemedvetande. Kontext och förståelse Metoden Ett förslag kring hur man kan arbeta är enligt följande:

10 Discoveries Of Lost Cultures That May Rewrite Our History It’s been said that history is written by the victors. But sometimes, history is rewritten (or at least given a few edits) by archaeologists, historians, and other researchers who unearth the secrets of lost cultures long after the victors have perished. Still, for all we’ve learned, many mysteries remain. 10Underground AniTurkey Although it was once the capital of the Kingdom of Armenia, the 5,000-year-old city of Ani now lies within the borders of Turkey. Its history had been a violent one, with the city-state having been conquered hundreds of times. Just after World War I, Turkish officials ordered the obliteration of Ani’s monuments, which were within Turkey’s borders by then. It appeared to be a sad coda to the history of the city and its culture until researchers uncovered the secrets of “underground Ani” and announced them at the 2014 Kars Symposium at Kafkas University in Turkey. 9SillaKorea Initially, Silla was one of three kingdoms in Korea. 7The Sican CulturePeru 1HongshanChina

Klimatets roll i historien | Popularhistoria.se Under perioder i Europas historia har klimatet varit både nyckfullt och besvärligt. Men också tvärtom, osedvanligt varmt och gynnsamt. Vad de klimatologiska svängningarna i långa loppet har inneburit för den europeiska befolkningens levnadsvillkor är svårt att få riktigt grepp om. Att vädret däremot under en kort tid, några dagar ibland, har påverkat enskilda händelser, står helt klart. Liksom förstås enskilda människor. När den senaste istiden var över, för omkring tio tusen år sedan, följde några tusen år av starkt skiftande klimat. Varmare på jägarstenåldern Så kom en lång period av varmt klimat, den atlantiska värmeperioden. Många växter, som numera håller sig borta från våra breddgrader eller är mycket ovanliga, trivdes här. Man vill gärna föreställa sig att människorna förde en behaglig tillvaro på den här tiden, och det är nog sant – till viss del. Fel att idyllisera I anslutning till havsstranden, vid en lagun, har de bott i några generationer. Sagans fimbulvinter Cykliskt förlopp

En historielektion med rollspel · Johan van der Levin En naturlig reaktion nu hos dig som läser är att detta låter tidsödande, komplext och allt för omfattande att genomföra. Poängen med detta rollspel är snarare motsatsen: Det ska vara enkelt, snabbt och genomförbart på 90 minuter. Det historiska förloppet som jag valt i detta fall är den amerikanska revolutionen och du utgår från året 1773. Klar fördel är om du lektionen innan eller kort i innan rollspelet presenterar den historiska bakgrunden om konflikten mellan Storbritannien och Frankrike. Givetvis kan det historiska förloppet lätt bytas ut till annan historisk händelse, t.ex. Upplägg Dela in klassen i tre olika grupper: Britter, fransmän och kolonisatörer. Ägna de sista 20-25 minuterna av din lektion till att låta eleverna möta varandra vid "förhandlingsbordet" och diskutera sina olika ståndpunkter och konkreta förslag. Resultat Denna övning har genomförts på både praktiska och teoretiska program genom åren och i regel fallit väl ut. Eleverna ”tvingas” sätta sig in i faktan

Related: