background preloader

8C reser i tid och rum

8C reser i tid och rum
Related:  emmahnbergBloggarikt

Johan Rockström 12 juli kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1 2015 är ett ödesår för vår planet men också året då hoppet om en förändring är större än någonsin. Världens alla korallrev och Amazonas regnskogar kommer att kollapsa, Grönland och delar av Antarktis kommer att smälta och höja havsnivån med upp till 14 meter. Johan Rockström ger i sitt Sommarprogram tydliga exempel på de katastrofala följderna som en global uppvärmning kommer att få. Men samtidigt finns det stora förhoppningar om att globala överenskommelser och gemensamma klimatmål kommer att sättas under 2015. Professor i Miljövetenskap, agronom, 49 år. Miljömäktigast i Sverige två år i rad enligt tidningen Miljöaktuellt. Producent: John Swartling A Visual Manifesto This EFL lesson plan is designed around a short film produced by Anna Whitcher and myself, and the themes of images and visual literacy. Students choose an image they like, describe it to another students, watch a short film with the sound off, write a voiceover for the film, and talk about images and visual literacy. Language level: Upper Intermediate (B2)- Advanced (C1) Learner type: Teens and adults Time: 90 minutes Activity: Describing an images, watching a short film and writing a voice over, and speaking about images Topic: Images and visual literacy Language: Vocabulary related to images Materials: Short film, narrative and discussion questions Downloadable materials: visual manifesto lesson instructions visual manifesto narrative visual manifesto discussion questions Support Film English Film English remains ad-free and takes many hours a month to research and write, and hundreds of dollars to sustain. Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 A Visual Manifesto from Whitcher and Donaghy on Vimeo.

Kemikalendern Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer. Samtliga knyter an till LGR 11. Filmerna är cirka 5 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. I kemikalendern ingår även ett undervisningsmaterial med fakta och laborationsinstruktioner per tema. Undervisningsmaterialet är utformat med utgångspunkt för lärare och deras elever på mellanstadiet och uppåt. Klicka här för att prenumerera på kalendern som kommer ut en gång i månaden under 2015. Vill du hellre ha hela kalendern samlad på en DVD kan du beställa den gratis här. Kemikalendern är framtagen av Chalmers, Göteborgs universitet, Universeum och Molecular Frontiers för att ge roliga och användbara upplevelser till lärare och elever i olika åldrar. Kontaktpersoner: Kerstin Jönsson. Januari: Konst och kultur Februari: Mode I alla tider har människan använt sig av kemi för att klä upp sig och att göra sig fin. Mars: Energi och klimat

Hej! säger Micke Gunnarsson. | En brinnande pappa och talare som skriver från hjärtat, via hjärnan och så rätt ut liksom! IKT och julpyssel Det börjar dra ihop sig till jul och jag brukar iaf passa på att mysa med lite julpyssel. Då jag älskar det digitala så vill jag tipsa om lite alternativ, men glöm för guds skull inte myset med att klipp och klistra med barnen också! En del tips blir därefter lite semidigitala, dvs hämta digitalt, skriv ut och pyssla på riktigt =) Skicka julkort till nära och kära digitalt och spar på papper! Skapa en digital önskelista och maila den till alla som "behöver" den =) Här är min önskelista ;)Utmaningen! //Camilla, är lite av ett julfreak....

Indien snart flest i världen ”Var femte människa är kines” är ett uttryck som brukar användas för att beskriva Kinas befolkningsproportioner i förhållande till övriga länders. Jordens 7,3 miljarder invånare utgörs i dag av 19 procent kineser, tätt följt av 18 procent indier. Så uttrycket kan sägas ha täckning, men kanske är det dags att snart börja säga "var femte människa är indier". Om sju år kommer nämligen antalet indier vara fler än antalet kineser, enligt en ny rapport som publicerats av FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden. Det beror på att befolkningsökningen i Kina är på väg att plana ut, i enlighet med den process som redan präglat västvärlden sedan slutet av 1800-talet: hälsotillståndet ökar, parallellt med detta blir människor mer välutbildade och därefter kommer en värderingsförändring. – Det går upp för folk att det är bättre med färre ungar. Indien ligger efter Kina i social utveckling – Inbromsningen sker nu gradvis under 50 år, men det är en väldigt långsam process. Afrikas befolkning ökar

Top Facebook Pages for English Language Teachers Facebook can be an excellent resource for teachers of the English language! Did you know there are Facebook pages solely dedicated to English teachers? Click Here for Step-by-Step Rules, Stories and Exercises to Practice All English Tenses In this article, we list and review some of our favorite Facebook pages for English Teachers. Please note that you must be logged in to your own Facebook account to view these pages. One tip before we start: Don't just "like" these pages! Okay! Click on each page name for a link and review about the page. 1. Teaching English - British Council is just one of the fabulous pages offered by the British Council to accompany their website Teaching English. Teaching English - British Council regularly posts about resources and classroom skills, ELT events, and the British culture. Here are a few other Facebook pages for English teachers operated by the British Council: (Return to top) 2. Grammarly is a great tool for any educator! (Return to top) 3. 4. 5. 6. 7.

Världens Häftigaste itmamman.se Programmering & Blendspace Har länge velat testa detta med programmering, men inte funnit tiden till att prioritera det. Förra veckan lyssnade jag till Karin Nygårds och Terese Raymond som var inspiratörer i Digitala skollyftet eftersom jag verkligen tror på nyttan av detta, och man kan ju inte annat än att bli inspirerad när man lyssnar på dessa två =) I måndags (16/12) var vi dessutom på Game On 2.0 på Tekniska museet med våra fina elever från skolan och jisses vilket drag! =D På både elever och lärare ;) (Super Mario.. 17/12: För att följa upp detta tänkte vi att det var ett alldeles utmärkt tillfälle att testa lite programmeringstankar med eleverna. Vi börjar med reflektioner kring vad programmering är bra till och hur det ser ut i deras vardag runtomkring. Som del 1 har jag nu gjort en Blendspace för att de ska få instruktionerna en efter en, och för att jag vill testa Blendspace´s möjligheter i undervisningen såklart ;) #IKTnörd Sen sätter de igång med sina försök. Tillbaka till programmeringslektionen igen...

EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum EPA står för enskild, par och alla. Det är en metod som jag ofta använder mig av i mitt Flippade Klassrum. Jag har fått mycket positiv respons av mina elever och de tycker att denna metod ger dom en chans att tänka efter och ger dom en möjlighet att verkligen vara delaktiga i diskussioner. De upplever att de nu vågar säga vad de tycker och tror, för de får en chans att formulera sig och tänka efter innan de behöver förmedla ”svaret”. Jag startar med en enskild flödesskrivning. Steg 1, enskild skrivning Nästa steg är att de tillsammans, i par eller i grupp, delger varandra genom att läsa upp det som de skrivit. Det som Vygotsky menar är en viktig del i sin sociokulturella teori. Steg 2. Slutligen är det dags för gruppen att sammanfatta den kunskap man arbetat fram, redogöra för diskussioner man haft, ge sin källkritiska syn på en text ja, allt beroende på uppgiftens/frågeställningens karaktär givetvis. Steg 3.

Temabloggar Att Skriva sig till Läsning Kom-i-gång med ASL, del 4 – kurs vt15 Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL... Kom-i-gång med ASL, del 3 – kurs vt15 Kom-i-gång med ASL, del 2 – kurs vt15 Kom-i-gång med ASL, del 1 – kurs vt15 Under våren förbereder sig ett antal Malmöpedagoger inför höstens skolstart genom att delta i en kurs om ‘Att Skriva sig... ASL inspirationscafé i ett klassrum där tiden inte har stått stilla. Vi som har kommit till ett ASL-inspirationscafé på Bulltoftaskolan får ta del av skrivprocesser på datorn, genrepedagogik med cirkelmodellen som... Inspirerande vinterträffar med ASL nätverksgrupper Fler och fler saker börjar falla på plats vad gäller arbetet med att låta barnen skriva sig till läsning på... Tredje nätverksträffen om olika ASL-komponenter ASL-nätverksgrupper hade under nov-dec sin tredje träff av läsårets sex träffar. Program ASL i Malmö stad, vt 15

Vad krävs för att förändra undervisningen med it? Att utveckla och förändra skolans undervisning med hjälp av it och digitala medier är sedan länge en viktig fråga på agendan i många länder. Men det har visat sig vara lättare sagt än gjort. Traditionella former och strukturer präglar fortfarande vardagen. Vad behöver göras för att komma vidare? I Storbritannien tillsatte dåvarande utbildningsminister Michael Gove, ministern för vidareutbildning och livslångt lärande Matthew Hancock och dåvarande högskoleminister David Willetts i februari en oberoende arbetsgrupp som fick till uppgift att undersöka saken närmare: ETAG – Education Technology Action Group. Gruppen består av lärare, skolledare och forskare från olika delar av landet. Gruppen har sedan den tillsattes bland annat arbetat med en vision för vad den digitala utvecklingen innebär för utbildning och undervisning 2025. Tidsbrist och avsaknad av stöd från kollegor och ledning är ett viktigt hinder som många lyfter fram. Vad behöver göras för att få fart på utvecklingen? 1. 2. 3.

Related: