background preloader

Reflektioner, tips och tankar från mitt lärarliv

Reflektioner, tips och tankar från mitt lärarliv

http://frokenkarin.moobis.se/

Related:  PedagogisktBlogs/ Skolutveckling

Läs, återberätta, sammanfatta, förutse, läs… Ett evidensbaserat arbetssätt med läsning. PALS i praktiken. Vad gör man egentligen när man arbetar med PALS? De färdigheter som tränas är förväntat läsflyt och textförståelse med fokus på att kunna återberätta händelser ur texten i rätt ordning, förmågan att hitta grundtankarna i texten samt kunna göra förutsägelser. PALS (Peer-Assisted Learning Strategies) är ett läsprogram framtaget för att möta mångfalden i klassrummen och det är också avstämt med den amerikanska kursplanen CCSS (Common Core State Standards). Att Skriva sig till Läsning – men sen då? : Pedagog Malmö Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali, tidigare kollegor på Kirsebergsskolan, hur genrepedagogiken för dem blev ett verktyg där elevernas skrivande gick från från kvantitet till kvalitet. I åk 2 har deras eleverna skrivit både för hand och på dator.

Olika är bra! Glad sommar!! Idag slutar vi skolan med ett härligt gäng barn som alla har gjort en otrolig resa under sitt första år i skolan. Några som inte kunde alla bokstäver när vi började till att nu läsa med flyt. Det är en härlig känsla! Barnen är otroligt stolta över sitt arbete och ser själva vilken utveckling de har gjort. Vilken frihetskänsla att kunna läsa!! Digital metod som förbättrar skolresultaten sprids till fler kommuner Bild: Colourbox Den metod som används i Sollentunas skolor för att skriva sig till lärande med hjälp av surfplatta eller dator är på väg att spridas över landet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) startar ett projekt tillsammans med elva kommuner för att fler skolor ska använda sig av metoden. Metoden har utvecklats av Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet. Den har under fem års tid testats på skolor i Sollentuna kommun.

S pratar du med barn om obehagliga h ndelser - BRIS När media rapporterar om otäcka och svåra händelser kan det väcka tankar och känslor hos barn och de kan ha behov av att prata om det de hör och ser på nyheterna. Här är några tips om hur du som vuxen kan prata med barn om nyheter. Så pratar du med ditt barn om krisAtt trygga, lugna, stärka barnets känsla av kontroll är den vuxnas viktigaste uppgift. För att göra det behöver du: • Kolla läget! Ta reda på hur mycket och hur barnet funderar på krisen och vilka tankar och frågor barnet har. Nyanlända elever och betyg Många lärare i grundskolan upplever att det är problematiskt att sätta betyg när en elev som är nyanländ till Sverige t.ex. börjar skolan sent på terminen. En del lärare tycker det känns orättvist att ge nyanlända elever ett F i betyg och väljer hellre att sätta ett streck när det finns ett litet underlag eller inget alls för att bedöma elevens kunskaper. Streck innebär frånvaro Enligt skolförfattningarna ska streck användas i de fall betyg inte kan sättas på grund av att det saknas underlag för bedömning på grund av en elevs frånvaro. En streckmarkering signalerar att eleven inte har deltagit i undervisningen och är även en indikator på hur skolan lyckas i sin uppgift att främja elevers närvaro.

höjdarna0506 På vår skola vill vi använda våra paddor på alla möjliga sätt. Vi vill prova nya saker och hitta det som passar oss bäst. Så här i startgroparna har vi mest använt oss av: SKL satsar på STL – digitalisering och språkutveckling – Omvärldsbloggen 12 maj samlades utvecklingsledare, rektorer och blivande utvecklingsagenter från tjugo skolor i elva kommuner hos SKL i Stockholm för en första träff i fortbildningssatsningen STL – Skriva sig till lärande. Sollentuna kommun arbetar sedan fem år med en framgångsrik modell som kopplar samman användningen av digitala verktyg och tjänster med de nyckelfaktorer som enligt forskningen främjar elevernas språkutveckling och lärande. Lärarna delar med sig av sina erfarenheter och hjälper varandra att komma vidare med utvecklingen av undervisningen.

Flerspråkighet i skolan - med fokus på elever med språkliga problem. Måndagen den 11 maj var vi två representanter från Råby/Släbro på en kurs i Stockholm. Efter att ha letat oss fram till Danderyd och ett litet patienthotell med en liten konferenssal bjöds vi på en mycket spännande dag med intressant och bra innehåll. Föreläsare var var leg.logoped och med.dr Eva-Krisina Salameh.Läs mer om henne och hennes arbete här: Många barn lever i en mycket komplex språklig situation med brist på "kompetenta" andraspråkstalare utanför skolan. Förskola och skola har stor betydelse för utvecklingen av barnens båda språk. Skriva sig till lärande – språkutveckling i alla ämnen STL-modellen har utvecklats och beprövats i Sollentuna kommun under fem års tid och har visats sig leda till dokumenterat förbättrade elevresultat. En forskningsstudie genomförd av Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, Örebro Universitet, visar i korthet att modellen leder till ökad likvärdighet mellan könen samt att pojkarnas prestationer vad gäller läs- och skrivutvecklingen ökar markant. Dessutom blir spridningen mellan elever lägre, då de lägst presterande eleverna når bättre resultat.

Bo Hejlskov Elvéns blogg Jag har vid ett par tillfällen träffat Damian Millton. Han är sociolog och doktorerar just i dagarna på en avhandling med fokus på funktionsnedsättningar. Damian har skrivit en del bra artiklar om autism som personlighet och är nog det närmsta man kan komma en neurodiversitetsaktivist på akademisk nivå. En av hans största poänger är att vi inte ska normalisera, alltså träna barns förmågor för att de ska framträda normalt, utan låta barn utvecklas efter dras intressen.

Att skriva sig till läsning Att skriva sig till läsning med digitala verktyg Många skolor i Stockholm använder nu metoden som bygger på den norske forskaren Arne Tragetons forskningsresultat i förskoleklass och årskurs 1 – 3 för den första skriv- och läsinlärningen. Genom Språk- och lässatsningen har Medioteket haft flera hundra lärare på föreläsningar i Att skriva sig till läsning. Föreläsningen ges två gånger/termin. Medioteket har också genomfört projekt på flera Stockholmsskolor och föreläst på konferenser om ASL. Kontakt på Medioteket Att skriva sig till läsning Efter en hel dag tillsammans med fantastiska pedagoger som arbetar med ASL behöver jag sammanfatta några av mina intryck och funderingar: Sollentunas STL-cirkel har jag stött på tidigare och är värd att lyfta fram igen. Sollentuna använder den både i svenska och matematik

Temabloggar Att Skriva sig till Läsning Kom-i-gång med ASL, del 4 – kurs vt15 Under våren förbereder sig 65 Malmöpedagoger fördelat i tre grupper inför höstens skolstart genom att delta kursen Kom-i-gång med ASL... Kom-i-gång med ASL, del 3 – kurs vt15 Kom-i-gång med ASL, del 2 – kurs vt15

Related: