background preloader

30-maths-starters.pdf

Related:  Matematik - intressanta grejerMatematik

21 GIFs That Explain Mathematical Concepts “Let's face it; by and large math is not easy, but that's what makes it so rewarding when you conquer a problem, and reach new heights of understanding.” Danica McKellar As we usher in the start of a new school year, it’s time to hit the ground running in your classes! Math can be pretty tough, but since it is the language in which scientists interpret the Universe, there’s really no getting around learning it. Check out these gifs that will help you visualize some tricky aspects of math, so you can dominate your exams this year. Ellipse: Via: giphy Solving Pascal triangles: Via: Hersfold via Wikimedia Commons Use FOIL to easily multiply binomials: Via: mathcaptain Here’s how you solve logarithms: Via: imgur Use this trick so you don’t get mixed up when doing matrix transpositions: Via: Wikimedia Commons What the Pythagorean Theorem is really trying to show you: Via: giphy Exterior angles of polygons will ALWAYS add up to 360 degrees: Via: math.stackexchange Via: imgur Via: Wikimedia Commons Via: reddit

A Very Good Checklist for Assessing 21st Century Learning Skills January 29, 2015 Here is another great resource from Dr. Jackie Gerstein, one of our favourite EdTech bloggers. Jackie designed this beautiful chart featuring 12 attributes and skills that teachers should tend to in their instruction. You can use it as a self-assessment checklist to help you evaluate your teaching practice. What I like the most about this chart is the fact that it emphasizes the social and affective component in learning, something which is often overlooked in today’s digitally-focused learning paradigms. Jackie's set of attributes featured in this chart chime in with Giroux's view of education as a way of producing citizens who are 'critical, self-reflective, knowledgeable and willing to make moral judgements and act in a socially responsible way.' Check out Jackie's original post to access more resources and links accompanied with this chart.

Montessoriinspirerad matematik | på Hjärups skola FAT-diagnoserna ett verktyg för analys och bedömning. I Ängelholms kommun använder vi oss av diagnoserna ur Förstå och använda tal – en handbok som NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) gav ut 2010 efter ett samarbete med Alistair McIntosh, Professor på universitetet i Tasmanien och deras norska motsvarighet NSMO (Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplaeringen). FAT-diagnoserna finns för F-klass till åk 9 och har inriktning mot förståelse och användning av tal. Det finns en lärarhandledning kopplad till diagnosernas uppgifter där man som lärare kan få stöd för hur man kan arbeta vidare för att stärka kunskaperna hos eleverna. Vilket stöd läraren kan ge eleven grundar sig på de resultat eleverna visat på diagnosen. Syftet är att man som lärare genom diagnoserna ska kunna få möjlighet att diagnostisera missuppfattningar och svårigheter inom taluppfattning. Bildförklaring: Åk 4 – på ett rektorsområde. Vår förhoppning är att man lyfter resultaten och analyserar dessa så att undervisningen förbättras.

Geometriarbetet forsätter med stort engagemang Eleverna i mina två fyror är nu mitt uppe i arbetet med geometri enligt följande planering som jag tidigare berättat om: Engagemanget är fortfarande stort och det bästa är att uppgifterna verkligen utmanar alla elever på deras nivå. De som tycker att det är svårt väljer lite enklare figurer att beskriva och jämföra. Min bok om geometri Framsidan Titel Min bok om geometriDitt mönsterDitt namn och din klass Insidan på framsidan Text som beskriver ditt mönster Uppdrag 1 Välj tre olika geometriska figurer.Lägg in en bild på figuren, skriv vad den heter och beskriv den med hjälp av matematiska begrepp som hörn, sida, parallell, rät vinkel. Uppdrag 2 Välj två figurer och jämför dem. Uppdrag 3 Du ska programmera i Hopscotch så att din figur ritar olika gemometriska figurer. KvadratRektangelRombParallellogramTriangelRätvinklig triangelLiksidig triangelLikbent triangelFemhörning (pentagon)Sexhörning (hexagon)

Meme Generator The Fastest Meme Generator on the Planet. Easily add text to images or memes. My Blank Transparent Square Font Outline Width Max Font Size (px) Text Align Vertical Align ← Transparency color. Note: font can be customized per-textbox by clicking the gear icon. Effect (beta): Pro-tip: If you , your captioned memes will be saved in your account What is the Meme Generator? It's a free online image maker that lets you add custom resizable text, images, and much more to templates. How to make a meme Choose a template. How can I customize my meme? You can move and resize the text boxes by dragging them around. Can I use the generator for more than just memes? Yes! Can I make animated or video memes? Yes! Do you have a wacky AI that can write memes for me? Funny you ask. 4.95 / month3.95 / month

Multiplication Games ~ Learn Times Tables While You Move | Creekside Learning This post may contain affiliate links. We love to play math games around here and these multiplication games have been used over and over again in our house. I first shared the idea of Multiplication High Fives here, then decided to take it to the next level and create a downloadable multiplication chart and High Five template. This method has been so effective in getting math facts to stick for my kids. High Five Math Games use Whole Body Learning to engage the brain in understanding and retaining concepts paired with movement. How to Play Multiplication High Fives Download the multiplication chart and the High Fives template (below). Download the pdf file: Click here to download the pdf file: Multiplication High Fives packet. More fun math games using Whole Body Learning:

Alternativa uppgifter Alternativa uppgifter till testen i Förstå och använda tal – en handbok I dessa alternativa test är uppgifterna förändrade, men avsikten är att de ska testa detsamma som motsvarande uppgift i de ursprungliga testen. I de flesta fall är det de ingående talen som är förändrade, men i några fall är det sammanhang och frågeformulering som är förändrad. Även mindre förändringar kan påverka uppgiftens svårighetsgrad, så i vissa fall har uppgiften blivit enklare och i vissa fall svårare. Texten i uppgifterna kan vara en extra svårighet för vissa elever. Läraren, eller någon annan, får gärna läsa uppgifterna för dem som har svårighet med läsning men läs inte ut talen i uppgifterna. Naturligtvis kan du också själv konstruera liknande uppgifter. Alternativa uppgifterTest 1Test 1 – lärarversion Test 2Test 2 – lärarversion Test 3Test 3 – lärarversion Test 4Test 4 – lärarversion Test 5Test 5 – lärarversion Test 6Test 6 – lärarversion Test 7Test 7 – lärarversion Test 8Test 8 – lärarversion

C är det nya godkänt? | Att bli lärare Det finns många svårigheter med kunskapsbedömning. En del av dem är av ren praktisk natur (som tidsbrist), en del är sådant som man behöver träna sig för att bli bra på (som att skapa bra uppgifter), och en del kräver att man har bra kunskaper om styrdokument (som vad som ska bedömas). Och så finns det svårigheter som verkar olösliga. Ett problem med kunskapsbedömning som följt med mig från de första kurserna jag undervisade är hur man ska behandla kunskap som (endast) uppvisas tidigt i kursen. Kunskaper ska bedömas löpande under kursens gång.Man ska ha en positiv syn i kunskapsbedömning, och räkna förtjänster snarare än straffa brister.Betyg ska sättas på de kunskaper som eleven har i slutet av kursen. I en perfekt värld medför de här punkterna inget problem, men i den verkliga världen tappar elever bort kunskaper. Det verkar olösligt, och när jag reflekterat kring det här problemet tidigare har jag till och med kallat det ”tidsparadoxen”. ”Vad är det eleven visat, egentligen?” Men.

untitled Sommarglassar och Lgr11 Sommarglassar! Hur mycket glass har ni i gruppen ätit tillsammans under sommarlovet? Detta var skolårets första matematiklektion och är ett exempel på FETA frågor. I kursplanen står: ”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,föra och följa matematiska resonemang, ochanvända matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” Så här gjorde vi: Två och två fick barnen börja tänka, från början märkte jag att de inte riktigt visste var de skulle börja…jag gick runt och lyssnade och fick snart höra: Men, hur långt är sommarlovet då?

Fröken Matematik | UNDERVISNING I FÖRÄNDRING How can we measure teaching and learning in mathematics? by Maria Andersen on Prezi Math Survey – Students | Five Twelve Thirteen I am taking Justin Lanier’s call to action from his talk “Beyond Beauty” at the Global Math Department. I posted over the weekend about the results of my survey of teachers and staff at my school. Today, I gave it to my students. The survey looked like this: Here’s what my students said: Not subtle, huh? I’m not totally sure yet what to make of the differences. Like this: Like Loading...

Related: