background preloader

Tidigare webbseminarier

Tidigare webbseminarier
Här publiceras tidigare webbseminarier. Tänk på att webbseminarierna speglar de förhållanden som rådde då de spelades in. HODA- Hörteknik i skolan och dess användning i skolan Sändes måndagen den 13 april 2015. Se webbseminariet via länk <p>Filmen kan kräva JavaScript för att kunna visas</p> Presentation (PDF-dokument, 1,4 MB) Lärares verktyg i bedömningsprocessen Sändes onsdagen den 11 mars 2015. Se webbseminariet via länk Presentation (PDF-dokument, 303 kB) SiS-bidrag till projekt för utveckling av lärmiljöer Sändes tisdagen den 10 februari 2015. Se webbseminariet via länk Presentation från webbseminariet (PDF-dokument, 1,0 MB) När skolan inte räcker till Sändes onsdagen den 10 december 2014 Föreläsare är Björn Wickström, temaledare för Sveriges kommuner och landstings Psynk - psykisk hälsa barn och unga och Malin Gren Landell, legitimerad psykolog och psykoterapeut vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Linköping. Björn Wickströms presentation (PDF-dokument, 578 kB) Se föreläsningen via länk Related:  Fortbildning & forskning

Tipsbanken Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter. Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta. Tipsen kommer från konkreta situationer där pedagoger använt dem.

Skoldatateket i Halmstad Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande Mar9 I alla klasser finns det minst en elev med diagnostiserade svårigheter som dyslexi, ADHD eller Aspergers syndrom. Dessutom kan du utgå från att det finns minst en elev med samma svårigheter men som inte har utretts och fått någon diagnos. Dyslexi förekommer också i varje klass liksom nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och problem med fokus som inte är av varaktig sort utan beror på att livet ser ut så just nu. Med detta i bakhuvudet gäller det att planera både lektioner och uppgifter så att dessa elever tillåts att lyckas med sitt arbete. Att inkludera innebär att söka svårigheter för elever i undervisningssituationen i första hand. Här är sju steg för att närma sig en inkluderande planering: Var tydlig med varför uppgiften ska göras. Checklista för inkluderande instruktioner:

Lärmiljö - Umeå Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal. Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank. Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning för att sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön. En förskoleversion av formulären har utformats med anpassad terminologi och illustrationer. Vi som har arbetat i projektet heter Anna Boman, Erik Rova och Liselott Wihlbäck. I filmen nedan berättar skolpersonal hur de upplevt materialet.

Spel och simuleringar som miljöer för lärande - Göteborgs universitet (Kurskod: PDA683) Nivå Avancerad nivå Beskrivning Kursen syftar till att ge inblick i olika tanketraditioner kring datorspel och simulering som kulturella, sociala och kognitiva företeelser. För mer information Kursplan PDA683 Behörighet och anmälan Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller motsvarande 180 hp. Urval: Högskolepoäng, max 225 hp Anpassning av nationella prov för elever med funktionsnedsättning För elever med funktionsnedsättning som innebär ett direkt hinder att genomföra proven kan det behövas anpassning vid genomförandet av de nationella proven. En funktionsnedsättning kan innebära att en elevs fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga är begränsad vilket kan innebära svårigheter i olika situationer. Innan man gör några anpassningar måste skolan noga överväga vad provet ska pröva och vilka förutsättningar eleven har. En elev måste inte ha en formell diagnos för att få göra ett nationellt prov på ett anpassat sätt. Det är viktigt att skolan gör anpassningarna så att proven prövar de kunskaper och förmågor som gäller för respektive delprov. Om en elev med funktionsnedsättning har ett åtgärdsprogram där det anges att han eller hon får använda sig av hjälpmedel i undervisningen kan rektorn besluta att dessa hjälpmedel även får användas under nationella prov, under förutsättning att provet fortfarande prövar det som det är avsett att pröva. Bedömning vid anpassning

10 Things Teachers Should Know To Do With Google Docs Google Docs is a powerful word processing tool that many schools have adopted. As it’s similar to Microsoft Word and other word processing tools, most of its features are intuitive to use. However, in addition to completing many of the functions of a traditional word processor, Google Docs provides even more capabilities that can be invaluable to educators. Share & Collaborate with Google Docs One of the most powerful features of Google Docs is that you can share and collaborate on documents with others. Sharing with individuals is relatively easy. Comments And Suggested Edits Sometimes, you don’t want to make changes on a document. Others can reply to your comments when they make changes or ask for clarification. Revision History One of my favorite tools in Google Docs is “Revision History.” Add-Ons Recently, Google released a suite of “Add-ons.” Leave Voice Comments Sometimes written comments are not enough. Research Tools Google will allow you to do research right within the document!

Appar och webbsidor om språkutveckling - Kod-Knäckarna Här samlar vi användbara appar och webbplatser som hjälper ditt barn att hitta nya ord och utveckla sitt språk . Begrepp–Ordförråd Småbarnsljud, Ipad, Iphone, Android 22:-, 1–2 år En bra pekbok i telefon eller surfplatta som kan användas för att lära nya ord. Fina fotografier med riktiga ljud. Sound Touch, Iphone, Ipad, Android, 39:-, 1–2 år En bra pekbok i telefon eller surfplatta som kan användas för att lära nya ord. Pekbok för barn, Iphone, Ipad, Android, 22:-, 1–4 år Toca Tea Party, Ipad, 22:- 2–4 år Bjud in dina vänner på fika. Färger och fordon 28:- Ipad, 2–4 år Här tränas färgord och ordförråd. Pippi Långstrumps Villa Villekulla Ipad, Iphone, Android, 28:-, 2–5 år I denna app får man leka med Pippi och upptäcka saker i hennes hus. My PlayHome 28:- Android och Ipad, 2–5 år I ett dockhus med fyra rum bor en familj med barn, Alla saker kan användas. Nallelek 2, Iphone, Ipad, 15:-, 2–4 år NalleMix 2 går ut på att sätta ut bilder på föremål och nallar i olika färdiga miljöer. Hur orden låter

Startsidan - lararesyrkesetik.se

Related: