background preloader

Tidigare webbseminarier - SPSM

Tidigare webbseminarier - SPSM
Här publiceras tidigare webbseminarier. Tänk på att webbseminarierna speglar de förhållanden som rådde då de spelades in. HODA- Hörteknik i skolan och dess användning i skolan Sändes måndagen den 13 april 2015. Håkan Bergkvist, samordnare för Auditiv miljö, föreläser om HODA-rapporten som släpptes i början av mars 2015. Hur kan elever med hörselnedsättning få en fungerande skolvardag, där förutsättningar för delaktighet finns? Se webbseminariet via länk <p>Filmen kan kräva JavaScript för att kunna visas</p> Presentation (PDF-dokument, 1,4 MB) Lärares verktyg i bedömningsprocessen Sändes onsdagen den 11 mars 2015. Se webbseminariet via länk Presentation (PDF-dokument, 303 kB) SiS-bidrag till projekt för utveckling av lärmiljöer Sändes tisdagen den 10 februari 2015. Se webbseminariet via länk Presentation från webbseminariet (PDF-dokument, 1,0 MB) När skolan inte räcker till Björn Wickströms presentation (PDF-dokument, 578 kB) Malin Gren Landells presentation (PDF-dokument, 2,9 MB)

http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Kurser-och-konferenser/For-verksamma-inom-skola/Webbseminarier/Tidigare-webbseminarier/

Related:  SPSMspecialpedagogik

3D-skrivaren får Alfred att gå till skolan - SPSM Dataslöjd med hjälp av en 3D-skrivare förändrade allt för 12-årige Alfred Moberg som har autism. Tidigare hade han hög skolfrånvaro och därför lite samvaro med de andra eleverna. – Nu har han föreläst för sexorna om dataslöjd, det är fantastiskt, säger Alfreds rektor Tina Fagerström. Det är en strålande sensommardag och Alfred Moberg är tillbaka på Enångers skola efter sommarlovet. Förut var skolstarten inget han såg fram emot, men nu har han längtat tillbaka till skolan. Specialpedagogisk konferens i Göteborg 4-5 maj 2015 Just som vi satt där och fick föreläsning på föreläsning om utveckling och förbättring av skolarbetet damp OECD-rapporten ner som en tegelsten i spettkakan… Inte så många har väl hunnit läsa rapporten ännu och det är väl inte troligt att alla kommer att göra det heller, men av rubrikerna i media att döma handlar kritiken inte så mycket om bristande lärarkvalitéer som om brister i skolans organisation, lärarutbildningar och lärares status. Om du vill gå till källan och läsa rapporten hittar du den här. (Glöm inte att du kan använda tillägget Google Översätt om du vill skumma på svenska först, som jag brukar göra.) Men desto viktigare känns det då att sprida det ljus och den kunskap som spreds i Göteborg den 4-5 maj i Folkets Hus där 228 specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, lärare, rektorer, verksamhetschefer m.fl. samlats.

Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande Mar9 I alla klasser finns det minst en elev med diagnostiserade svårigheter som dyslexi, ADHD eller Aspergers syndrom. Dessutom kan du utgå från att det finns minst en elev med samma svårigheter men som inte har utretts och fått någon diagnos. Begripligt och meningsfullt – Förstelärarbloggen Anna Ekström, Skolverkets generaldirektör intervjuas av Magnus Anclair, projektledare för Skolforum, under Skolforum 2015. Hur gör vi skolan begriplig och meningsfull för alla elever? Vad innebär egentligen motivation?

Vänta inte, utred! - SPSM – Märker du som lärare att din elev inte gör förväntade framsteg i läs- och skrivundervisningen, får du inte vänta och se, sätt in stödåtgärder! Utgå inte från att det rättar till sig med tiden. Det är mitt viktigaste råd när det gäller elever som du misstänker kan utveckla läs- och skrivsvårigheter, säger Katarina Wadenius, rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

”Risk att specialundervisning döljer brister i skolsystemet” Det fria skolvalet pekas av flera forskare ut som boven bakom raset i den senaste Pisa-studien. Andra menar att det i stället är en stökigare skolmiljö som bär en del av skulden för kunskapsfallet. En aspekt av det är bristen på tillräckligt stöd till elever med särskilda behov. Gunilla Lindqvist, adjunkt i pedagogik, har undersökt hur pedagogisk personal i förskolor och skolor i en mellanstor svensk kommun anser att specialpedagogiskt arbete bör utföras. I dag fredag lägger hon fram sin doktorsavhandling ”Vem ska göra vad med vem?”. – Det finns många svar, ingen enhetlighet. Läs- och språksatsningen Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet. Eleverna fick använda något de kallar clicks and clunks. Ett click är när läsaren förstår handlingen eller de centrala idéerna i texten och ett clunk är när läsaren inte förstår.

Elever gav lösningarna I Mariestads kommun har lärarna gjort ett tusental elevintervjuer. Med rätt frågor kunde eleverna själva ge svar på hur undervisningen kan anpassas för att de ska lära sig så bra som möjligt. Det låter enkelt, men är inte självklart: att fråga eleverna vad de vill och behöver. – Vi möter ofta att experter utrett, utan att eleven själv har fått uttala sig, säger AnnBrith Labraaten, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), som tillsammans med kollegan Karin Montheli hjälpt Mariestad med elevintervjuer och lärarutbildning.

BRUK - verktyg för självskattning BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är framtagna med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. Nu finns BRUK för alla skolformer BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.

Related: