background preloader

Teknik tillsammans

Teknik tillsammans
Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11. CETIS - Centrum för tekniken i skolan - är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola. Related:  NO

Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman- IKEM Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan. Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Kemilektionerna för grundskolan togs fram med anledning av att det år 2011 var Kemins år och är inspirerade av de teman som användes under kemiåret, teman som ville göra det tydligt att kemin finns överallt och att det inom de mest skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap. Huvudexperimenten i Kemilektioner för grundskolan är valda för att passa till årskurserna 4-6. Lektionerna är sammanställda av Bodil Nilsson, som har mycket kunskap om hur man intresserar barn för naturvetenskap och lång erfarenhet av att undervisa om didaktik och naturvetenskap på Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet (tidigare Lärarhögskolan i Stockholm).

Space Engine - Home page Om teknik - undervisningsstöd för grundskolan Syftet med undervisningen i teknik är att eleverna ska utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Dessutom ska eleverna utveckla förmågan att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Vad är teknik? I filmen berättar Per Norström, adjunkt i teknikdidaktik på Kungliga Tekniska högskolan, om möjliga innebörder av begreppet teknik. Filmen tydliggör också skillnaden mellan naturvetenskap och teknik. Teknikämnet i skolan I filmerna nedan berättar Eva Blomdahl, ansvarigt undervisningsråd på Skolverket, om kursplanen i teknik. Syftet med ämnet Filmen handlar om kursplanen i teknik och syftet med ämnet. Centralt innehåll Filmen handlar om det centrala innehållet för årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Kunskapskrav I filmen beskrivs hur kunskapskraven är konstruerade. Teknikämnets plats i skolan Tekniken är en fundamental del av den mänskliga kulturen. Teknikämnets roll i skolan (643 kB)

Experimentskafferiet Stjärnor och planeter (LättLäst) Stjärnor och planeter (LättLäst) Det finns en sol och 8 planeter i vårt solsystem. Planeterna snurrar runt solen i banor. Planeterna ligger i den här ordningen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tidigare fanns en planet till. Den hette Pluto. Det är solens dragningskraft som håller fast planeterna i deras banor. Solen är egentligen en stjärna. Gravitation En av de viktigaste naturkrafterna i universum är gravitationen. Samma kraft håller kvar månarna runt planeterna. Man vet inte riktigt hur gravitationen uppstår. Eftersom månen är mindre än jorden är gravitationen mindre. Här kan du räkna ut hur mycket du väger på andra himlakroppar:www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/? Astronauter Hur är livet som astronaut? För att kunna bli astronaut måste man ha nästan perfekt hälsa. Det är viktigt att astronauterna bygger upp sina muskler. Hur funkar det i rymden? Väl uppe i rymden är allting tyngdlöst. De enklaste vardagssysslor blir svåra i rymden.

Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans I det reviderade materialet kan man i de inledande avsnitten i en matris se hur arbetsområdena kan kopplas till det centrala innehållet i Lgr 11. CETIS - Centrum för tekniken i skolan - är ett nationellt resurscentrum för teknikundervisningen i förskola och grundskola.

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna. Hur kan du som lärare få eleverna att förstå innebörden av begrepp, relatera dem till varandra, samt använda dem i nya sammanhang? I denna artikel ger jag exempel på några arbetsuppgifter t ex bilder och begrepp, begreppskort och begreppskartor där eleverna utvecklar sin begreppsliga förmåga genom fokus på att samtala. Mina elever i årskurs 3 arbetar just nu med arbetsområdet “Material och ämnen i vår omgivning”. När jag planerade arbetsområdet tittade jag igenom texter, experiment och filmer där jag hittade/plockade ut de språkliga ord och begrepp som eleverna skulle möta och som jag ville att de skulle förstå och kunna använda. Vilken språknivå ligger mina elever på? För många år sedan kunde jag låta mina elever göra en ordlista med nya begrepp, slå upp vad dessa betydde och skriva en förklaring till dem i sina skrivböcker. Berätta om bilden.Berätta om bilderna.

Solar System Builder Meet the Host Neil deGrasse Tyson Meet the renowned astrophysicist and host of the all-new Cosmos. CETIS - Centrum för tekniken i skolan - Nationellt resurscentrum i teknik CETIS nyhetsbrev Tekniken i skolan nr 1, 2016 I årets första nummer berättar Teknikartjejerna i Linköping varför de valde Teknikprogrammet, Svensk Byggtjänst arbetar med gymnasieskolan i Cities: Skylines och i Sigtuna Museums utställning Trä – tiden är ingenting kan vi läsa om hur trä är en del av teknikutveckling. De mäktiga fem fångar intresset hos barn i förskoleåldern och Eva Hartell delar med sig av erfarenheter kring bedömningsarbetet. Läs om projektet LYFTIS och Claes Klasander berättar om jubileumsåret 2016, CETIS fyller 20 år! Tänk 200! Så många timmar borde teknikämnet ha! LYFTIS – lyft teknikämnet i skolan! Teknik tillsammans Teknik tillsammans

Tips på övning | Finn upp Vilka innovationer är du mest tacksam över? Finns de med i listan nedan? Vad saknas? Låt dig inspireras av Tekniska museet lista över de 100 viktigaste innovationerna genom tiderna, framröstade av svenska folket. Topp 100 innovationer enligt Tekniska museets undersökning. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Har du en lösning på ett problem i din vardag som du kan lösa genom en uppfinning? Kom ihåg - även den enklaste idén kan premieras.

Solar System Scope Om LYFTIS - CETIS Ett fritt material för struktur i utveckling av skolans teknikämne. LYFTIS är ett upplägg för att långsiktigt stärka kompetens, förutsättningar och undervisning, baserat på hur företag arbetar med ISO14001. Det är gratis att använda för skolor, men med vissa restriktioner. Se vår Copyright-information. Illustrationen ovan visar LYFTIS spiral för ständig förbättring av skolans teknikämne. Utgångspunkter i LYFTIS Ett stödmaterial som skolor kan använda för att kontinuerligt utveckla sin teknikundervisning. Syftet med LYFTIS LYFTIS ska stötta skolors arbete med att ta fram en handlingsplan med tydliga rutiner och ansvarsposter som kontinuerligt utvärderas med syfte att teknikämnet ständigt blir ännu bättre. Stegen i LYFTIS Nulägesanalys: Skolinspektionens rapport, självvärdering.

Mitt Vatten Det färdigrenade vattnet pumpas tillbaka ut i sjöar och hav. Nu är det fritt från skräp och smuts. Men resan tar inte slut här, förr eller senare blir det dricksvatten igen. Det är precis därför det kallas det eviga kretsloppet! 1. Vi har vatten i sjöar och vatten i haven, vatten i molnen och vatten i kranen. 2. I Sverige renar vi både ytvatten och grundvatten till dricksvatten. 3. Någonstans i din kommun sitter en stor pump och ett rör. Vattnet tas till en sedimenteringsbassäng.Här tar man bort sand, lera och smuts som sjunker till botten och skrapas ihop. För att inte bakterier ska trivas lyser man på vattnet med ultraviolett ljus och/eller tillsätter ett ämne som heter klor. 6. Innan det färdiga dricksvattnet når din kran så stannar det till i vattentornet. Vattentornen hjälper också till att skapa tryck i ledningarna. 8. Nu når det färdiga dricksvattnet din kran. 9. 10. Nu transporteras det nerspolade smutsiga vattnet till avloppsrensningsverket.

Experience Just How Big the Universe is, in One Mind-Blowing Interactive You need a more recent version of Adobe Flash Player. Recently, NASA scientists combined data from the Spitzer and Hubble Space Telescopes to discover the most distant galaxy known to date. The galaxy, named Abell2744 Y1, was formed around 13.2 billion years ago when the universe was extremely young. As the universe is expanding, Abell2744 Y1 is currently closer to 40 billion light years away from us, an astounding distance. Image: Galaxy cluster Abell2744 obtained by the Hubble Space Telescope (Credit: NASA) But what does that really mean? Most of us have trouble visualizing the height of buildings, or the distance it takes to get home from work, let alone things on an intergalactic scale. Even cooler are the tidbits of information that are provided when you click on an object. 1. This is the smallest unit of scale in the universe. As you can see from the animation it takes a bit of zooming to reach this scale. 2. 3. 4. Tres-4 is the second largest planet discovered so far. 5. 6. 7.

Related: